Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-1 (1.8.9) (archiwalny) Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17392905</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_2>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p1_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_3>
       <p1_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_4>
       <p1_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_5>
       <p3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_0>
       <p3_1_K>[plec]</p3_1_K>
       <p3_2a_2>[Pole tekstowe]</p3_2a_2>
       <p3_2a_1_>[Wartość wyboru w polu p3_2a_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_2a_1_>
       <p3_1_M>[plec]</p3_1_M>
       <p3_2b_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2b_2>
       <p3_2b_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_2b_1>
       <p3_3_1>[PESEL]</p3_3_1>
       <p3_4_1>[NIP]</p3_4_1>
       <p3_5_1>[REGON]</p3_5_1>
       <p3_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_3_2>
       <p3_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_4_2>
       <p3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_2>
       <p3_6>[nazwisko]</p3_6>
       <p3_7>[pierwszeImie]</p3_7>
       <p3_8>[nazwiskoRodowe]</p3_8>
       <p3_9>[drugieImie]</p3_9>
       <p3_10>[imieOjca]</p3_10>
       <p3_11>[imieMatki]</p3_11>
       <p3_12>[miejsceUrodzenia]</p3_12>
       <p3_13>[dataUrodzenia]</p3_13>
       <p3_14_1_>[Wartość wyboru w polu p3_14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_14_1_>
       <p3_14_2>[Pole tekstowe]</p3_14_2>
       <p3_15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_15_2>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 1 ]</p3_1_>
       <p3_2_1>[data]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole tekstowe]</p3_2_3>
       <p4_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_0>
       <p4_1>[KodKraju]</p4_1>
       <p4_2>[Wojewodztwo]</p4_2>
       <p4_3>[Powiat]</p4_3>
       <p4_4>[Gmina]</p4_4>
       <p4_5>[Miejscowosc]</p4_5>
       <p4_6>[Ulica]</p4_6>
       <p4_7>[NrDomu]</p4_7>
       <p4_8>[NrLokalu]</p4_8>
       <p4_9>[KodPocztowy]</p4_9>
       <p4_10>[Poczta]</p4_10>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p5_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_0_1>
       <p5_0_2>[MailEPUAP]</p5_0_2>
       <p5_0_>[Wartość wyboru w polu p5_0. Dostępne wartości: 3 ]</p5_0_>
       <p6_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0_1>
       <p6_0_2>[nazwaPelna]</p6_0_2>
       <p6_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_2>
       <p6_0_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0_3>
       <p6_0_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0_4>
       <p6_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_1>
       <p6_3_2>[pkd1]</p6_3_2>
       <p6_3_2_1>[pkd2]</p6_3_2_1>
       <p6_3_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_2_2>
       <p6_3_3_1>[pkd3]</p6_3_3_1>
       <p6_3_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_3_2>
       <p6_3_4_1>[pkd4]</p6_3_4_1>
       <p6_3_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_4_2>
       <p6_3_5_1>[pkd5]</p6_3_5_1>
       <p6_3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_5_2>
       <p6_3_6_1>[pkd6]</p6_3_6_1>
       <p6_3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_6_2>
       <p6_3_7_1>[pkd7]</p6_3_7_1>
       <p6_3_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_7_2>
       <p6_3_8_1>[pkd8]</p6_3_8_1>
       <p6_3_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_8_2>
       <p6_3_9_1>[pkd9]</p6_3_9_1>
       <p6_3_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_9_2>
       <p6_3_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_10>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p7_2>[nazwa]</p7_2>
       <p8_2>[dataRozpoczeciaDzial]</p8_2>
       <p9_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_0>
       <p9_0_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_0_4>
       <p9_1>[Telefon]</p9_1>
       <p9_2>[Mail]</p9_2>
