Pola formularza

Formularz: GUS RG-OF Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDGPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17133778</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p2_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_1>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p2_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_2>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p2_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_3>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p2_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_4>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5_2>[PESEL]</p5_2>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_>
       <p5_3>[nazwisko]</p5_3>
       <p5_4>[pierwszeImie]</p5_4>
       <p5_5>[drugieImie]</p5_5>
       <p6_1>[KodKraju]</p6_1>
       <p6_2>[Wojewodztwo]</p6_2>
       <p6_3>[Powiat]</p6_3>
       <p6_4>[Gmina]</p6_4>
       <p6_5>[Miejscowosc]</p6_5>
       <p6_6>[Ulica]</p6_6>
       <p6_7>[NrDomu]</p6_7>
       <p6_8>[NrLokalu]</p6_8>
       <p6_9>[KodPocztowy]</p6_9>
       <p6_10>[Poczta]</p6_10>
       <p6_11>[Pole tekstowe]</p6_11>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[nazwa]</p8>
       <p9_1>[Wojewodztwo]</p9_1>
       <p9_2>[Powiat]</p9_2>
       <p9_3>[Gmina]</p9_3>
       <p9_4>[Miejscowosc]</p9_4>
       <p9_5>[Ulica]</p9_5>
       <p9_6>[NrDomu]</p9_6>
       <p9_7>[NrLokalu]</p9_7>
       <p9_8>[KodPocztowy]</p9_8>
       <p9_9>[Poczta]</p9_9>
       <p9_10>[Pole tekstowe]</p9_10>
       <p10_1_1>[Telefon]</p10_1_1>
       <p10_2>[Faks]</p10_2>
       <p10_3>[Mail]</p10_3>
       <p10_4>[WWW]</p10_4>
       <p11_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_1>
       <p11_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_2>
       <p11_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_1>
       <p11_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_2>
       <p12_1_>[Wartość wyboru w polu p12_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_1_>
       <p12_2_2>[KrajKor]</p12_2_2>
       <p12_3>[WojewodztwoKor]</p12_3>
       <p12_4>[PowiatKor]</p12_4>
       <p12_5>[GminaKor]</p12_5>
       <p12_6>[MiejscowoscKor]</p12_6>
       <p12_7>[UlicaKor]</p12_7>
       <p12_8>[NrDomuKor]</p12_8>
       <p12_9>[NrLokaluKor]</p12_9>
       <p12_10>[KodPocztowyKor]</p12_10>
       <p12_11>[PocztaKor]</p12_11>
       <p12_12>[Pole tekstowe]</p12_12>
       <P12_12>[Pole tekstowe]</P12_12>
       <p12_13>[pole wielowierszowe]</p12_13>
       <P13_2>[Pole tekstowe]</P13_2>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_>
       <p14_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_>
       <P14_2>[Pole tekstowe]</P14_2>
       <P14_3>[Pole tekstowe]</P14_3>
       <P14_4>[Pole tekstowe]</P14_4>
       <P14_5>[data]</P14_5>
       <P14_6>[data]</P14_6>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16_1_1>[pkd1]</p16_1_1>
       <p16_1_2_1>[Pole tekstowe]</p16_1_2_1>
       <p16_1_6_1>[Pole tekstowe]</p16_1_6_1>
       <p16_1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_2_2>
       <p16_1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_6_2>
       <p16_1_3_1>[Pole tekstowe]</p16_1_3_1>
       <p16_1_7_1>[Pole tekstowe]</p16_1_7_1>
       <p16_1_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_3_2>
       <p16_1_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_7_2>
       <p16_1_4_1>[Pole tekstowe]</p16_1_4_1>
       <p16_1_8_1>[Pole tekstowe]</p16_1_8_1>
       <p16_1_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_4_2>
       <p16_1_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_8_2>
