Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-37 (25) (archiwalny) (2019) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300888</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <10_>[Wartość wyboru w polu 10. Dostępne wartości: 1 2 ]</10_>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[nazwisko]</p23>
       <p24>[pierwszeImie]</p24>
       <p25>[dataUrodzenia]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27>[Wojewodztwo]</p27>
       <p28>[Powiat]</p28>
       <p29>[Gmina]</p29>
       <p30>[Ulica]</p30>
       <p31>[NrDomu]</p31>
       <p32>[NrLokalu]</p32>
       <p33>[Miejscowosc]</p33>
       <p34>[KodPocztowy]</p34>
       <p35_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p35 = p35_subfield_1 ]</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 zł dla jednego stosunku pracy, 2002,05 zł dla wielu stosunków pracy, 1668,72 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 zł - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p36 = p36_subfield_1 ]</p36_subfield_1>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p41 = p41_subfield_1 ]</p41_subfield_1>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p45 = p45_subfield_1+p45_subfield_2 ]</p45_subfield_1>
       <p45_subfield_2>[Przychod z czynu społecznego Pole p45 = p45_subfield_1+p45_subfield_2 ]</p45_subfield_2>
       <p46_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p46 = p46_subfield_1+p46_subfield_2 ]</p46_subfield_1>
       <p46_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p46 = p46_subfield_1+p46_subfield_2 ]</p46_subfield_2>
       <p49_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p49 = zaokr(p49_subfield_1+p49_subfield_2) ]</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p49 = zaokr(p49_subfield_1+p49_subfield_2) ]</p49_subfield_2>
       <p50_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p50 = p50_subfield_1 ]</p50_subfield_1>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p56 = p56_subfield_1 ]</p56_subfield_1>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p57_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p57 = p57_subfield_1+p57_subfield_2+p57_subfield_3+p57_subfield_4 ]</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p57 = p57_subfield_1+p57_subfield_2+p57_subfield_3+p57_subfield_4 ]</p57_subfield_2>
       <p57_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p57 = p57_subfield_1+p57_subfield_2+p57_subfield_3+p57_subfield_4 ]</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p57 = p57_subfield_1+p57_subfield_2+p57_subfield_3+p57_subfield_4 ]</p57_subfield_4>
       <p58_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p58 = p58_subfield_1+p58_subfield_2 ]</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p58 = p58_subfield_1+p58_subfield_2 ]</p58_subfield_2>
       <p61_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p61 = p61_subfield_1+p61_subfield_2+p61_subfield_3+p61_subfield_4 ]</p61_subfield_1>
       <p61_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p61 = p61_subfield_1+p61_subfield_2+p61_subfield_3+p61_subfield_4 ]</p61_subfield_2>
       <p61_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p61 = p61_subfield_1+p61_subfield_2+p61_subfield_3+p61_subfield_4 ]</p61_subfield_3>
       <p61_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p61 = p61_subfield_1+p61_subfield_2+p61_subfield_3+p61_subfield_4 ]</p61_subfield_4>
       <p66_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p66 = p66_subfield_1 ]</p66_subfield_1>
       <p67_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 dla jednego stosunku pracy, 2002,05 dla wielu stosunków pracy, 1668,72 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p67 = p67_subfield_1 ]</p67_subfield_1>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p72 = p72_subfield_1 ]</p72_subfield_1>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p76 = p76_subfield_1+p76_subfield_2 ]</p76_subfield_1>
       <p76_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p76 = p76_subfield_1+p76_subfield_2 ]</p76_subfield_2>
       <p77_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p77 = p77_subfield_1+p77_subfield_2 ]</p77_subfield_1>
       <p77_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p77 = p77_subfield_1+p77_subfield_2 ]</p77_subfield_2>
