e-Deklaracje

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • PIT-37 (28) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)
  PIT-37 (28) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem płatnika...
  Liczba pobrań: 3 414 440
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (24 głosy)
 • PIT-36 (29) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36 (29) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą...
  Liczba pobrań: 1 497 658
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (8 głosów)
 • PIT-28 (24) (2021) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ...
  PIT-28 (24) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r. Formularz PIT-28 wypełniają osoby, które: uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w formie...
  Liczba pobrań: 1 106 015
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (21 głosów)
 • PIT-36L (18) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36L stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r. Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub...
  Liczba pobrań: 855 324
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (7 głosów)
 • PCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności ...
  Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w...
  Liczba pobrań: 726 480
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (168 głosów)
 • PIT/B (19) (2021) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
  PIT/B (19) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.  Formularz PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu...
  Liczba pobrań: 456 125
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (3 głosy)
 • ZAP-3 (6) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
  Formularz ZAP-3 (6) obowiązuje od 1 września 2021 r.  Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem...
  Liczba pobrań: 349 224
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (13 głosów)
 • ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 290 738
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (39 głosów)
 • CIT-8 (31) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku ...
  Formularz CIT-8 (31) składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem: podatnik...
  Liczba pobrań: 208 595
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (19 głosów)
 • SD-Z2 (6) (2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
  Formularz zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych składają: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Formularz SD-Z2 (6) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o kt...
  Liczba pobrań: 175 876
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (117 głosów)