Pola formularza

Formularz: WoRWZP-K Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20701013</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p2_3_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[ulica]</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>[nr domu]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>[poczta]</p2_3_subfield_5>
       <p1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>[PESEL]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[NIP]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[REGON]</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p3_subfield_0>[telefon]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[e-mail]</p3_subfield_1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 4 ]</p4_>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_53>[Pole tekstowe]</p4_53>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[rok]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 8 9 ]</p6_>
       <p6_10>[data]</p6_10>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWZP-K</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20701013</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p2_3_subfield_0>Poznań</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Strzelecka</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>1</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>1</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>61-155</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>Poznań</p2_3_subfield_5>
       <p1_4_subfield_>2</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>23050608219</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>8875155741</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>773461194</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p3_subfield_0>500600400</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>test@test.pl</p3_subfield_1>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_53>test pola tekstowego</p4_53>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3></p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p6_7>30-10-1990</p6_7>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_10>30-10-1990</p6_10>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_>1</p9_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>