       <p9_3>[Faks]</p9_3>
       <p9_4>[WWW]</p9_4>
       <p10_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_0>
       <p10_2_1>[pole wielowierszowe]</p10_2_1>
       <p10_2_2_1>[KrajKor]</p10_2_2_1>
       <p10_2_2>[WojewodztwoKor]</p10_2_2>
       <p10_2_3>[PowiatKor]</p10_2_3>
       <p10_2_4>[GminaKor]</p10_2_4>
       <p10_2_5>[MiejscowoscKor]</p10_2_5>
       <p10_2_6>[UlicaKor]</p10_2_6>
       <p10_2_7>[NrDomuKor]</p10_2_7>
       <p10_2_8>[NrLokaluKor]</p10_2_8>
       <p10_2_9>[KodPocztowyKor]</p10_2_9>
       <p10_2_10>[PocztaKor]</p10_2_10>
       <p10_2_11>[SkrytkaKor]</p10_2_11>
       <p10_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2_0>
       <p10_2_111>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2_111>
       <p10_1_1>[WojewodztwoDzial]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[PowiatDzial]</p10_1_2>
       <p10_1_3>[GminaDzial]</p10_1_3>
       <p10_1_4>[MiejscowoscDzial]</p10_1_4>
       <p10_1_5>[UlicaDzial]</p10_1_5>
       <p10_1_6>[NrDomuDzial]</p10_1_6>
       <p10_1_7>[NrLokaluDzial]</p10_1_7>
       <p10_1_8>[KodPocztowyDzial]</p10_1_8>
       <p10_1_9>[PocztaDzial]</p10_1_9>
       <p10_1_10>[Pole tekstowe]</p10_1_10>
       <p11_1_1>[REGON]</p11_1_1>
       <p11_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1_2>
       <p11_2>[nazwaPelna]</p11_2>
       <p11_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3_0>
       <p11_3_1>[KodKrajuDzial]</p11_3_1>
       <p11_3_2>[WojewodztwoDzial]</p11_3_2>
       <p11_3_3>[PowiatDzial]</p11_3_3>
       <p11_3_4>[GminaDzial]</p11_3_4>
       <p11_3_5>[MiejscowoscDzial]</p11_3_5>
       <p11_3_6>[UlicaDzial]</p11_3_6>
       <p11_3_7>[NrDomuDzial]</p11_3_7>
       <p11_3_8>[NrLokaluDzial]</p11_3_8>
       <p11_3_9>[KodPocztowyDzial]</p11_3_9>
       <p11_3_10>[PocztaDzial]</p11_3_10>
       <p11_3_11>[Pole tekstowe]</p11_3_11>
       <p11_3_12_>[Wartość wyboru w polu p11_3_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_3_12_>
       <p11_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4_1>
       <p11_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_2>
       <p11_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_6_1>
       <p11_6_2>[dataRozpoczeciaDzial]</p11_6_2>
       <p11_7_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_7_0>
       <p11_8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_1_1>
       <p11_8_1_2>[pkd1]</p11_8_1_2>
       <p11_8_2_1>[pkd2]</p11_8_2_1>
       <p11_8_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_2_2>
       <p11_8_3_1>[pkd3]</p11_8_3_1>
       <p11_8_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_3_2>
       <p11_8_4_1>[pkd4]</p11_8_4_1>
       <p11_8_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_4_2>
       <p11_8_5_1>[pkd5]</p11_8_5_1>
       <p11_8_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_5_2>
       <p11_8_6_1>[pkd6]</p11_8_6_1>
       <p11_8_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_6_2>
       <p11_8_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8_7>
       <p12_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_0>
       <p12_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_10>
       <p12_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_11>
       <p12_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_8>
       <p12_1>[data]</p12_1>
       <p12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_3>
       <p12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_4>
       <p12_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_5>
       <p12_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_6>
       <p12_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_7>
       <p12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_9>
       <p13a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13a>
       <p13_1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Oddziału KRUS]</p13_1_1_subfield_0>
       <p13_1_2_>[Wartość wyboru w polu p13_1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_2_>
       <p13_1_3a_>[Wartość wyboru w polu p13_1_3a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_3a_>
