Pola formularza

Formularz: WUMP P Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20872199</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[ulica]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>[nr domu]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_subfield_3>
       <p1_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[poczta]</p1_4_subfield_1>
       <rodzajUrzedu>1:Urząd gminy / 2:Starostwo powiatowe / 3:Wpiszę samodzielnie&#10;</rodzajUrzedu>
       <p3ug_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p3ug_subfield_0>
       <p3um>[pole wielowierszowe]</p3um>
       <p3_2>[nazwaPelna]</p3_2>
       <p4_subfield_0>[telefon]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[e-mail]</p4_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>[poczta]</p3_3_subfield_5>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p7_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_5>
       <p7_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_6>
       <p7_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_7>
       <p8a_>[Wartość wyboru w polu p8a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p8a_>
       <p8b_>[Wartość wyboru w polu p8b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p8b_>
       <p9_1_subfield_0>[imię]</p9_1_subfield_0>
       <p9_1_subfield_1>[nazwisko]</p9_1_subfield_1>
       <p9_2>[Mail]</p9_2>
       <p9_3>[Telefon]</p9_3>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 3 2 4 1 5 2 ]</p10_>
       <p10_5a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_5a>
       <p10_2_>[Wartość wyboru w polu p10_2. Dostępne wartości: 2 1 2 ]</p10_2_>
       <p10_2_2a>[Pole tekstowe]</p10_2_2a>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUMP P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20872199</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>Poznań</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Strzelecka</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>1</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>1</p1_3_subfield_3>
       <p1_4_subfield_0>61-155</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Poznań</p1_4_subfield_1>
       <rodzajUrzedu>1</rodzajUrzedu>
       <p3ug_subfield_0>5670</p3ug_subfield_0>
       <p3um>to jest pole wielowierszowe</p3um>
       <p3_2>Pełna nazwa testowa</p3_2>
       <p4_subfield_0>500600400</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>test@test.pl</p4_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>61-155</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>Poznań</p3_3_subfield_5>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p7_1_1>1</p7_1_1>
       <p7_1_2>1</p7_1_2>
       <p7_1_3>1</p7_1_3>
       <p7_1_4>1</p7_1_4>
       <p7_1_5>1</p7_1_5>
       <p7_1_6>1</p7_1_6>
       <p7_1_7>1</p7_1_7>
       <p8a_>1</p8a_>
       <p8b_>1</p8b_>
       <p9_1_subfield_0>Jan</p9_1_subfield_0>
       <p9_1_subfield_1>Kowalski</p9_1_subfield_1>
       <p9_2>test@test.pl</p9_2>
       <p9_3>500600400</p9_3>
       <p10_>1</p10_>
       <p10_5a>1</p10_5a>
       <p10_2_>1</p10_2_>
       <p10_2_2a>test pola tekstowego</p10_2_2a>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>