Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • DB (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli ...
  Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz...
  Liczba pobrań: 913
  Brak głosów
 • DB-A (archiwalny) Wykaz budynków zlokalizowanych na nieruchomości - załącznik do deklaracji DB o ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji DB o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu...
  Liczba pobrań: 160
  Brak głosów
 • DB-A Informacje o współwłaścicielach nieruchomości
  Załącznik wypełnia podmiot składający deklarację DB - należy wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września...
  Liczba pobrań: 494
  Brak głosów
 • DB-B Wykaz budynków zlokalizowanych na nieruchomości
  Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz...
  Liczba pobrań: 513
  Brak głosów
 • DEK-2 Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów...
  Liczba pobrań: 1 097
  Brak głosów
 • DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej - Kraków
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - Kraków Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu...
  Liczba pobrań: 804
  Brak głosów
 • DJ-A Informacja o współwłaścicielach nieruchomości do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ...
  Informacja o współwłaścicielach nieruchomości - załącznik do deklaracji DJ - Kraków (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający...
  Liczba pobrań: 500
  Brak głosów
 • DL Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której ...
  W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od 1 stycznia 2022 r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków...
  Liczba pobrań: 884
  Brak głosów
 • DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny
  Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów...
  Liczba pobrań: 3 513
  Brak głosów
 • DL-1 (2) (archiwalny) Deklaracja na podatek leśny
  Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów...
  Liczba pobrań: 1 453
  Brak głosów