Pola formularza

Formularz: PIT-16/PIT-16S (15) (archiwalny) (2019-2021) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23014511</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p01>[Pole tekstowe]</p01>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[KodKrajuDzial]</p10>
       <p11>[WojewodztwoDzial]</p11>
       <p12>[PowiatDzial]</p12>
       <p13>[GminaDzial]</p13>
       <p14>[UlicaDzial]</p14>
       <p15>[NrDomuDzial]</p15>
       <p16>[NrLokaluDzial]</p16>
       <p17>[MiejscowoscDzial]</p17>
       <p18>[KodPocztowyDzial]</p18>
       <p19>[PocztaDzial]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p22_1>[miejscowość]</p22_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_2>[miejscowość]</p22_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p22_3>[miejscowość]</p22_3>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p22_4>[miejscowość]</p22_4>
       <p23_1>[nazwisko]</p23_1>
       <p24_1>[pierwszeImie]</p24_1>
       <p26_1_>[Wartość wyboru w polu p26_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_1_>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p26_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p26_1_3_subfield_>
       <p26_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p26_1_3_subfield_2>
       <p26_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p26_1_3_subfield_3>
       <p23_2>[nazwisko]</p23_2>
       <p24_2>[pierwszeImie]</p24_2>
       <p26_2_>[Wartość wyboru w polu p26_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_2_>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p26_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p26_2_3_subfield_>
       <p26_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p26_2_3_subfield_2>
       <p26_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p26_2_3_subfield_3>
       <p23_3>[nazwisko]</p23_3>
       <p24_3>[pierwszeImie]</p24_3>
       <p26_3_>[Wartość wyboru w polu p26_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_3_>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p26_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p26_3_3_subfield_>
       <p26_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p26_3_3_subfield_2>
       <p26_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p26_3_3_subfield_3>
       <p23_4>[nazwisko]</p23_4>
       <p24_4>[pierwszeImie]</p24_4>
       <p26_4_>[Wartość wyboru w polu p26_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_4_>
       <p25_4>[Pole tekstowe]</p25_4>
       <p26_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p26_4_3_subfield_>
       <p26_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p26_4_3_subfield_2>
       <p26_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p26_4_3_subfield_3>
       <p23_5>[nazwisko]</p23_5>
       <p24_5>[pierwszeImie]</p24_5>
       <p26_5_>[Wartość wyboru w polu p26_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_5_>
       <p25_5>[Pole tekstowe]</p25_5>
       <p26_5_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p26_5_3_subfield_>
       <p26_5_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p26_5_3_subfield_2>
       <p26_5_3_subfield_3>[Pole NIP]</p26_5_3_subfield_3>
       <p27_1_>[Wartość wyboru w polu p27_1. Dostępne wartości: 2 1 ]</p27_1_>
       <p27_1_3>[nazwisko]</p27_1_3>
       <p28_1>[pierwszeImie]</p28_1>
       <p29_1_>[Wartość wyboru w polu p29_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_1_>
       <p29_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_1_3_subfield_>
       <p29_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_1_3_subfield_2>
       <p29_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_1_3_subfield_3>
       <p27_2_>[Wartość wyboru w polu p27_2. Dostępne wartości: 2 1 ]</p27_2_>
       <p27_2_3>[nazwisko]</p27_2_3>
       <p28_2>[pierwszeImie]</p28_2>
