Pola formularza

Formularz: EGiB Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynkówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20872492</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p2_1>[miejscowość]</p2_1>
       <p2_2>[Data wypełnienia]</p2_2>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <rodzajUrzedu>1:Urząd gminy / 2:Starostwo powiatowe / 3:Wpiszę samodzielnie&#10;</rodzajUrzedu>
       <p3ug_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p3ug_subfield_0>
       <p3um>[pole wielowierszowe]</p3um>
       <p3_2>[nazwaPelna]</p3_2>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[REGON]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[PESEL]</p4_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>[poczta]</p3_3_subfield_5>
       <p5_subfield_0>[telefon]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[e-mail]</p5_subfield_1>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_6>
       <p8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2>
       <p8_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_7>
       <p8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_3>
       <p8_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_8>
       <p8_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4>
       <p8_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_9>
       <p8_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_5>
       <p8_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_10>
       <p8_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_11>
       <p9_1>[powiat]</p9_1>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p9_2>[gmina]</p9_2>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_7>[Pole tekstowe]</p9_7>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1>
       <p10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2>
       <p10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_3>
       <p10_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_4>
       <p10_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_5>
       <p10_5_1>[Pole tekstowe]</p10_5_1>
       <p10_5_2>[Pole tekstowe]</p10_5_2>
       <p11_1_subfield_0>[imię]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[nazwisko]</p11_1_subfield_1>
       <p11_2>[Mail]</p11_2>
       <p11_3>[Telefon]</p11_3>
       <p12_1_>[Wartość wyboru w polu p12_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_>
       <p12_2_>[Wartość wyboru w polu p12_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p12_2_>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EGiB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20872492</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p2_1>Poznań</p2_1>
       <p2_2>30-10-2014</p2_2>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <rodzajUrzedu>1</rodzajUrzedu>
       <p3ug_subfield_0>5670</p3ug_subfield_0>
       <p3um>to jest pole wielowierszowe</p3um>
       <p3_2>Pełna nazwa testowa</p3_2>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>773461194</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>23050608219</p4_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>61-155</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>Poznań</p3_3_subfield_5>
       <p5_subfield_0>500600400</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>test@test.pl</p5_subfield_1>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_6>1</p8_6>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_7>1</p8_7>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p8_8>1</p8_8>
       <p8_4>1</p8_4>
       <p8_9>1</p8_9>
       <p8_5>1</p8_5>
       <p8_10>1</p8_10>
       <p8_11>1</p8_11>
       <p9_1>poznański</p9_1>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p9_2>Poznań</p9_2>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_7>test pola tekstowego</p9_7>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_4>1</p10_4>
       <p10_5>1</p10_5>
       <p10_5_1>test pola tekstowego</p10_5_1>
       <p10_5_2>test pola tekstowego</p10_5_2>
       <p11_1_subfield_0>Jan</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Kowalski</p11_1_subfield_1>
       <p11_2>test@test.pl</p11_2>
       <p11_3>500600400</p11_3>
       <p12_1_>1</p12_1_>
       <p12_2_>1</p12_2_>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>