Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • KRS-Z20 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, ...
  Wniosek KRS-Z20 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy....
  Liczba pobrań: 5 635
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (2 głosy)
 • KRS-Z13 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. - Wnioskodawca wypełnia pola...
  Liczba pobrań: 1 355
  Brak głosów
 • KRS-Z12 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie ...
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi...
  Liczba pobrań: 1 351
  Brak głosów
 • KRS-Z10 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy ...
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na...
  Liczba pobrań: 1 395
  Brak głosów
 • KRS-Z8 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń ...
  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi,...
  Liczba pobrań: 1 358
  Brak głosów
 • KW-ZAD (archiwalny) Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
  Formularz stanowi załącznik do formularzy: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej".    Dołącza się go jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub...
  Liczba pobrań: 1 187
  Brak głosów
 • KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
  Formularz KW-OZN stanowi załącznik do formularza wniosku "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej". Wypełnia się go wówczas, gdy składa się wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład któ...
  Liczba pobrań: 1 738
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • KW-WU (archiwalny) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania
  Formularz KW-WU stanowi załącznik do formularzy wniosków: "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej" i "KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Załącznik KW-WU należy wypełnić i dołączyć do głównego...
  Liczba pobrań: 1 135
  Brak głosów
 • KW-PP Załącznik – Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
  Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy należy do głównego wniosku wypełnić i załączyć formularz "KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy". W przypadku, gdy...
  Liczba pobrań: 3 159
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • KW-ZAL (archiwalny) Wniosek o założenie księgi wieczystej
  Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest zakładana księga...
  Liczba pobrań: 1 242
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)