Pola formularza

Formularz: Ppwg (ZUS) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2018 (e-Składka)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11765915</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <nip>[NIP]</nip>
       <pO21>[pole wielowierszowe]</pO21>
       <pO21a_subfield_0>[miejscowość]</pO21a_subfield_0>
       <pO21a_subfield_1>[ulica]</pO21a_subfield_1>
       <pO21a_subfield_2>[nr domu]</pO21a_subfield_2>
       <pO21a_subfield_3>[nr lokalu]</pO21a_subfield_3>
       <pO21a_subfield_4>[kod pocztowy]</pO21a_subfield_4>
       <pO21a_subfield_5>[poczta]</pO21a_subfield_5>
       <pO1_1>[Pole 2-liniowe]</pO1_1>
       <pO3>[RachunekZUS]</pO3>
       <pO4_>[Wartość wyboru w polu pO4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO4_>
       <pO6>[Pole kwoty]</pO6>
       <pO7>[Rachunek]</pO7>
       <pO8_1>[Pole 2-liniowe]</pO8_1>
       <pO10_1>[Pole 2-liniowe]</pO10_1>
       <pO12a>[pole wielowierszowe]</pO12a>
       <pO12>[Data wypełnienia]</pO12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ppwg (ZUS)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11765915</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <nip>8875155741</nip>
       <pO21>to jest pole wielowierszowe</pO21>
       <pO21a_subfield_0>Poznań</pO21a_subfield_0>
       <pO21a_subfield_1>Strzelecka</pO21a_subfield_1>
       <pO21a_subfield_2>1</pO21a_subfield_2>
       <pO21a_subfield_3>1</pO21a_subfield_3>
       <pO21a_subfield_4>61-155</pO21a_subfield_4>
       <pO21a_subfield_5>Poznań</pO21a_subfield_5>
       <pO1_1>Jan Kowalski ul. Dworcowa 21/22 00-001 Warszawa</pO1_1>
       <pO3>453054504926965134154839080720</pO3>
       <pO4_>1</pO4_>
       <pO6>100.22</pO6>
       <pO7>14194010765217890820000001</pO7>
       <pO8_1></pO8_1>
       <pO10_1>zamówienie nr 198</pO10_1>
       <pO12a>to jest pole wielowierszowe</pO12a>
       <pO12>1378289176463</pO12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>