Pola formularza

Formularz: NFZ WNE-121 Wniosek o wydanie formularza E-121Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408202</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[nazwiskoRodowe]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[obywatelstwo]</p1_5>
       <p1_6>[PESEL]</p1_6>
       <p1_7>[NIP]</p1_7>
       <p1_8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_8>
       <p1_9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_9>
       <p1_10_1>[KodKraju]</p1_10_1>
       <p1_10_2>[Miejscowosc]</p1_10_2>
       <p1_10_3>[Gmina]</p1_10_3>
       <p1_10_4>[KodPocztowy]</p1_10_4>
       <p1_10_5>[Telefon]</p1_10_5>
       <p1_10_6>[Ulica]</p1_10_6>
       <p1_10_7>[NrDomu]</p1_10_7>
       <p1_10_8>[NrLokalu]</p1_10_8>
       <p1_11_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_11_1_subfield_0>
       <p1_11_3>[Pole tekstowe]</p1_11_3>
       <p1_12_1>[pole wielowierszowe]</p1_12_1>
       <p1_12_2>[pole wielowierszowe]</p1_12_2>
       <p1_13_>[Wartość wyboru w polu p1_13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_13_>
       <p2_1_1>[nazwisko]</p2_1_1>
       <p2_1_2_subfield_0>[imię]</p2_1_2_subfield_0>
       <p2_1_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_1_2_subfield_1>
       <p2_1_3>[dataUrodzenia]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[Pole tekstowe]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[PESEL]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[NIP]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1_7>
       <p2_1_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_1_8>
       <p2_2_1>[nazwisko]</p2_2_1>
       <p2_2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_2_subfield_0>
       <p2_2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_2_subfield_1>
       <p2_2_3>[dataUrodzenia]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[Pole tekstowe]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[PESEL]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[NIP]</p2_2_6>
       <p2_2_7>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_2_7>
       <p2_2_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2_8>
       <p2_3_1>[nazwisko]</p2_3_1>
       <p2_3_2_subfield_0>[imię]</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_3_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_3>[dataUrodzenia]</p2_3_3>
       <p2_3_4>[Pole tekstowe]</p2_3_4>
       <p2_3_5>[PESEL]</p2_3_5>
       <p2_3_6>[NIP]</p2_3_6>
       <p2_3_7>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_3_7>
       <p2_3_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3_8>
       <p2_4_1>[Pole tekstowe]</p2_4_1>
       <p2_5_1>[Pole tekstowe]</p2_5_1>
       <p2_6_1>[Pole tekstowe]</p2_6_1>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_1_>
       <p3_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_2_1_subfield_1>
       <p3_2_1_subfield_0>[imię]</p3_2_1_subfield_0>
       <p3_2_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p3_2_2_subfield_0>
       <p3_2_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p3_2_2_subfield_1>
       <p3_2_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p3_2_2_subfield_2>
       <p3_2_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p3_2_2_subfield_3>
       <p3_2_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p3_2_2_subfield_4>
       <p3_2_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p3_2_2_subfield_5>
       <p4_1>[Data wypełnienia]</p4_1>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[obywatelstwo]</p6>
       <p8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p8>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p9>[Data wydania dokumentu]</p9>
       <p8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8_1>
       <p10_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p10_subfield_0>
       <p14_8>[Pole tekstowe]</p14_8>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[kraj]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[data]</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ WNE-121</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408202</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>Kowalski</p1_3>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_5>polskie</p1_5>
       <p1_6>23050608219</p1_6>
       <p1_7>8875155741</p1_7>
       <p1_8>1</p1_8>
       <p1_9>NR-4321</p1_9>
       <p1_10_1>PL</p1_10_1>
       <p1_10_2>Poznań</p1_10_2>
       <p1_10_3>Poznań</p1_10_3>
       <p1_10_4>61-155</p1_10_4>
       <p1_10_5>500600400</p1_10_5>
       <p1_10_6>Strzelecka</p1_10_6>
       <p1_10_7>1</p1_10_7>
       <p1_10_8>1</p1_10_8>
       <p1_11_1_subfield_0>26</p1_11_1_subfield_0>
       <p1_11_3>test pola tekstowego</p1_11_3>
       <p1_12_1>to jest pole wielowierszowe</p1_12_1>
       <p1_12_2>to jest pole wielowierszowe</p1_12_2>
       <p1_13_>1</p1_13_>
       <p2_1_1>Kowalski</p2_1_1>
       <p2_1_2_subfield_0>Jan</p2_1_2_subfield_0>
       <p2_1_2_subfield_1>Stefan</p2_1_2_subfield_1>
       <p2_1_3>30-10-1985</p2_1_3>
       <p2_1_4>test pola tekstowego</p2_1_4>
       <p2_1_5>23050608219</p2_1_5>
       <p2_1_6>8875155741</p2_1_6>
       <p2_1_7>1</p2_1_7>
       <p2_1_8>NR-4321</p2_1_8>
       <p2_2_1>Kowalski</p2_2_1>
       <p2_2_2_subfield_0>Jan</p2_2_2_subfield_0>
       <p2_2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_2_subfield_1>
       <p2_2_3>30-10-1985</p2_2_3>
       <p2_2_4>test pola tekstowego</p2_2_4>
       <p2_2_5>23050608219</p2_2_5>
       <p2_2_6>8875155741</p2_2_6>
       <p2_2_7>1</p2_2_7>
       <p2_2_8>NR-4321</p2_2_8>
       <p2_3_1>Kowalski</p2_3_1>
       <p2_3_2_subfield_0>Jan</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_3_2_subfield_1>Stefan</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_3>30-10-1985</p2_3_3>
       <p2_3_4>test pola tekstowego</p2_3_4>
       <p2_3_5>23050608219</p2_3_5>
       <p2_3_6>8875155741</p2_3_6>
       <p2_3_7>1</p2_3_7>
       <p2_3_8>NR-4321</p2_3_8>
       <p2_4_1>test pola tekstowego</p2_4_1>
       <p2_5_1>test pola tekstowego</p2_5_1>
       <p2_6_1>test pola tekstowego</p2_6_1>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_1_subfield_1>Kowalski</p3_2_1_subfield_1>
       <p3_2_1_subfield_0>Jan</p3_2_1_subfield_0>
       <p3_2_2_subfield_0>Poznań</p3_2_2_subfield_0>
       <p3_2_2_subfield_1>Półwiejska</p3_2_2_subfield_1>
       <p3_2_2_subfield_2>1</p3_2_2_subfield_2>
       <p3_2_2_subfield_3>1</p3_2_2_subfield_3>
       <p3_2_2_subfield_4>61-155</p3_2_2_subfield_4>
       <p3_2_2_subfield_5>Poznań</p3_2_2_subfield_5>
       <p4_1>30-10-2014</p4_1>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Jan</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>polskie</p6>
       <p8>NR-4321</p8>
       <p7_>1</p7_>
       <p9>01-01-1985</p9>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p10_subfield_0>26</p10_subfield_0>
       <p14_8>test pola tekstowego</p14_8>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>