       <p16_1_5_1>[Pole tekstowe]</p16_1_5_1>
       <p16_1_9_1>[Pole tekstowe]</p16_1_9_1>
       <p16_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_5_2>
       <p16_1_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1_9_2>
       <p16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>[telefonPrzedst]</p19_2>
       <p19_3>[Data wypełnienia]</p19_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RG-OF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17133778</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p2_1_1>1</p2_1_1>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p2_1_2>1</p2_1_2>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p2_1_3>1</p2_1_3>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p2_1_4>1</p2_1_4>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5_2>23050608219</p5_2>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_3>Kowalski</p5_3>
       <p5_4>Jan</p5_4>
       <p5_5>Stefan</p5_5>
       <p6_1>PL</p6_1>
       <p6_2>wielkopolskie</p6_2>
       <p6_3>poznański</p6_3>
       <p6_4>Poznań</p6_4>
       <p6_5>Poznań</p6_5>
       <p6_6>Strzelecka</p6_6>
       <p6_7>1</p6_7>
       <p6_8>1</p6_8>
       <p6_9>61-155</p6_9>
       <p6_10>Poznań</p6_10>
       <p6_11>test pola tekstowego</p6_11>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>nazwa testowa</p8>
       <p9_1>wielkopolskie</p9_1>
       <p9_2>poznański</p9_2>
       <p9_3>Poznań</p9_3>
       <p9_4>Poznań</p9_4>
       <p9_5>Strzelecka</p9_5>
       <p9_6>1</p9_6>
       <p9_7>1</p9_7>
       <p9_8>61-155</p9_8>
       <p9_9>Poznań</p9_9>
       <p9_10>test pola tekstowego</p9_10>
       <p10_1_1>500600400</p10_1_1>
       <p10_2></p10_2>
       <p10_3>test@test.pl</p10_3>
       <p10_4></p10_4>
       <p11_1_1>10</p11_1_1>
       <p11_1_2>10</p11_1_2>
       <p11_2_1>10</p11_2_1>
       <p11_2_2>10</p11_2_2>
       <p12_1_>1</p12_1_>
       <p12_2_2>PL</p12_2_2>
       <p12_3>wielkopolskie</p12_3>
       <p12_4>poznański</p12_4>
       <p12_5>Poznań</p12_5>
       <p12_6>Poznań</p12_6>
       <p12_7>Półwiejska</p12_7>
       <p12_8>1</p12_8>
       <p12_9>1</p12_9>
       <p12_10>61-155</p12_10>
       <p12_11>Poznań</p12_11>
       <p12_12>test pola tekstowego</p12_12>
       <P12_12>test pola tekstowego</P12_12>
       <p12_13>to jest pole wielowierszowe</p12_13>
       <P13_2>test pola tekstowego</P13_2>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p14_1_>1</p14_1_>
       <P14_2>test pola tekstowego</P14_2>
       <P14_3>test pola tekstowego</P14_3>
       <P14_4>test pola tekstowego</P14_4>
       <P14_5>30-10-1990</P14_5>
       <P14_6>30-10-1990</P14_6>
       <p15>10</p15>
       <p16_1_1>01.11.Z</p16_1_1>
       <p16_1_2_1>test pola tekstowego</p16_1_2_1>
       <p16_1_6_1>test pola tekstowego</p16_1_6_1>
       <p16_1_2_2>1</p16_1_2_2>
       <p16_1_6_2>1</p16_1_6_2>
       <p16_1_3_1>test pola tekstowego</p16_1_3_1>
       <p16_1_7_1>test pola tekstowego</p16_1_7_1>
       <p16_1_3_2>1</p16_1_3_2>
       <p16_1_7_2>1</p16_1_7_2>
       <p16_1_4_1>test pola tekstowego</p16_1_4_1>
       <p16_1_8_1>test pola tekstowego</p16_1_8_1>
       <p16_1_4_2>1</p16_1_4_2>
       <p16_1_8_2>1</p16_1_8_2>
       <p16_1_5_1>test pola tekstowego</p16_1_5_1>
       <p16_1_9_1>test pola tekstowego</p16_1_9_1>
       <p16_1_5_2>1</p16_1_5_2>
       <p16_1_9_2>1</p16_1_9_2>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19_1_subfield_0>Krzysztof</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>Kowalczyk</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>500600888</p19_2>
       <p19_3>30-10-2014</p19_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>