       <p13_1_3b_>[Wartość wyboru w polu p13_1_3b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_3b_>
       <p13_1_4a_>[Wartość wyboru w polu p13_1_4a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_4a_>
       <p13_1_4b_>[Wartość wyboru w polu p13_1_4b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_4b_>
       <p13_1_4c_>[Wartość wyboru w polu p13_1_4c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_4c_>
       <p13_1_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p13_1_5_subfield_0>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_2_>
       <p14_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_0>
       <p14_1>[data]</p14_1>
       <p14_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_3>
       <p15_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_0>
       <p15_1>[data]</p15_1>
       <p14_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_3_4>
       <p16_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_0>
       <p16_1>[data]</p16_1>
       <p16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2>
       <p16_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2_0>
       <p16_2_0_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2_0_4>
       <p17_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_0>
       <p17_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p17_1_subfield_0>
       <p17_2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p17_2_subfield_0>
       <p18_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_0>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 4 1 2 3 ]</p18_1_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 4 1 2 3 2 ]</p18_>
       <p19_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_0>
       <p19_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1>
       <p20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20>
       <p20_2>[NIP]</p20_2>
       <p20_1>[nazwaPelna]</p20_1>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 3 ]</p20_>
       <p21a_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21a_0>
       <p21_1_1>[KodKraju]</p21_1_1>
       <p21_1_2>[Wojewodztwo]</p21_1_2>
       <p21_1_3>[Powiat]</p21_1_3>
       <p21_1_4>[Gmina]</p21_1_4>
       <p21_1_5>[Miejscowosc]</p21_1_5>
       <p21_1_6>[Ulica]</p21_1_6>
       <p21_1_7>[NrDomu]</p21_1_7>
       <p21_1_8>[NrLokalu]</p21_1_8>
       <p21_1_9>[KodPocztowy]</p21_1_9>
       <p21_1_10>[Poczta]</p21_1_10>
       <p22_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_0>
       <p22_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1>
       <p23_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_0>
       <p23_1_>[Wartość wyboru w polu p23_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_1_>
       <p24_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_0_1>
       <p24_1>[NIP]</p24_1>
       <p24_2>[REGON]</p24_2>
       <p24_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_3_1>
       <p24_4>[data]</p24_4>
       <p24_6>[data]</p24_6>
       <p24_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_7>
       <p25_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_0>
       <p25_1_>[Wartość wyboru w polu p25_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_1_>
       <p25_2>[data]</p25_2>
       <p26_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1_0>
       <p26_1_1>[KrajBanku]</p26_1_1>
       <p26_1_2>[Swift]</p26_1_2>
       <p26_1_3>[NazwaBanku]</p26_1_3>
       <p26_1_4>[PosiadaczRachunku]</p26_1_4>
       <p26_1_5>[Rachunek]</p26_1_5>
       <p26_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1_6>
       <p26_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1_7>
       <p27_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_1_8>
       <p26_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2_0>
       <p26_2_1>[KrajBanku]</p26_2_1>
       <p26_2_2>[Swift]</p26_2_2>
       <p26_2_3>[NazwaBanku]</p26_2_3>
       <p26_2_4>[pole wielowierszowe]</p26_2_4>
       <p26_2_5>[Rachunek]</p26_2_5>
