SFJGKZ BIL (v.1-2) Skonsolidowany bilans do sprawozdania finansowego grup kapita┼éowych w z┼éotych - z wysy┼ék─ů pliku xml JPK_SF

Wersja: (v.1-2) | Pobra┼ä: 10840 | Obowi─ůzuje od: 2019-09-01
3 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)

Opis: SFJGKZ BIL (v.1-2) Skonsolidowany bilans do sprawozdania finansowego grup kapita┼éowych w z┼éotych - z wysy┼ék─ů pliku xml JPK_SF

Ten formularz jest za┼é─ůcznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita┼éowej, z kwotami wyra┼╝onymi w z┼éotych. 

Od 1.10.2018 r. wesz┼éy w ┼╝ycie przepisy dokonuj─ůce modyfikacji w sposobie sporz─ůdzenia i udost─Öpniania sprawozda┼ä finansowych i innych dokumentów finansowych sporz─ůdzanych na podstawie przepisów o rachunkowo┼Ťci.

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udost─Öpnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz─Ödu obs┼éuguj─ůcego ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci, obowi─ůzuj─ůcym od 1 pa┼║dziernika 2018 r. sporz─ůdzaj─ů:

jednostki wpisane do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego, które nie sporz─ůdzaj─ů sprawozda┼ä finansowych zgodnych z MSR,
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadz─ůcy ksi─Ögi rachunkowe obowi─ůzani do sporz─ůdzenia sprawozdania finansowego.
Jednostki wpisane do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego, które nie sporz─ůdzaj─ů sprawozda┼ä finansowych zgodnych z MSR, przesy┼éaj─ů e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru S─ůdowego w ci─ůgu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadz─ůcy ksi─Ögi rachunkowe, którzy s─ů zobowi─ůzani do sporz─ůdzenia sprawozdania finansowego, przekazuj─ů za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie z┼éo┼╝enia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się:

  1. z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które wchodzi w sk┼éad informacji dodatkowej, obejmuj─ůcego co najmniej informacje okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 1 do rozporz─ůdzenia;
  2. ze skonsolidowanego bilansu, zawieraj─ůcego sk┼éadniki wykazane w kolejno┼Ťci i w sposób okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 2 do rozporz─ůdzenia;
  3. ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zawieraj─ůcego przychody i koszty w kolejno┼Ťci i w sposób okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 3 do rozporz─ůdzenia;
  4. ze skonsolidowanego rachunku przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych, obejmuj─ůcego informacje w zakresie okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 4 do rozporz─ůdzenia;
  5. z zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w┼éasnym, obejmuj─ůcego informacje o zmianach poszczególnych sk┼éadników skonsolidowanego kapita┼éu, w zakresie okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 5 do rozporz─ůdzenia;
  6. z dodatkowych informacji i obja┼Ťnie┼ä, wchodz─ůcych w sk┼éad informacji dodatkowej, okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 6 do rozporz─ůdzenia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do┼é─ůcza si─Ö sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci sporz─ůdzone odpowiednio wed┼éug zasad, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 3 oraz art. 55 ust. 2 ustawy.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje si─Ö dane za rok obrotowy oraz za rok poprzedzaj─ůcy, je┼╝eli jednostka dominuj─ůca by┼éa obowi─ůzana, stosownie do przepisów ustawy, do sporz─ůdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj─ůcy.

Generowanie sprawozda┼ä finansowych w pliku XML JPK_SF w wersji (1-2) obowi─ůzuj─ůcej od 1 wrze┼Ťnia 2019 r. jest dost─Öpne w programie fillUp tylko po wykupieniu abonamentu fillUp na modu┼é e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie s─ů dost─Öpne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich op┼éacenia za pomoc─ů SMS.

Aby móc korzysta─ç z najnowszych sprawozda┼ä finansowych konieczne jest posiadanie wersji fillUp o numerze powy┼╝ej 5.16.0

Wi─Öcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.p

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marsza┼éka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie og┼éoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowo┼Ťci (Dz.U. 2018 poz. 395);
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S─ůdowym oraz niekt├│rych innych ustaw;
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
Ustawa z dnia 10 wrze┼Ťnia 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy;
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S─ůdowym;
Ustawa z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci;
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os├│b prawnych;
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMI─śTAJ! Gdy wype┼énisz formularz - przeczytaj go uwa┼╝nie w wersji ostatecznej lub skonsultuj si─Ö ze specjalist─ů! Udost─Öpnione przez nas wzory druk├│w, formularzy, pism, deklaracji lub um├│w nale┼╝y zawsze w┼éa┼Ťciwie przetworzy─ç, uzupe┼éni─ç lub dopasowa─ç do swojej sytuacji. Pami─Ötaj, ┼╝e podpisuj─ůc dokument kszta┼étujesz nim swoje prawa lub obowi─ůzki, zatem zachowaj nale┼╝yt─ů uwag─Ö przy zmianach i jego wype┼énianiu. Ze wzgl─Ödu na niepowtarzalno┼Ť─ç ka┼╝dej czynno┼Ťci, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz oceni─ç, czy wykorzystany formularz zasta┼é zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programist├│w:

Komentarze u┼╝ytkownik├│w:

Dodaj Tw├│j komentarz

 
Tre┼Ť─ç tego pola jest prywatna i nie b─Ödzie udost─Öpniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzib─ů w Poznaniu (60-461), ul. Jeziora┼äska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsi─Öbiorc├│w KRS prowadzonym przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzia┼é VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, kt├│ry dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), kt├│ry przetwarza dane osobowe w celu wykonania us┼éug oraz zapewnia realizacj─Ö uprawnie┼ä os├│b kt├│rych dane dotycz─ů w szczeg├│lno┼Ťci prawo dost─Öpu do tre┼Ťci w┼éasnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyra┼╝ona jest dobrowolnie i mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w ka┼╝dej chwili. Je┼╝eli chcesz wypisa─ç Tw├│j adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj wi─Öcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.