Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWDT-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2450187</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p1_3>[KodPocztowy]</p1_3>
       <p2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>[PESEL]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[NIP]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[REGON]</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p1_5>[Telefon]</p1_5>
       <p1_6>[Mail]</p1_6>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_2>
       <p7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_3>
       <p7_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_4>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_3>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p15_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_1>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_2>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p15_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_3>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p15_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_4>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p15_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_5>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p15_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_6>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDT-Po </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2450187</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p1_3>61-155</p1_3>
       <p2_3_subfield_0>61-155</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Poznań</p2_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>2</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>23050608219</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>8875155741</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>773461194</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p1_5>500600400</p1_5>
       <p1_6>test@test.pl</p1_6>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>1</p7_2>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p15_4>1</p15_4>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p15_5>1</p15_5>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p15_6>1</p15_6>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>