       <p26_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2_6>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p27_3_>[Wartość wyboru w polu p27_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_3_>
       <p27_1>[kraj]</p27_1>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p27_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_4>
       <p28_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_0>
       <p28_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_1>
       <p28_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_2>
       <p28_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1_3>
       <p28_1_4>[nazwaPelna]</p28_1_4>
       <p28_1_5>[pierwszeImie]</p28_1_5>
       <p28_1_6>[nazwisko]</p28_1_6>
       <p28_1_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p28_1_7_subfield_>
       <p28_1_7_subfield_1>[KRS]</p28_1_7_subfield_1>
       <p28_1_7_subfield_2>[PESEL]</p28_1_7_subfield_2>
       <p28_1_8>[dataUrodzenia]</p28_1_8>
       <p28_1_9>[NIP]</p28_1_9>
       <p28_1_10>[obywatelstwo]</p28_1_10>
       <p28_12_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_12_0>
       <p28_12_1>[KrajKor]</p28_12_1>
       <p28_12_2>[WojewodztwoKor]</p28_12_2>
       <p28_12_3>[PowiatKor]</p28_12_3>
       <p28_12_4>[GminaKor]</p28_12_4>
       <p28_12_5>[MiejscowoscKor]</p28_12_5>
       <p28_12_6>[UlicaKor]</p28_12_6>
       <p28_12_7>[NrDomuKor]</p28_12_7>
       <p28_12_8>[NrLokaluKor]</p28_12_8>
       <p28_12_9>[KodPocztowyKor]</p28_12_9>
       <p28_12_10>[PocztaKor]</p28_12_10>
       <p28_12_11>[SkrytkaKor]</p28_12_11>
       <p28_12>[Mail]</p28_12>
       <p28_13>[WWW]</p28_13>
       <p28_14>[Telefon]</p28_14>
       <p30_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_3_0>
       <p28_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_3>
       <p28_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_4_1>
       <p28_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_4_2>
       <p28_4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_4_3>
       <p28_4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_4_4>
       <p28_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_4_5>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p29_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2>
       <p29_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_3>
       <p29_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_1_1>
       <p29_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_2_1>
       <p29_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_3_1>
       <p29_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_4_1>
       <p29_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_4>
       <p29_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_5_1>
       <p29_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_5>
       <p29_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_6>
       <p29_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_6_1>
       <p30_1>[miejscowość]</p30_1>
       <p30_2>[Data wypełnienia]</p30_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-1 (1.8.9)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17392905</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>1</p1_1_1>
       <p1_1_2>1</p1_1_2>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p1_1_3>1</p1_1_3>
       <p1_1_4>1</p1_1_4>
       <p1_1_5>1</p1_1_5>
       <p3_0>1</p3_0>
       <p3_1_K>M</p3_1_K>
       <p3_2a_2>test pola tekstowego</p3_2a_2>
       <p3_2a_1_>1</p3_2a_1_>
       <p3_1_M>M</p3_1_M>
       <p3_2b_2>NR-4321</p3_2b_2>
       <p3_2b_1>1</p3_2b_1>
       <p3_3_1>23050608219</p3_3_1>
       <p3_4_1>8875155741</p3_4_1>
       <p3_5_1>773461194</p3_5_1>
       <p3_3_2>1</p3_3_2>
       <p3_4_2>1</p3_4_2>
       <p3_5_2>1</p3_5_2>
       <p3_6>Kowalski</p3_6>
       <p3_7>Jan</p3_7>
       <p3_8>Kowalski</p3_8>
       <p3_9>Stefan</p3_9>
       <p3_10>Stefan</p3_10>
       <p3_11>Danuta</p3_11>
       <p3_12>Poznań</p3_12>
       <p3_13>30-10-1985</p3_13>
       <p3_14_1_>1</p3_14_1_>
       <p3_14_2>test pola tekstowego</p3_14_2>
