Pola formularza

Formularz: PP 11 (od 2019) Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej (2 sztuki)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17359852</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica korespondencji]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p3_subfield_3>
       <p4>[KodPocztowyKor]</p4>
       <p5>[PocztaKor]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p8_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica korespondencji]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p8_subfield_3>
       <p23_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[ulica korespondencji]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p23_subfield_3>
       <p10_4>[KrajKor]</p10_4>
       <p9>[KodPocztowyKor]</p9>
       <p10>[PocztaKor]</p10>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25>[KodPocztowyKor]</p25>
       <p26>[PocztaKor]</p26>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p13_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_1>
       <p13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_2>
       <p29_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_1>
       <p29_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_2>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p30_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PP 11 (od 2019)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17359852</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>1</p0>
       <p15>1</p15>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2>2</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Półwiejska</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4>4</p4>
       <p5>4</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Półwiejska</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p23_subfield_0>Poznań</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Półwiejska</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p10_4>PL</p10_4>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p24>PL</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p11>1</p11>
       <p27>1</p27>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p29_1>1</p29_1>
       <p29_2>1</p29_2>
       <p14_>1</p14_>
       <p30_>1</p30_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>