       <p29_2_>[Wartość wyboru w polu p29_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_2_>
       <p29_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_2_3_subfield_>
       <p29_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_2_3_subfield_2>
       <p29_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_2_3_subfield_3>
       <p27_3_>[Wartość wyboru w polu p27_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</p27_3_>
       <p27_3_3>[nazwisko]</p27_3_3>
       <p28_3>[pierwszeImie]</p28_3>
       <p29_3_>[Wartość wyboru w polu p29_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_3_>
       <p29_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_3_3_subfield_>
       <p29_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_3_3_subfield_2>
       <p29_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_3_3_subfield_3>
       <p27_4_>[Wartość wyboru w polu p27_4. Dostępne wartości: 2 1 ]</p27_4_>
       <p27_4_3>[nazwisko]</p27_4_3>
       <p28_4>[pierwszeImie]</p28_4>
       <p29_4_>[Wartość wyboru w polu p29_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_4_>
       <p29_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_4_3_subfield_>
       <p29_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_4_3_subfield_2>
       <p29_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_4_3_subfield_3>
       <p27_5_>[Wartość wyboru w polu p27_5. Dostępne wartości: 2 1 ]</p27_5_>
       <p27_5_3>[nazwisko]</p27_5_3>
       <p28_5>[pierwszeImie]</p28_5>
       <p29_5_>[Wartość wyboru w polu p29_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_5_>
       <p29_5_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_5_3_subfield_>
       <p29_5_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_5_3_subfield_2>
       <p29_5_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_5_3_subfield_3>
       <p30_1>[nazwisko]</p30_1>
       <p31_1>[pierwszeImie]</p31_1>
       <p32_1_>[Wartość wyboru w polu p32_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_1_>
       <p32_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p32_1_3_subfield_>
       <p32_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p32_1_3_subfield_2>
       <p32_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p32_1_3_subfield_3>
       <p33_1>[data]</p33_1>
       <p34_1>[data]</p34_1>
       <p30_2>[nazwisko]</p30_2>
       <p31_2>[pierwszeImie]</p31_2>
       <p32_2_>[Wartość wyboru w polu p32_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_2_>
       <p32_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p32_2_3_subfield_>
       <p32_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p32_2_3_subfield_2>
       <p32_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p32_2_3_subfield_3>
       <p33_2>[data]</p33_2>
       <p34_2>[data]</p34_2>
       <p30_3>[nazwisko]</p30_3>
       <p31_3>[pierwszeImie]</p31_3>
       <p32_3_>[Wartość wyboru w polu p32_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_3_>
       <p32_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p32_3_3_subfield_>
       <p32_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p32_3_3_subfield_2>
       <p32_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p32_3_3_subfield_3>
       <p33_3>[data]</p33_3>
       <p34_3>[data]</p34_3>
       <p30_4>[nazwisko]</p30_4>
       <p31_4>[pierwszeImie]</p31_4>
       <p32_4_>[Wartość wyboru w polu p32_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_4_>
       <p32_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p32_4_3_subfield_>
       <p32_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p32_4_3_subfield_2>
       <p32_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p32_4_3_subfield_3>
       <p33_4>[data]</p33_4>
       <p34_4>[data]</p34_4>
       <p35_1>[nazwisko]</p35_1>
       <p36_1>[pierwszeImie]</p36_1>
       <p37_1_>[Wartość wyboru w polu p37_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_1_>
