Pola formularza

Formularz: NFZ PKL (k) Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w krajuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461618</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pCZI_0_>[Wartość wyboru w polu pCZI_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</pCZI_0_>
       <pCZI_1_subfield_0>[imię]</pCZI_1_subfield_0>
       <pCZI_1_subfield_1>[drugie imię]</pCZI_1_subfield_1>
       <pCZI_2>[nazwisko]</pCZI_2>
       <pCZI_3>[dataUrodzenia]</pCZI_3>
       <pCZI_4_1>[PESEL]</pCZI_4_1>
       <pCZI_4_2>[Pole tekstowe]</pCZI_4_2>
       <pCZI_5_1_subfield_0>[miejscowość]</pCZI_5_1_subfield_0>
       <pCZI_5_1_subfield_1>[ulica]</pCZI_5_1_subfield_1>
       <pCZI_5_1_subfield_2>[nr domu]</pCZI_5_1_subfield_2>
       <pCZI_5_1_subfield_3>[nr lokalu]</pCZI_5_1_subfield_3>
       <pCZI_5_1_subfield_4>[kod pocztowy]</pCZI_5_1_subfield_4>
       <pCZI_5_1_subfield_5>[poczta]</pCZI_5_1_subfield_5>
       <pCZI_5_2_9>[Telefon]</pCZI_5_2_9>
       <pCZI_5_2>[Faks]</pCZI_5_2>
       <pCZI_6_1>[pole wielowierszowe]</pCZI_6_1>
       <pCZI_6_3>[Pole tekstowe]</pCZI_6_3>
       <pCZI_6_4>[kraj]</pCZI_6_4>
       <pCZI_7>[Miejscowość wypełnienia]</pCZI_7>
       <pCZI_8>[Data wypełnienia]</pCZI_8>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[data]</p2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ PKL (k)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2461618</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pCZI_0_>1</pCZI_0_>
       <pCZI_1_subfield_0>Jan</pCZI_1_subfield_0>
       <pCZI_1_subfield_1>Stefan</pCZI_1_subfield_1>
       <pCZI_2>Kowalski</pCZI_2>
       <pCZI_3>30-10-1985</pCZI_3>
       <pCZI_4_1>23050608219</pCZI_4_1>
       <pCZI_4_2>test pola tekstowego</pCZI_4_2>
       <pCZI_5_1_subfield_0>Poznań</pCZI_5_1_subfield_0>
       <pCZI_5_1_subfield_1>Strzelecka</pCZI_5_1_subfield_1>
       <pCZI_5_1_subfield_2>1</pCZI_5_1_subfield_2>
       <pCZI_5_1_subfield_3>1</pCZI_5_1_subfield_3>
       <pCZI_5_1_subfield_4>61-155</pCZI_5_1_subfield_4>
       <pCZI_5_1_subfield_5>Poznań</pCZI_5_1_subfield_5>
       <pCZI_5_2_9>500600400</pCZI_5_2_9>
       <pCZI_5_2></pCZI_5_2>
       <pCZI_6_1>to jest pole wielowierszowe</pCZI_6_1>
       <pCZI_6_3>test pola tekstowego</pCZI_6_3>
       <pCZI_6_4>PL</pCZI_6_4>
       <pCZI_7>Poznań</pCZI_7>
       <pCZI_8>30-10-2014</pCZI_8>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>