Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-5 (15) (archiwalny) (od X 2019) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17336528</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_hidden>[Data wypełnienia]</p_hidden>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_1>[Miesiąc na druku]</p4_1>
       <p4_2>[Rok na druku]</p4_2>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p31_subfield_1>[Dochód zwolniony od podatku - na podstawie art.21 ust.1 pkt 63a ustawy Pole p31 = ograniczDo(p31_subfield_1, p29) ]</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych zgodnie z art.9 ust.3 i 3a ustawy z uwzględnieniem art.3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. Pole p32 = ograniczDo(p32_subfield_1, (p29-p31)) ]</p32_subfield_1>
       <p34_subfield_1>[Składki na ubezpieczenia społeczne - art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. a, z zastrzeżeniem ust.13a ustawy Pole p34 = ograniczDo(p34_subfield_1, p33) ]</p34_subfield_1>
       <p35_subfield_1>[Odliczenia od dochodu art 26 ust 1 pkt 5-6a i 9 ustawy Pole p35 = ograniczDo(p35_subfield_1, (p33-p34)) ]</p35_subfield_1>
       <p36>[pole wielowierszowe]</p36>
       <p37_subfield_1>[Wydatki mieszkaniowe Pole p37 = ograniczDo(p37_subfield_1, (p33-p34-p35)) ]</p37_subfield_1>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39_subfield_1>[Inne odliczenia Pole p39 = ograniczDo(p39_subfield_1, (p33-p34-p35-p37)) ]</p39_subfield_1>
       <p40_subfield_1>[Dodatkowa obniżka Pole p40 = ograniczDo(p40_subfield_1, (p33-p34-p35-p37-p39)) ]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>[Dochód zwolniony od podatku Pole p41 = ograniczDo(p41_subfield_1, (p33-p34-p35-p37-p39-p40)) ]</p41_subfield_1>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <podatek_2022>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</podatek_2022>
       <uwzglednijUlgeKlasySredniej>1:Uwzględnij ulgę dla klasy średniej* / 2:Nie uwzględniaj ulgi dla klasy średniej</uwzglednijUlgeKlasySredniej>
       <kwotaWolna>548.30:Odlicz kwotę wolną od podatku* / 0:Nie odliczaj kwoty wolnej od podatku</kwotaWolna>
       <zdrowotne_tekst>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zdrowotne_tekst>
       <zdrowotne_label>[pole wyświetlające tylko tekst]</zdrowotne_label>
       <dochod_zdrowotne_subfield_0>[Dochód narastająco do składki zdrowotnej Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_0>
       <dochod_zdrowotne_subfield_1>[Dochód/strata za styczeń Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_1>
       <dochod_zdrowotne_subfield_2>[Dochód/strata za luty Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_2>
       <dochod_zdrowotne_subfield_3>[Dochód/strata za marzec Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_3>
       <dochod_zdrowotne_subfield_4>[Dochód/strata za kwiecień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_4>
       <dochod_zdrowotne_subfield_5>[Dochód/strata za maj Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_5>
       <dochod_zdrowotne_subfield_6>[Dochód/strata za czerwiec Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_6>
       <dochod_zdrowotne_subfield_7>[Dochód/strata za lipiec Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_7>
       <dochod_zdrowotne_subfield_8>[Dochód/strata za sierpień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_8>
       <dochod_zdrowotne_subfield_9>[Dochód/strata za wrzesień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_9>
       <dochod_zdrowotne_subfield_10>[Dochód/strata za październik Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_10>
       <dochod_zdrowotne_subfield_11>[Dochód/strata za listopad Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_11>
       <dochod_zdrowotne_subfield_12>[Dochód/strata za grudzień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_12>
       <p46_subfield_1>[Składka na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.27b ust.1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art.27b ust.2 ustawy Pole p46 = p4_2 &lt; 2022 ? ograniczDo(p46_subfield_1, p45) : 0 ]</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_1>[Ulgi inwestycyjne przyznane przed dniem 1 stycznia 1992 r. i niewykorzystane w latach ubiegłych Pole p47 = ograniczDo(p47_subfield_1, (p45-p46)) ]</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_1>[Ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego Pole p48 = ograniczDo(p48_subfield_1, (p45-p46-p47)) ]</p48_subfield_1>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p50_subfield_1>[Inne odliczenia niewymienione w wierszach 1-3 Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1, (p45-p46-p47-p48)) ]</p50_subfield_1>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p56>[data]</p56>
       <p56_1>[data]</p56_1>
       <p56_2>[data]</p56_2>
       <p56_3>[data]</p56_3>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59_subfield_1>[Kwota do zrealizowania w niniejszej deklaracji Pole p59 = ograniczDo(p59_subfield_1, p53) ]</p59_subfield_1>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <rect641>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect641>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[NIP]</p64>
       <p65>[REGON]</p65>