       <p37_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p37_1_3_subfield_>
       <p37_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p37_1_3_subfield_2>
       <p37_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p37_1_3_subfield_3>
       <p38_1_1>[data]</p38_1_1>
       <p38_1_2>[data]</p38_1_2>
       <p35_2>[nazwisko]</p35_2>
       <p36_2>[pierwszeImie]</p36_2>
       <p37_2_>[Wartość wyboru w polu p37_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_2_>
       <p37_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p37_2_3_subfield_>
       <p37_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p37_2_3_subfield_2>
       <p37_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p37_2_3_subfield_3>
       <p38_2_1>[data]</p38_2_1>
       <p38_2_2>[data]</p38_2_2>
       <p35_3>[nazwisko]</p35_3>
       <p36_3>[pierwszeImie]</p36_3>
       <p37_3_>[Wartość wyboru w polu p37_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_3_>
       <p37_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p37_3_3_subfield_>
       <p37_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p37_3_3_subfield_2>
       <p37_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p37_3_3_subfield_3>
       <p38_3_1>[data]</p38_3_1>
       <p38_3_2>[data]</p38_3_2>
       <p39_1>[nazwisko]</p39_1>
       <p40_1>[pierwszeImie]</p40_1>
       <p41_1_>[Wartość wyboru w polu p41_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_1_>
       <p41_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p41_1_3_subfield_>
       <p41_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p41_1_3_subfield_2>
       <p41_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p41_1_3_subfield_3>
       <p42_1>[data]</p42_1>
       <p39_2>[nazwisko]</p39_2>
       <p40_2>[pierwszeImie]</p40_2>
       <p41_2_>[Wartość wyboru w polu p41_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_2_>
       <p41_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p41_2_3_subfield_>
       <p41_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p41_2_3_subfield_2>
       <p41_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p41_2_3_subfield_3>
       <p42_2>[data]</p42_2>
       <p39_3>[nazwisko]</p39_3>
       <p40_3>[pierwszeImie]</p40_3>
       <p41_3_>[Wartość wyboru w polu p41_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_3_>
       <p41_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p41_3_3_subfield_>
       <p41_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p41_3_3_subfield_2>
       <p41_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p41_3_3_subfield_3>
       <p42_3>[data]</p42_3>
       <p43_1>[nazwisko]</p43_1>
       <p44_1>[pierwszeImie]</p44_1>
       <p45_1_>[Wartość wyboru w polu p45_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_1_>
       <p45_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p45_1_3_subfield_>
       <p45_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p45_1_3_subfield_2>
       <p45_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p45_1_3_subfield_3>
       <p46_1>[Pole tekstowe]</p46_1>
       <p43_2>[nazwisko]</p43_2>
       <p44_2>[pierwszeImie]</p44_2>
       <p45_2_>[Wartość wyboru w polu p45_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_2_>
       <p45_2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p45_2_3_subfield_>
       <p45_2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p45_2_3_subfield_2>
       <p45_2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p45_2_3_subfield_3>
       <p46_2>[Pole tekstowe]</p46_2>
       <p43_3>[nazwisko]</p43_3>
       <p44_3>[pierwszeImie]</p44_3>
       <p45_3_>[Wartość wyboru w polu p45_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_3_>
       <p45_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p45_3_3_subfield_>
       <p45_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p45_3_3_subfield_2>
