Pola formularza

Formularz: ZUS Z-10 Oświadczenie - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20700743</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6_1>[pierwszeImie]</p6_1>
       <p6_2>[nazwisko]</p6_2>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KrajKor]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p13_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_1_1>
       <p13_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_1_2>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_1>
       <p15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_2>
       <p15_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_3>
       <p15_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_4>
       <p15_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_5>
       <p15_prawo1>[Pole tekstowe]</p15_prawo1>
       <p15_data1>[data]</p15_data1>
       <p15_prawo2>[Pole tekstowe]</p15_prawo2>
       <p15_data2>[data]</p15_data2>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19_1>[pole wielowierszowe]</p19_1>
       <p19_2>[data]</p19_2>
       <p20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1>
       <p20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_2>
       <p20_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_3>
       <p20_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_4>
       <p20_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_5>
       <p20_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_6>
       <p20_prawo1>[Pole tekstowe]</p20_prawo1>
       <p20_data1>[data]</p20_data1>
       <p20_prawo2>[Pole tekstowe]</p20_prawo2>
       <p20_data2>[data]</p20_data2>
       <p23_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_1>
       <p23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_2>
       <p23_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_3>
       <p23_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_4>
       <p23_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_5>
       <p23_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_6>
       <p23_data>[data]</p23_data>
       <p26_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1>
       <p26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[data]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37>[data]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p_niezdolnosc1>[data]</p_niezdolnosc1>
       <p_niezdolnosc2>[data]</p_niezdolnosc2>
       <p_niezdolnosc3>[data]</p_niezdolnosc3>
       <p_niezdolnosc4>[data]</p_niezdolnosc4>
       <p_niezdolnosc5>[data]</p_niezdolnosc5>
       <p_niezdolnosc6>[data]</p_niezdolnosc6>
       <p_niezdolnosc7>[data]</p_niezdolnosc7>
       <p_niezdolnosc8>[data]</p_niezdolnosc8>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41>[data]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_1>
       <p44_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_2>
       <p44_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_3>
       <p44_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_4>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p48>[Rachunek]</p48>
       <p49>[Data wypełnienia]</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-10</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20700743</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6_1>Jan</p6_1>
       <p6_2>Kowalski</p6_2>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p13_1_1>1</p13_1_1>
       <p13_1_2>1</p13_1_2>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p15_4>1</p15_4>
       <p15_5>1</p15_5>
       <p15_prawo1>test pola tekstowego</p15_prawo1>
       <p15_data1>30-10-1990</p15_data1>
       <p15_prawo2>test pola tekstowego</p15_prawo2>
       <p15_data2>30-10-1990</p15_data2>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_1>to jest pole wielowierszowe</p19_1>
       <p19_2>30-10-1990</p19_2>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p20_2>1</p20_2>
       <p20_3>1</p20_3>
       <p20_4>1</p20_4>
       <p20_5>1</p20_5>
       <p20_6>1</p20_6>
       <p20_prawo1>test pola tekstowego</p20_prawo1>
       <p20_data1>30-10-1990</p20_data1>
       <p20_prawo2>test pola tekstowego</p20_prawo2>
       <p20_data2>30-10-1990</p20_data2>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p23_3>1</p23_3>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p23_5>1</p23_5>
       <p23_6>1</p23_6>
       <p23_data>30-10-1990</p23_data>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p27_>1</p27_>
       <p29>10</p29>
       <p28_>1</p28_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p_niezdolnosc1>30-10-1990</p_niezdolnosc1>
       <p_niezdolnosc2>30-10-1990</p_niezdolnosc2>
       <p_niezdolnosc3>30-10-1990</p_niezdolnosc3>
       <p_niezdolnosc4>30-10-1990</p_niezdolnosc4>
       <p_niezdolnosc5>30-10-1990</p_niezdolnosc5>
       <p_niezdolnosc6>30-10-1990</p_niezdolnosc6>
       <p_niezdolnosc7>30-10-1990</p_niezdolnosc7>
       <p_niezdolnosc8>30-10-1990</p_niezdolnosc8>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44_1>1</p44_1>
       <p44_2>1</p44_2>
       <p44_3>1</p44_3>
       <p44_4>1</p44_4>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p48>453054504926965134154839080720</p48>
       <p49>30-10-2014</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>