Pola formularza

Formularz: OoOK (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19673524</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[PaszportNumer]</p2>
       <p3_1>[pierwszeImie]</p3_1>
       <p3_2>[nazwisko]</p3_2>
       <p4>[UlicaKor]</p4>
       <p5>[NrDomuKor]</p5>
       <p6>[NrLokaluKor]</p6>
       <p7>[KodPocztowyKor]</p7>
       <p8>[MiejscowoscKor]</p8>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p13>[Rachunek]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoOK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19673524</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>DI3148049</p2>
       <p3_1>Jan</p3_1>
       <p3_2>Kowalski</p3_2>
       <p4>Półwiejska</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p13>453054504926965134154839080720</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>