       <p3_15_2>1</p3_15_2>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_1>30-10-1990</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3>test pola tekstowego</p3_2_3>
       <p4_0>1</p4_0>
       <p4_1>PL</p4_1>
       <p4_2>wielkopolskie</p4_2>
       <p4_3>poznański</p4_3>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p4_5>Poznań</p4_5>
       <p4_6>Strzelecka</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8>1</p4_8>
       <p4_9>61-155</p4_9>
       <p4_10>Poznań</p4_10>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p5_0_1>1</p5_0_1>
       <p5_0_2>test@test.pl</p5_0_2>
       <p5_0_>1</p5_0_>
       <p6_0_1>1</p6_0_1>
       <p6_0_2>Pełna nazwa testowa</p6_0_2>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_0_3>1</p6_0_3>
       <p6_0_4>1</p6_0_4>
       <p6_3_1>1</p6_3_1>
       <p6_3_2>01.11.Z</p6_3_2>
       <p6_3_2_1>01.12.Z</p6_3_2_1>
       <p6_3_2_2>1</p6_3_2_2>
       <p6_3_3_1>01.13.Z</p6_3_3_1>
       <p6_3_3_2>1</p6_3_3_2>
       <p6_3_4_1>01.14.Z</p6_3_4_1>
       <p6_3_4_2>1</p6_3_4_2>
       <p6_3_5_1>01.15.Z</p6_3_5_1>
       <p6_3_5_2>1</p6_3_5_2>
       <p6_3_6_1>01.16.Z</p6_3_6_1>
       <p6_3_6_2>1</p6_3_6_2>
       <p6_3_7_1>01.17.Z</p6_3_7_1>
       <p6_3_7_2>1</p6_3_7_2>
       <p6_3_8_1>01.18.Z</p6_3_8_1>
       <p6_3_8_2>1</p6_3_8_2>
       <p6_3_9_1>01.19.Z</p6_3_9_1>
       <p6_3_9_2>1</p6_3_9_2>
       <p6_3_10>1</p6_3_10>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p7_2>nazwa testowa</p7_2>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p9_0>1</p9_0>
       <p9_0_4>1</p9_0_4>
       <p9_1>500600400</p9_1>
       <p9_2>test@test.pl</p9_2>
       <p9_3></p9_3>
       <p9_4></p9_4>
       <p10_1_0>1</p10_1_0>
       <p10_2_1>to jest pole wielowierszowe</p10_2_1>
       <p10_2_2_1>PL</p10_2_2_1>
       <p10_2_2>wielkopolskie</p10_2_2>
       <p10_2_3>poznański</p10_2_3>
       <p10_2_4>Poznań</p10_2_4>
       <p10_2_5>Poznań</p10_2_5>
       <p10_2_6>Półwiejska</p10_2_6>
       <p10_2_7>1</p10_2_7>
       <p10_2_8>1</p10_2_8>
       <p10_2_9>61-155</p10_2_9>
       <p10_2_10>Poznań</p10_2_10>
       <p10_2_11>111</p10_2_11>
       <p10_2_0>1</p10_2_0>
       <p10_2_111>1</p10_2_111>
       <p10_1_1>wielkopolskie</p10_1_1>
       <p10_1_2>poznański</p10_1_2>
       <p10_1_3>Poznań</p10_1_3>
       <p10_1_4>Poznań</p10_1_4>
       <p10_1_5>Półwiejska</p10_1_5>
       <p10_1_6>1</p10_1_6>
       <p10_1_7>1</p10_1_7>
       <p10_1_8>61-155</p10_1_8>
       <p10_1_9>Poznań</p10_1_9>
       <p10_1_10>test pola tekstowego</p10_1_10>
       <p11_1_1>773461194</p11_1_1>
       <p11_1_2>1</p11_1_2>
       <p11_2>Pełna nazwa testowa</p11_2>
       <p11_3_0>1</p11_3_0>
       <p11_3_1>PL</p11_3_1>
       <p11_3_2>wielkopolskie</p11_3_2>
       <p11_3_3>poznański</p11_3_3>
       <p11_3_4>Poznań</p11_3_4>
       <p11_3_5>Poznań</p11_3_5>
       <p11_3_6>Półwiejska</p11_3_6>
       <p11_3_7>1</p11_3_7>
       <p11_3_8>1</p11_3_8>
       <p11_3_9>61-155</p11_3_9>
       <p11_3_10>Poznań</p11_3_10>
       <p11_3_11>test pola tekstowego</p11_3_11>
       <p11_3_12_>1</p11_3_12_>
       <p11_4_1>1</p11_4_1>
       <p11_4_2>10</p11_4_2>
       <p11_6_1>1</p11_6_1>
       <p11_6_2>30-10-1990</p11_6_2>
       <p11_7_0>1</p11_7_0>
       <p11_8_1_1>1</p11_8_1_1>
       <p11_8_1_2>01.11.Z</p11_8_1_2>
       <p11_8_2_1>01.12.Z</p11_8_2_1>
       <p11_8_2_2>1</p11_8_2_2>
       <p11_8_3_1>01.13.Z</p11_8_3_1>
       <p11_8_3_2>1</p11_8_3_2>
       <p11_8_4_1>01.14.Z</p11_8_4_1>
       <p11_8_4_2>1</p11_8_4_2>
       <p11_8_5_1>01.15.Z</p11_8_5_1>
       <p11_8_5_2>1</p11_8_5_2>
       <p11_8_6_1>01.16.Z</p11_8_6_1>
       <p11_8_6_2>1</p11_8_6_2>
       <p11_8_7>1</p11_8_7>
       <p12_0>1</p12_0>
       <p12_10>1</p12_10>
       <p12_11>1</p12_11>
       <p12_8>1</p12_8>
       <p12_1>30-10-1990</p12_1>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p12_6>1</p12_6>
       <p12_7>1</p12_7>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13a>1</p13a>
       <p13_1_1_subfield_0>13</p13_1_1_subfield_0>
       <p13_1_2_>1</p13_1_2_>
       <p13_1_3a_>1</p13_1_3a_>
       <p13_1_3b_>1</p13_1_3b_>
