Pola formularza

Formularz: ZUS US-35 Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1/E101 lub anulowanie zaświadczenia - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23337759</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p2_>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[NIP]</p12>
       <p13>[REGON]</p13>
       <p18>[nazwa]</p18>
       <p14>[PESEL]</p14>
       <p15_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p15_1>
       <p15_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15_2>
       <p16>[pierwszeImie]</p16>
       <p17>[nazwisko]</p17>
       <p19>[PESEL]</p19>
       <p20_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p20_1>
       <p20_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p20_2>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[nazwisko]</p22>
       <p26>[Data wypełnienia]</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-35</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23337759</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>8875155741</p12>
       <p13>773461194</p13>
       <p18>nazwa testowa</p18>
       <p14>23050608219</p14>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>NR-4321</p15_2>
       <p16>Jan</p16>
       <p17>Kowalski</p17>
       <p19>23050608219</p19>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p20_2>NR-4321</p20_2>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Kowalski</p22>
       <p26>30-10-2014</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>