       <p45_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p45_3_3_subfield_3>
       <p46_3>[Pole tekstowe]</p46_3>
       <p43_4>[nazwisko]</p43_4>
       <p44_4>[pierwszeImie]</p44_4>
       <p45_4_>[Wartość wyboru w polu p45_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_4_>
       <p45_4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p45_4_3_subfield_>
       <p45_4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p45_4_3_subfield_2>
       <p45_4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p45_4_3_subfield_3>
       <p46_4>[Pole tekstowe]</p46_4>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p56_1>[Pole tekstowe]</p56_1>
       <p57_1>[Pole tekstowe]</p57_1>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p56_2>[Pole tekstowe]</p56_2>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p58_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_2>
       <p56_3>[Pole tekstowe]</p56_3>
       <p57_3>[Pole tekstowe]</p57_3>
       <p58_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_3>
       <p56_4>[Pole tekstowe]</p56_4>
       <p57_4>[Pole tekstowe]</p57_4>
       <p58_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_4>
       <p56_5>[Pole tekstowe]</p56_5>
       <p57_5>[Pole tekstowe]</p57_5>
       <p58_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_5>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p60>[pole wielowierszowe]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65>[pole wielowierszowe]</p65>
       <p66>[NIP]</p66>
       <p67>[nazwisko]</p67>
       <p68>[pierwszeImie]</p68>
       <p69>[dataUrodzenia]</p69>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 2 ]</p71_>
       <p72>[pole wielowierszowe]</p72>
       <p73_>[Wartość wyboru w polu p73. Dostępne wartości: 1 2 ]</p73_>
       <p74>[pole wielowierszowe]</p74>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 ]</p75_>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 ]</p77_>
       <p78>[pole wielowierszowe]</p78>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p80>[data]</p80>
       <p81_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81_1_1>
       <p81_1_2>[Pole tekstowe]</p81_1_2>
       <p82_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p82_subfield_0>
       <p82_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p82_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-16/PIT-16S (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23014511</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>10</p4>
       <p01>test pola tekstowego</p01>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Półwiejska</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p22_1>Poznań</p22_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_2>Poznań</p22_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p22_3>Poznań</p22_3>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p22_4>Poznań</p22_4>
       <p23_1>Kowalski</p23_1>
       <p24_1>Jan</p24_1>
       <p26_1_>1</p26_1_>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p26_1_3_subfield_>2</p26_1_3_subfield_>
       <p26_1_3_subfield_2>23050608219</p26_1_3_subfield_2>
       <p26_1_3_subfield_3>8875155741</p26_1_3_subfield_3>
       <p23_2>Kowalski</p23_2>
       <p24_2>Jan</p24_2>
       <p26_2_>1</p26_2_>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p26_2_3_subfield_>2</p26_2_3_subfield_>
       <p26_2_3_subfield_2>23050608219</p26_2_3_subfield_2>
       <p26_2_3_subfield_3>8875155741</p26_2_3_subfield_3>
       <p23_3>Kowalski</p23_3>
       <p24_3>Jan</p24_3>
       <p26_3_>1</p26_3_>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p26_3_3_subfield_>2</p26_3_3_subfield_>
       <p26_3_3_subfield_2>23050608219</p26_3_3_subfield_2>
       <p26_3_3_subfield_3>8875155741</p26_3_3_subfield_3>
       <p23_4>Kowalski</p23_4>
       <p24_4>Jan</p24_4>
