Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: IFT/A (4) (2012, 2013, 2014) (archiwalny) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400811</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 4 5 6 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[REGON]</p7_subfield_5>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[imię]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[nazwa skrócona]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[data rozp. działalności]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[data urodzenia]</p12_subfield_1>
       <p13>[miejsceUrodzenia]</p13>
       <p14>[KrajUrodzenia]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p15_>
       <p16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20>
       <p21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Swift]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p24_>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p28 = jezeli(p28_subfield_1>0,p28_subfield_1,p26*p27/100) ]</p28_subfield_1>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p29_>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Rachunek]</p36>
       <p37>[Swift]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p38_>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p42 = jezeli(p42_subfield_1>0,p42_subfield_1,p40*p41/100) ]</p42_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IFT/A (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400811</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>773461194</p7_subfield_5>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>Jan</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>nazwa testowa</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>30-10-1990</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>30-10-1985</p12_subfield_1>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>SWIFT</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>10</p25>
       <p26>100</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>453054504926965134154839080720</p36>
       <p37>SWIFT</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>10</p39>
       <p40>100,50</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42_subfield_1>1</p42_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>