       <p13_1_4a_>1</p13_1_4a_>
       <p13_1_4b_>1</p13_1_4b_>
       <p13_1_4c_>1</p13_1_4c_>
       <p13_1_5_subfield_0>3022</p13_1_5_subfield_0>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p14_0>1</p14_0>
       <p14_1>30-10-1990</p14_1>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p15_0>1</p15_0>
       <p15_1>30-10-1990</p15_1>
       <p14_3_4>1</p14_3_4>
       <p16_0>1</p16_0>
       <p16_1>30-10-1990</p16_1>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_2_0>1</p16_2_0>
       <p16_2_0_4>1</p16_2_0_4>
       <p17_0>1</p17_0>
       <p17_1_subfield_0>3022</p17_1_subfield_0>
       <p17_2_subfield_0>3022</p17_2_subfield_0>
       <p18_0>1</p18_0>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_0>1</p19_0>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p20>1</p20>
       <p20_2>8875155741</p20_2>
       <p20_1>Pełna nazwa testowa</p20_1>
       <p20_>1</p20_>
       <p21a_0>1</p21a_0>
       <p21_1_1>PL</p21_1_1>
       <p21_1_2>wielkopolskie</p21_1_2>
       <p21_1_3>poznański</p21_1_3>
       <p21_1_4>Poznań</p21_1_4>
       <p21_1_5>Poznań</p21_1_5>
       <p21_1_6>Strzelecka</p21_1_6>
       <p21_1_7>1</p21_1_7>
       <p21_1_8>1</p21_1_8>
       <p21_1_9>61-155</p21_1_9>
       <p21_1_10>Poznań</p21_1_10>
       <p22_0>1</p22_0>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p23_0>1</p23_0>
       <p23_1_>1</p23_1_>
       <p24_0_1>1</p24_0_1>
       <p24_1>8875155741</p24_1>
       <p24_2>773461194</p24_2>
       <p24_3_1>1</p24_3_1>
       <p24_4>30-10-1990</p24_4>
       <p24_6>30-10-1990</p24_6>
       <p24_7>1</p24_7>
       <p25_0>1</p25_0>
       <p25_1_>1</p25_1_>
       <p25_2>30-10-1990</p25_2>
       <p26_1_0>1</p26_1_0>
       <p26_1_1>Polska</p26_1_1>
       <p26_1_2>SWIFT</p26_1_2>
       <p26_1_3>Bank Zachodni WBK</p26_1_3>
       <p26_1_4>Jan Nowak</p26_1_4>
       <p26_1_5>453054504926965134154839080720</p26_1_5>
       <p26_1_6>1</p26_1_6>
       <p26_1_7>1</p26_1_7>
       <p27_1_8>1</p27_1_8>
       <p26_2_0>1</p26_2_0>
       <p26_2_1>Polska</p26_2_1>
       <p26_2_2>SWIFT</p26_2_2>
       <p26_2_3>Bank Zachodni WBK</p26_2_3>
       <p26_2_4>to jest pole wielowierszowe</p26_2_4>
       <p26_2_5>453054504926965134154839080720</p26_2_5>
       <p26_2_6>1</p26_2_6>
       <p27>1</p27>
       <p27_3_>1</p27_3_>
       <p27_1>PL</p27_1>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p27_4>1</p27_4>
       <p28_0>1</p28_0>
       <p28_1_1>1</p28_1_1>
       <p28_1_2>1</p28_1_2>
       <p28_1_3>1</p28_1_3>
       <p28_1_4>Pełna nazwa testowa</p28_1_4>
       <p28_1_5>Jan</p28_1_5>
       <p28_1_6>Kowalski</p28_1_6>
       <p28_1_7_subfield_>2</p28_1_7_subfield_>
       <p28_1_7_subfield_1>12345</p28_1_7_subfield_1>
       <p28_1_7_subfield_2>23050608219</p28_1_7_subfield_2>
       <p28_1_8>30-10-1985</p28_1_8>
       <p28_1_9>8875155741</p28_1_9>
       <p28_1_10>polskie</p28_1_10>
       <p28_12_0>1</p28_12_0>
       <p28_12_1>PL</p28_12_1>
       <p28_12_2>wielkopolskie</p28_12_2>
       <p28_12_3>poznański</p28_12_3>
       <p28_12_4>Poznań</p28_12_4>
       <p28_12_5>Poznań</p28_12_5>
       <p28_12_6>Półwiejska</p28_12_6>
       <p28_12_7>1</p28_12_7>
       <p28_12_8>1</p28_12_8>
       <p28_12_9>61-155</p28_12_9>
       <p28_12_10>Poznań</p28_12_10>
       <p28_12_11>111</p28_12_11>
       <p28_12>test@test.pl</p28_12>
       <p28_13></p28_13>
       <p28_14>500600400</p28_14>
       <p30_3_0>1</p30_3_0>
       <p28_3>1</p28_3>
       <p28_4_1>1</p28_4_1>
       <p28_4_2>1</p28_4_2>
       <p28_4_3>1</p28_4_3>
       <p28_4_4>1</p28_4_4>
       <p28_4_5>1</p28_4_5>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p29_2>10</p29_2>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p29_1_1>1</p29_1_1>
       <p29_2_1>1</p29_2_1>
       <p29_3_1>1</p29_3_1>
       <p29_4_1>1</p29_4_1>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p29_5_1>1</p29_5_1>
       <p29_5>10</p29_5>
       <p29_6>10</p29_6>
       <p29_6_1>1</p29_6_1>
       <p30_1>Poznań</p30_1>
       <p30_2>30-10-2014</p30_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>