PIT-36 (23) (2016) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 (22) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które:

Więcej informacji na temat formularza PIT-36: www.pit36.plsłowa kluczowe: 2016 2017 zeznanie o wysokości PI-36 PIT -36 PIT 36CIT 36 CIT pit36 PIT36 pitt dochodu, przywrócenie świadczeń zus,terminu zus, PIT36 PIT 36 YA ROK PIT0 PITB zeznanie P-36 pi36 o P-36 pi36 PIT 36 YA rok stracie, strata, poniesiona strata, osiągnięty dochód, pit36, pit 36, pit-36, pit/36 pit36(19) pit36-(19) pit36/(19) pit 36 pit zg PIT małż piy korekta pit 36 korekta zezn korekta zeznania rocznego PIT 36 z 2012 roku, PIT 36 z2012, pit 36(2013)

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 440) - załącznik nr 2.