DZwK Dokument zwiększenia kosztów - nierzetelny kontrahent, po dokonaniu zapłaty

Wersja: 03.07.2013 | Pobrań: 1464
Brak głosów

Opis: DZwK Dokument zwiększenia kosztów - nierzetelny kontrahent, po dokonaniu zapłaty

Jeśli kontrahent uchyla się od dokonania zapłaty, można wysłać monit informujący o wszczęciu odpowiednich procedur, np.:

  • wstrzymaniu dostaw lub świadczenia usług,
  • rozpoczęciu naliczania odsetek,
  • zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Długów.

Wstrzymanie dostaw skłania dłużnika do zapłaty. Jeśli w trakcie składnia zamówienia okaże się, że poziom zadłużenia jest wysoki, jego realizacja zostanie wstrzymana (nie dochodzi do wzrostu należności). 

Naliczanie odsetek również skłania do zapłaty. Ich wysokość może być wcześniej określona w umowie, jeśli nie stosowana jest stawka 13%.

Kolejnym sposobem jest poinformowanie o zamiarze zgłoszenia go do Krajowego Rejestru Długów. Wpis na listę dłużników zmniejsza wiarygodność spółki i utrudnia dostęp do kredytów bankowych.

Jeśli powyższe sposoby okażą się niewystarczające, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innego sposobu odzyskania należności, np.: negocjacje, mediacje, sprzedaż, droga sądowa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.