       <p26_4_>1</p26_4_>
       <p25_4>test pola tekstowego</p25_4>
       <p26_4_3_subfield_>2</p26_4_3_subfield_>
       <p26_4_3_subfield_2>23050608219</p26_4_3_subfield_2>
       <p26_4_3_subfield_3>8875155741</p26_4_3_subfield_3>
       <p23_5>Kowalski</p23_5>
       <p24_5>Jan</p24_5>
       <p26_5_>1</p26_5_>
       <p25_5>test pola tekstowego</p25_5>
       <p26_5_3_subfield_>2</p26_5_3_subfield_>
       <p26_5_3_subfield_2>23050608219</p26_5_3_subfield_2>
       <p26_5_3_subfield_3>8875155741</p26_5_3_subfield_3>
       <p27_1_>1</p27_1_>
       <p27_1_3>Kowalski</p27_1_3>
       <p28_1>Jan</p28_1>
       <p29_1_>1</p29_1_>
       <p29_1_3_subfield_>2</p29_1_3_subfield_>
       <p29_1_3_subfield_2>23050608219</p29_1_3_subfield_2>
       <p29_1_3_subfield_3>8875155741</p29_1_3_subfield_3>
       <p27_2_>1</p27_2_>
       <p27_2_3>Kowalski</p27_2_3>
       <p28_2>Jan</p28_2>
       <p29_2_>1</p29_2_>
       <p29_2_3_subfield_>2</p29_2_3_subfield_>
       <p29_2_3_subfield_2>23050608219</p29_2_3_subfield_2>
       <p29_2_3_subfield_3>8875155741</p29_2_3_subfield_3>
       <p27_3_>1</p27_3_>
       <p27_3_3>Kowalski</p27_3_3>
       <p28_3>Jan</p28_3>
       <p29_3_>1</p29_3_>
       <p29_3_3_subfield_>2</p29_3_3_subfield_>
       <p29_3_3_subfield_2>23050608219</p29_3_3_subfield_2>
       <p29_3_3_subfield_3>8875155741</p29_3_3_subfield_3>
       <p27_4_>1</p27_4_>
       <p27_4_3>Kowalski</p27_4_3>
       <p28_4>Jan</p28_4>
       <p29_4_>1</p29_4_>
       <p29_4_3_subfield_>2</p29_4_3_subfield_>
       <p29_4_3_subfield_2>23050608219</p29_4_3_subfield_2>
       <p29_4_3_subfield_3>8875155741</p29_4_3_subfield_3>
       <p27_5_>1</p27_5_>
       <p27_5_3>Kowalski</p27_5_3>
       <p28_5>Jan</p28_5>
       <p29_5_>1</p29_5_>
       <p29_5_3_subfield_>2</p29_5_3_subfield_>
       <p29_5_3_subfield_2>23050608219</p29_5_3_subfield_2>
       <p29_5_3_subfield_3>8875155741</p29_5_3_subfield_3>
       <p30_1>Kowalski</p30_1>
       <p31_1>Jan</p31_1>
       <p32_1_>1</p32_1_>
       <p32_1_3_subfield_>2</p32_1_3_subfield_>
       <p32_1_3_subfield_2>23050608219</p32_1_3_subfield_2>
       <p32_1_3_subfield_3>8875155741</p32_1_3_subfield_3>
       <p33_1>30-10-1990</p33_1>
       <p34_1>30-10-1990</p34_1>
       <p30_2>Kowalski</p30_2>
       <p31_2>Jan</p31_2>
       <p32_2_>1</p32_2_>
       <p32_2_3_subfield_>2</p32_2_3_subfield_>
       <p32_2_3_subfield_2>23050608219</p32_2_3_subfield_2>
       <p32_2_3_subfield_3>8875155741</p32_2_3_subfield_3>
       <p33_2>30-10-1990</p33_2>
       <p34_2>30-10-1990</p34_2>
       <p30_3>Kowalski</p30_3>
       <p31_3>Jan</p31_3>
       <p32_3_>1</p32_3_>
       <p32_3_3_subfield_>2</p32_3_3_subfield_>
       <p32_3_3_subfield_2>23050608219</p32_3_3_subfield_2>
       <p32_3_3_subfield_3>8875155741</p32_3_3_subfield_3>
       <p33_3>30-10-1990</p33_3>
       <p34_3>30-10-1990</p34_3>
       <p30_4>Kowalski</p30_4>
       <p31_4>Jan</p31_4>
       <p32_4_>1</p32_4_>
       <p32_4_3_subfield_>2</p32_4_3_subfield_>
       <p32_4_3_subfield_2>23050608219</p32_4_3_subfield_2>
       <p32_4_3_subfield_3>8875155741</p32_4_3_subfield_3>
       <p33_4>30-10-1990</p33_4>
       <p34_4>30-10-1990</p34_4>
       <p35_1>Kowalski</p35_1>
       <p36_1>Jan</p36_1>
       <p37_1_>1</p37_1_>
       <p37_1_3_subfield_>2</p37_1_3_subfield_>
       <p37_1_3_subfield_2>23050608219</p37_1_3_subfield_2>
       <p37_1_3_subfield_3>8875155741</p37_1_3_subfield_3>
       <p38_1_1>30-10-1990</p38_1_1>
       <p38_1_2>30-10-1990</p38_1_2>
       <p35_2>Kowalski</p35_2>
       <p36_2>Jan</p36_2>
       <p37_2_>1</p37_2_>
       <p37_2_3_subfield_>2</p37_2_3_subfield_>
       <p37_2_3_subfield_2>23050608219</p37_2_3_subfield_2>
       <p37_2_3_subfield_3>8875155741</p37_2_3_subfield_3>
       <p38_2_1>30-10-1990</p38_2_1>
       <p38_2_2>30-10-1990</p38_2_2>
       <p35_3>Kowalski</p35_3>
       <p36_3>Jan</p36_3>
       <p37_3_>1</p37_3_>
