Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZUS PEL (archiwalny) Pełnomocnictwo
  Formularz ZUS PEL wypełnia osoba, która chce upoważnić wybraną przez siebie osobę, do załatwienia w ZUS spraw w swoim imieniu (z wyłączeniem spraw związanych z kontrolą ZUS). Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz...
  Liczba pobrań: 49 424
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (6 głosów)
 • ZUS ROK Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej ...
  Oświadczenie wypełnij, jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego, odroczenia...
  Liczba pobrań: 1 476
  Brak głosów
 • ZUS ROF Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie ...
  Oświadczenie należy wypełnić jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: – rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego,...
  Liczba pobrań: 3 416
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • ZUS PEL (archiwalny) Pełnomocnictwo/odwołanie pełnomocnictwa
  Formularz ZUS PEL wypełnia osoba, która chce upoważnić wybraną przez siebie osobę, do załatwienia w ZUS spraw w swoim imieniu (z wyłączeniem spraw związanych z kontrolą ZUS). Za pomocą tego formularza możesz też odwołać pełnomocnictwo. Jeśli...
  Liczba pobrań: 34 660
  Brak głosów
 • ZUS PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS
  Formularz ZUS PEL-K wypełnia osoba, tylko wtedy, gdy chceupoważnić wybraną osobę, do reprezentowania jej w trakcie kontroli ZUS. Upoważnienie udzielane jest na czas na czas trwania kontroli. Odebranie protokołu kontroli jest równoznaczne z...
  Liczba pobrań: 21 299
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZUS PEL-Z (archiwalny) Załącznik do pełnomocnictwa
  Formularz ZUS PEL-Z stanowi załącznik do Pełnomocnictwa ZUS PEL, jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo. ZUS PEL wypełnia osoba, która chce upoważnić wybraną przez siebie osobę, do załatwienia w ZUS spraw w Twoim imieniu...
  Liczba pobrań: 25 652
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (3 głosy)
 • PIT-3 (5) (archiwalny) (2019) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia ...
  Formularz przeznaczony jest dla osób, które otrzymują zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie należy złożyć organowi rentowemu łącznie z dokumentacją uzasadniająca wypłatę...
  Liczba pobrań: 1 763
  Brak głosów
 • ZUS EWG-P Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
  Wniosek należy złożyć w przypadku prawa do wypłaty gwarantowanej na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej. W wniosku należy podać dane wnioskodawcy oraz osoby zmarłej (emeryta, po śmierci którego przysługuje wypłata gwarantowana). Do wniosku...
  Liczba pobrań: 710
  Brak głosów
 • ZUS ROK (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby ...
  Oświadczenie wypełnij, jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego, odroczenia...
  Liczba pobrań: 681
  Brak głosów
 • ZUS ROF (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby ...
  Oświadczenie należy wypełnić jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: – rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego,...
  Liczba pobrań: 1 269
  Brak głosów