       <p66>[nazwaPelna]</p66>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p73>[NIP]</p73>
       <p74>[REGON]</p74>
       <p75>[nazwaPelna]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p82>[NIP]</p82>
       <p83>[REGON]</p83>
       <p84>[nazwaPelna]</p84>
       <p85>[Pole tekstowe]</p85>
       <p86>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p91>[NIP]</p91>
       <p92>[REGON]</p92>
       <p93>[nazwaPelna]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[NIP]</p101>
       <p102>[REGON]</p102>
       <p103>[nazwaPelna]</p103>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p105>[Pole tekstowe]</p105>
       <p106>[data]</p106>
       <p107>[dataRozpoczeciaDzial]</p107>
       <p108_>[Wartość wyboru w polu p108. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p108_>
       <p109>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[NIP]</p117>
       <p118>[REGON]</p118>
       <p119>[nazwaPelna]</p119>
       <p120>[Pole tekstowe]</p120>
       <p121>[Pole tekstowe]</p121>
       <p122>[data]</p122>
       <p123>[dataRozpoczeciaDzial]</p123>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p124_>
       <p125>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p125>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[Pole tekstowe]</p132>
       <p133>[Pole tekstowe]</p133>
       <p134>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p134>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p139>[Pole tekstowe]</p139>
       <p140>[Pole tekstowe]</p140>
       <p141>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143>[Pole kwoty]</p143>
       <p146>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-5 (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17336528</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_hidden>30-10-2014</p_hidden>
       <p1>5893539462</p1>
       <p4_1>09</p4_1>
       <p4_2>2013</p4_2>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>1381388762000</p8>
       <p9>Polska</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-144</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p36>to jest pole wielowierszowe</p36>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39_subfield_1>1</p39_subfield_1>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p43>10</p43>
       <podatek_2022>10</podatek_2022>
       <uwzglednijUlgeKlasySredniej>1</uwzglednijUlgeKlasySredniej>
       <kwotaWolna>548.30</kwotaWolna>
       <zdrowotne_tekst>10</zdrowotne_tekst>
       <zdrowotne_label>10</zdrowotne_label>
       <dochod_zdrowotne_subfield_0>1</dochod_zdrowotne_subfield_0>
       <dochod_zdrowotne_subfield_1>1</dochod_zdrowotne_subfield_1>
       <dochod_zdrowotne_subfield_2>1</dochod_zdrowotne_subfield_2>
       <dochod_zdrowotne_subfield_3>1</dochod_zdrowotne_subfield_3>
       <dochod_zdrowotne_subfield_4>1</dochod_zdrowotne_subfield_4>
       <dochod_zdrowotne_subfield_5>1</dochod_zdrowotne_subfield_5>
       <dochod_zdrowotne_subfield_6>1</dochod_zdrowotne_subfield_6>
       <dochod_zdrowotne_subfield_7>1</dochod_zdrowotne_subfield_7>
       <dochod_zdrowotne_subfield_8>1</dochod_zdrowotne_subfield_8>
       <dochod_zdrowotne_subfield_9>1</dochod_zdrowotne_subfield_9>
       <dochod_zdrowotne_subfield_10>1</dochod_zdrowotne_subfield_10>
       <dochod_zdrowotne_subfield_11>1</dochod_zdrowotne_subfield_11>
       <dochod_zdrowotne_subfield_12>1</dochod_zdrowotne_subfield_12>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p52>10</p52>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p56>1381388762000</p56>
       <p56_1>1381388762000</p56_1>
       <p56_2>1381388762000</p56_2>
       <p56_3>1381388762000</p56_3>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p61>10</p61>
       <rect641></rect641>
       <p63>10</p63>
       <p64>8461173955</p64>
       <p65>270949143</p65>
       <p66>Nazwa Pełna</p66>
       <p67>test</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p73>8461173955</p73>
       <p74>270949143</p74>
       <p75>Nazwa Pełna</p75>
       <p76>test</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p82>8461173955</p82>
       <p83>270949143</p83>
       <p84>Nazwa Pełna</p84>
       <p85>test</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p91>8461173955</p91>
       <p92>270949143</p92>
       <p93>Nazwa Pełna</p93>
       <p94>test</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p100>test</p100>
       <p101>8461173955</p101>
       <p102>434900220</p102>
       <p103>test</p103>
       <p104>test</p104>
       <p105>123</p105>
       <p106>1381088762000</p106>
       <p107>1371388762000</p107>
       <p108_>1</p108_>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>test</p116>
       <p117>8461173955</p117>
       <p118>434900220</p118>
       <p119>Nazwa pełna</p119>
       <p120>test</p120>
       <p121>123</p121>
       <p122>1381088762000</p122>
       <p123>1371388762000</p123>
       <p124_>1</p124_>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>test pola tekstowego</p132>
       <p133>test pola tekstowego</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p139>test pola tekstowego</p139>
       <p140>test pola tekstowego</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>