       <p80_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p80 = p80_subfield_1+p80_subfield_2 ]</p80_subfield_1>
       <p80_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p80 = p80_subfield_1+p80_subfield_2 ]</p80_subfield_2>
       <p81_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p81 = p81_subfield_1 ]</p81_subfield_1>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p87 = p87_subfield_1 ]</p87_subfield_1>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p88_subfield_1>[Przychód z innych żródeł Pole p88 = p88_subfield_1+p88_subfield_2+p88_subfield_3+p88_subfield_4 ]</p88_subfield_1>
       <p88_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p88 = p88_subfield_1+p88_subfield_2+p88_subfield_3+p88_subfield_4 ]</p88_subfield_2>
       <p88_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p88 = p88_subfield_1+p88_subfield_2+p88_subfield_3+p88_subfield_4 ]</p88_subfield_3>
       <p88_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p88 = p88_subfield_1+p88_subfield_2+p88_subfield_3+p88_subfield_4 ]</p88_subfield_4>
       <p89_subfield_1>[Koszt z innych żródeł Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2 ]</p89_subfield_1>
       <p89_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2 ]</p89_subfield_2>
       <p92_subfield_1>[Zaliczka z innych żródeł Pole p92 = p92_subfield_1+p92_subfield_2+p92_subfield_3+p92_subfield_4 ]</p92_subfield_1>
       <p92_subfield_2>[Zaliczka węźniów Pole p92 = p92_subfield_1+p92_subfield_2+p92_subfield_3+p92_subfield_4 ]</p92_subfield_2>
       <p92_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p92 = p92_subfield_1+p92_subfield_2+p92_subfield_3+p92_subfield_4 ]</p92_subfield_3>
       <p92_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p92 = p92_subfield_1+p92_subfield_2+p92_subfield_3+p92_subfield_4 ]</p92_subfield_4>
       <p97_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p97 = ograniczDo(p97_subfield_1,p64) ]</p97_subfield_1>
       <p98_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p98 = ograniczDo(p98_subfield_1,p95) ]</p98_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p99_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p99 = ograniczDo(p99_subfield_1,p64-p97) ]</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p100 = ograniczDo(p100_subfield_1,p64-p98) ]</p100_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p101_subfield_1>[Kwota ulgi odsetkowej - wykazana w części załącznika PIT/D Pole p101 = ograniczDo(p101_subfield_1,p64+p95-p97-p98-p99-p100) ]</p101_subfield_1>
       <p103_subfield_1>[Odliczenia mieszkaniowe Pole p103 = ograniczDo(p103_subfield_1,p102) ]</p103_subfield_1>
       <opBut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</opBut>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p107 = ograniczDo(p107_subfield_1,p105+p106) ]</p107_subfield_1>
       <p108_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p108 = ograniczDo(p108_subfield_1,p105+p106-p107) ]</p108_subfield_1>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p109_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załąćznika PIT/O Pole p109 = ograniczDo(p109_subfield_1, p105-p106-p107-p108) ]</p109_subfield_1>
       <p110_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załąćznika PIT/O Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1, p105-p106-p107-p108-p109) ]</p110_subfield_1>
       <odliczenia4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia4>
       <p112_subfield_1>[Odliczenia mieszkaniowe Pole p112 = ograniczDo(p112_subfield_1,p111) ]</p112_subfield_1>
       <p116_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p116 = p116_subfield_1 ]</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p117 = p117_subfield_1 ]</p117_subfield_1>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p123>
       <rect2783_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_1>
       <rect2783_4_7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4_7>
       <p127>[pole wielowierszowe]</p127>
       <p126>[Funkcja checkbox]</p126>
       <p128>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128>
       <p129>[Pole integer - wartość liczbowa]</p129>