       <p37_3_3_subfield_>2</p37_3_3_subfield_>
       <p37_3_3_subfield_2>23050608219</p37_3_3_subfield_2>
       <p37_3_3_subfield_3>8875155741</p37_3_3_subfield_3>
       <p38_3_1>30-10-1990</p38_3_1>
       <p38_3_2>30-10-1990</p38_3_2>
       <p39_1>Kowalski</p39_1>
       <p40_1>Jan</p40_1>
       <p41_1_>1</p41_1_>
       <p41_1_3_subfield_>2</p41_1_3_subfield_>
       <p41_1_3_subfield_2>23050608219</p41_1_3_subfield_2>
       <p41_1_3_subfield_3>8875155741</p41_1_3_subfield_3>
       <p42_1>30-10-1990</p42_1>
       <p39_2>Kowalski</p39_2>
       <p40_2>Jan</p40_2>
       <p41_2_>1</p41_2_>
       <p41_2_3_subfield_>2</p41_2_3_subfield_>
       <p41_2_3_subfield_2>23050608219</p41_2_3_subfield_2>
       <p41_2_3_subfield_3>8875155741</p41_2_3_subfield_3>
       <p42_2>30-10-1990</p42_2>
       <p39_3>Kowalski</p39_3>
       <p40_3>Jan</p40_3>
       <p41_3_>1</p41_3_>
       <p41_3_3_subfield_>2</p41_3_3_subfield_>
       <p41_3_3_subfield_2>23050608219</p41_3_3_subfield_2>
       <p41_3_3_subfield_3>8875155741</p41_3_3_subfield_3>
       <p42_3>30-10-1990</p42_3>
       <p43_1>Kowalski</p43_1>
       <p44_1>Jan</p44_1>
       <p45_1_>1</p45_1_>
       <p45_1_3_subfield_>2</p45_1_3_subfield_>
       <p45_1_3_subfield_2>23050608219</p45_1_3_subfield_2>
       <p45_1_3_subfield_3>8875155741</p45_1_3_subfield_3>
       <p46_1>test pola tekstowego</p46_1>
       <p43_2>Kowalski</p43_2>
       <p44_2>Jan</p44_2>
       <p45_2_>1</p45_2_>
       <p45_2_3_subfield_>2</p45_2_3_subfield_>
       <p45_2_3_subfield_2>23050608219</p45_2_3_subfield_2>
       <p45_2_3_subfield_3>8875155741</p45_2_3_subfield_3>
       <p46_2>test pola tekstowego</p46_2>
       <p43_3>Kowalski</p43_3>
       <p44_3>Jan</p44_3>
       <p45_3_>1</p45_3_>
       <p45_3_3_subfield_>2</p45_3_3_subfield_>
       <p45_3_3_subfield_2>23050608219</p45_3_3_subfield_2>
       <p45_3_3_subfield_3>8875155741</p45_3_3_subfield_3>
       <p46_3>test pola tekstowego</p46_3>
       <p43_4>Kowalski</p43_4>
       <p44_4>Jan</p44_4>
       <p45_4_>1</p45_4_>
       <p45_4_3_subfield_>2</p45_4_3_subfield_>
       <p45_4_3_subfield_2>23050608219</p45_4_3_subfield_2>
       <p45_4_3_subfield_3>8875155741</p45_4_3_subfield_3>
       <p46_4>test pola tekstowego</p46_4>
       <p47_>1</p47_>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p52>10</p52>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56_1>test pola tekstowego</p56_1>
       <p57_1>test pola tekstowego</p57_1>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p56_2>test pola tekstowego</p56_2>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p58_2>10</p58_2>
       <p56_3>test pola tekstowego</p56_3>
       <p57_3>test pola tekstowego</p57_3>
       <p58_3>10</p58_3>
       <p56_4>test pola tekstowego</p56_4>
       <p57_4>test pola tekstowego</p57_4>
       <p58_4>10</p58_4>
       <p56_5>test pola tekstowego</p56_5>
       <p57_5>test pola tekstowego</p57_5>
       <p58_5>10</p58_5>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p60>to jest pole wielowierszowe</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62_>1</p62_>
       <p63_>1</p63_>
       <p64_>1</p64_>
       <p65>to jest pole wielowierszowe</p65>
       <p66>8875155741</p66>
       <p67>Kowalski</p67>
       <p68>Jan</p68>
       <p69>30-10-1985</p69>
       <p70_>1</p70_>
       <p71_>1</p71_>
       <p72>to jest pole wielowierszowe</p72>
       <p73_>1</p73_>
       <p74>to jest pole wielowierszowe</p74>
       <p75_>1</p75_>
       <p76_>1</p76_>
       <p77_>1</p77_>
       <p78>to jest pole wielowierszowe</p78>
       <p0_>1</p0_>
       <p79_>1</p79_>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <p81_1_1>10</p81_1_1>
       <p81_1_2>test pola tekstowego</p81_1_2>
       <p82_subfield_0>Krzysztof</p82_subfield_0>
       <p82_subfield_1>Kowalczyk</p82_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>