OoPST Oświadczenie o przeznaczeniu środka trwałego na cele osobiste

Wersja: 01.03.2013 | Pobrań: 2055
Brak głosów

Opis: OoPST Oświadczenie o przeznaczeniu środka trwałego na cele osobiste

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo w trakcie amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej podjąć decyzję o przeznaczeniu ich na cele prywatne, tj. nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Decyzja ta podjęta może być również po pełnym zamortyzowaniu środka trwałego, gdy środek trwały figuruje w ewidencji wyłącznie w związku z wykorzystywaniem go do celów firmowych bez prowadzenia już odpisów amortyzacyjnych.

Przekazanie środka trwałego na cele osobiste niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe. W zakresie podatku VAT, przekazanie na cele osobiste składnika majątku traktowane jest jako czynność opodatkowana, i może być zwolnione z podatku VAT wyłącznie u podatników wykorzystujących składnik majątku do działalności zwolnionej i którzy nie mieli możliwości odliczenia podatku VAT w chwili nabycia. Czynność co do zasady należy zatem opodatkować VAT. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  przekazanie na cele osobiste powoduje zaprzestanie dalszych odpisów amortyzacyjnych bez konieczności jednak korygowania wcześniej prowadzonej amortyzacji. Przekazany na cele osobisty składnik majątku przez kolejne 6 lat traktowane są jako sprzedawane w ramach działalności gospodarczej (między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat).

Wyprowadzenie środka trwałego na cele osobiste, poza oświadczeniem odbywać powinno się również na podstawie dokumentu księgowego LT (wykreślenie z ewidencji środków trwałych).

Podstawa prawna:

Art. 22n, art 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.),
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.