Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
  • AKC-4/C (5) (archiwalny) Podatek akcyzowy od piwa
    Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli...
    Liczba pobrań: 1 282
    Brak głosów
  • AKC-4/C (6) (archiwalny) Podatek akcyzowy od piwa
    Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli...
    Liczba pobrań: 1 317
    Brak głosów
  • AKC-4/C (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od piwa
    Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli...
    Liczba pobrań: 2 328
    Brak głosów
  • AKC-4/C (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od piwa
    Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli...
    Liczba pobrań: 2 288
    Brak głosów
  • AKC-4/C (8) Podatek akcyzowy od piwa
    Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli...
    Liczba pobrań: 2 264
    Brak głosów
  • AKC-4/D (4) (od 2012) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
    Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić...
    Liczba pobrań: 1 234
    Brak głosów
  • AKC-4/D (5) (archiwalny) (od 2013) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
    Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić...
    Liczba pobrań: 1 263
    Brak głosów
  • AKC-4/D (6) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
    Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić...
    Liczba pobrań: 1 490
    Brak głosów
  • AKC-4/D (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
    Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić...
    Liczba pobrań: 1 359
    Brak głosów
  • AKC-4/D (8) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
    Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić...
    Liczba pobrań: 2 301
    Brak głosów