Główny Urząd Statystyczny

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • GUS SP (2021) s.15 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - załącznik strona 15
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 984
  Brak głosów
 • GUS SP (2021) s.20 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - załącznik strona 20
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 983
  Brak głosów
 • GUS Z-KW Obj Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statycznej karty pojazdu (Z-KW)
  Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na...
  Liczba pobrań: 939
  Brak głosów
 • GUS P-02 (2017) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
  Formularz GUS P-02 należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/...
  Liczba pobrań: 894
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016
  Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 31 maja 2017 r. Działalność bieżąca służąca ochronie środowiska obejmuje: funkcjonowanie urządzeń i wyposażenia ochrony środowiska...
  Liczba pobrań: 830
  Brak głosów
 • GUS Z-12 (2020) Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
  Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 15 marca 2021 r.  Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane,...
  Liczba pobrań: 687
  Brak głosów
 • GUS Z-14 (2014) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej
  Formularz Z-14 skierowany jest głównie do jednostek administracji publicznej (państwowej i samorządowej), pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz obrony narodowej. W sprawozdaniu Z-14 należy wykazywać pracujących według wykonywanego...
  Liczba pobrań: 663
  Brak głosów
 • GUS Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy za 2016 r.
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w...
  Liczba pobrań: 593
  Brak głosów
 • GUS S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2017 r.
  W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkich studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada roku sprawozdawczego – łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich, oraz wszystkich absolwentów, którzy w...
  Liczba pobrań: 587
  Brak głosów
 • GUS M-06 (2016) Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w ...
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w...
  Liczba pobrań: 570
  Brak głosów