PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A)

Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu w przypadku, gdy dochody pochodzą wyłącznie z organów rentowych i podatnik nie korzystających z żadnych odliczeń, a chce przekazać 1% podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie nr KRS.

Oświadczenie składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym dla potrzeb przekazywania kwoty z tytułu 1% podatku.
Oświadczenie podatnik składać może w wersji papierowej i elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego, kwoty przychodu.

Złożenie oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie jest obowiązkowe.

Więcej na temat oświadczenia emeryt, rencista PIT-OP 1% dla OPP znajdziesz na www.pit-op.plsłowa kluczowe: Wniosek PIT - Oświadczenie świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego oświadczać w zus krusu z zusu krusu renta renty brak ulg pit40a pit40/a pit-40 sprawa 1% 1 procent przekazanie opp pożytek pożytki publiczny publicznie sprawach sprawie wybór wyborze opp Wniosek PIT - Oświadczenie w sprawie wyboru organizacji pożytku publicznego (przychody uzyskiwane z organu rentowego PIT-40A) Wniosek o sporządzenie zeznania PIT przez Urząd Skarbowy wnioskowanie składanie złożenie złożyć złożony sporządzić sporządzenie urząd urzędu US

Podstawa prawna:Art.45c ust. 3a ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn.zm),zwanej dalej "ustawą".
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2017 poz. 539).