Umowy, pisma, wnioski

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • WoRzU Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego
  Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli: 1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec...
  Liczba pobrań: 736
  Brak głosów
 • WoUDUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed...
  Liczba pobrań: 785
  Brak głosów
 • WoRzU (archiwalny) Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego / dodatkowego urlopu macierzyńskiego / ...
  Pracownicy, która złożyła wniosek o wykorzystanie w całości lub w części urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do rezygnacji z tych urlopów i powrócić do pracy.  Pracownica, po...
  Liczba pobrań: 532
  Brak głosów