       <p130>[Pole integer - wartość liczbowa]</p130>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132_>[Wartość wyboru w polu p132. Dostępne wartości: 1 2 ]</p132_>
       <p133_>[Wartość wyboru w polu p133. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p133_>
       <p134>[pole wielowierszowe]</p134>
       <p135_>[Wartość wyboru w polu p135. Dostępne wartości: 1 2 ]</p135_>
       <p136>[PosiadaczRachunku]</p136>
       <p137>[KrajBanku]</p137>
       <p138>[Rachunek]</p138>
       <p138_1>[Swift]</p138_1>
       <p139_>[Wartość wyboru w polu p139. Dostępne wartości: 1 2 ]</p139_>
       <p142_subfield_0>[imię]</p142_subfield_0>
       <p142_subfield_1>[nazwisko]</p142_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-37 (25)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300888</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <10_>1</10_>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Kowalski</p23>
       <p24>Jan</p24>
       <p25>30-10-1985</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>wielkopolskie</p27>
       <p28>poznański</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Strzelecka</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p39>10</p39>
       <p42>10</p42>
       <p44>10</p44>
       <p45_subfield_1>1</p45_subfield_1>
       <p45_subfield_2>1</p45_subfield_2>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p46_subfield_2>1</p46_subfield_2>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>1</p49_subfield_2>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51>10</p51>
       <p55>10</p55>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p54>10</p54>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_2>1</p57_subfield_2>
       <p57_subfield_3>1</p57_subfield_3>
       <p57_subfield_4>1</p57_subfield_4>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>1</p58_subfield_2>
       <p61_subfield_1>1</p61_subfield_1>
       <p61_subfield_2>1</p61_subfield_2>
       <p61_subfield_3>1</p61_subfield_3>
       <p61_subfield_4>1</p61_subfield_4>
       <p66_subfield_1>1</p66_subfield_1>
       <p67_subfield_1>1</p67_subfield_1>
       <p71>10</p71>
       <p72_subfield_1>1</p72_subfield_1>
       <p70>10</p70>
       <p73>10</p73>
       <p75>10</p75>
       <p76_subfield_1>1</p76_subfield_1>
       <p76_subfield_2>1</p76_subfield_2>
       <p77_subfield_1>1</p77_subfield_1>
       <p77_subfield_2>1</p77_subfield_2>
       <p80_subfield_1>1</p80_subfield_1>
       <p80_subfield_2>1</p80_subfield_2>
       <p81_subfield_1>1</p81_subfield_1>
       <p82>10</p82>
       <p86>10</p86>
       <p87_subfield_1>1</p87_subfield_1>
       <p85>10</p85>
       <p88_subfield_1>1</p88_subfield_1>
       <p88_subfield_2>1</p88_subfield_2>
       <p88_subfield_3>1</p88_subfield_3>
       <p88_subfield_4>1</p88_subfield_4>
       <p89_subfield_1>1</p89_subfield_1>
       <p89_subfield_2>1</p89_subfield_2>
       <p92_subfield_1>1</p92_subfield_1>
       <p92_subfield_2>1</p92_subfield_2>
       <p92_subfield_3>1</p92_subfield_3>
       <p92_subfield_4>1</p92_subfield_4>
       <p97_subfield_1>1</p97_subfield_1>
       <p98_subfield_1>1</p98_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p101_subfield_1>1</p101_subfield_1>
       <p103_subfield_1>1</p103_subfield_1>
       <opBut></opBut>
       <p106>10</p106>
       <p107_subfield_1>1</p107_subfield_1>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p109_subfield_1>1</p109_subfield_1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <odliczenia4></odliczenia4>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>1</p117_subfield_1>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p122>10</p122>
       <p123></p123>
       <rect2783_1></rect2783_1>
       <rect2783_4_7></rect2783_4_7>
       <p127>to jest pole wielowierszowe</p127>
       <p126></p126>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132_>1</p132_>
       <p133_>1</p133_>
       <p134>to jest pole wielowierszowe</p134>
       <p135_>1</p135_>
       <p136>Jan Nowak</p136>
       <p137>Polska</p137>
       <p138>453054504926965134154839080720</p138>
       <p138_1>SWIFT</p138_1>
       <p139_>1</p139_>
       <p142_subfield_0>Jan</p142_subfield_0>
       <p142_subfield_1>Kowalski</p142_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>