Pola formularza

Formularz: GEO ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24952082</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_2_subfield_4>
       <p4_2_subfield_5>[poczta]</p4_2_subfield_5>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p8_1_1_subfield_0>[imię]</p8_1_1_subfield_0>
       <p8_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p8_1_1_subfield_1>
       <p8_2_1>[Pole tekstowe]</p8_2_1>
       <p8_3_1>[Pole tekstowe]</p8_3_1>
       <p8_4_1>[Pole tekstowe]</p8_4_1>
       <p8_5_1_subfield_0>[telefon]</p8_5_1_subfield_0>
       <p8_5_1_subfield_1>[e-mail]</p8_5_1_subfield_1>
       <p8_1_2_subfield_0>[imię]</p8_1_2_subfield_0>
       <p8_1_2_subfield_1>[nazwisko]</p8_1_2_subfield_1>
       <p8_2_2>[Pole tekstowe]</p8_2_2>
       <p8_3_2>[Pole tekstowe]</p8_3_2>
       <p8_4_2>[Pole tekstowe]</p8_4_2>
       <p8_5_2_subfield_0>[telefon]</p8_5_2_subfield_0>
       <p8_5_2_subfield_1>[e-mail]</p8_5_2_subfield_1>
       <p8_1_3_subfield_0>[imię]</p8_1_3_subfield_0>
       <p8_1_3_subfield_1>[nazwisko]</p8_1_3_subfield_1>
       <p8_2_3>[Pole tekstowe]</p8_2_3>
       <p8_3_3>[Pole tekstowe]</p8_3_3>
       <p8_4_3>[Pole tekstowe]</p8_4_3>
       <p8_5_3_subfield_0>[telefon]</p8_5_3_subfield_0>
       <p8_5_3_subfield_1>[e-mail]</p8_5_3_subfield_1>
       <p10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]</p9_>
       <p10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_3>
       <p10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2>
       <p10_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_4>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GEO ZG-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24952082</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_4>61-155</p4_2_subfield_4>
       <p4_2_subfield_5>Poznań</p4_2_subfield_5>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p8_1_1_subfield_0>Jan</p8_1_1_subfield_0>
       <p8_1_1_subfield_1>Kowalski</p8_1_1_subfield_1>
       <p8_2_1>test pola tekstowego</p8_2_1>
       <p8_3_1>test pola tekstowego</p8_3_1>
       <p8_4_1>test pola tekstowego</p8_4_1>
       <p8_5_1_subfield_0>500600400</p8_5_1_subfield_0>
       <p8_5_1_subfield_1>test@test.pl</p8_5_1_subfield_1>
       <p8_1_2_subfield_0>Jan</p8_1_2_subfield_0>
       <p8_1_2_subfield_1>Kowalski</p8_1_2_subfield_1>
       <p8_2_2>test pola tekstowego</p8_2_2>
       <p8_3_2>test pola tekstowego</p8_3_2>
       <p8_4_2>test pola tekstowego</p8_4_2>
       <p8_5_2_subfield_0>500600400</p8_5_2_subfield_0>
       <p8_5_2_subfield_1>test@test.pl</p8_5_2_subfield_1>
       <p8_1_3_subfield_0>Jan</p8_1_3_subfield_0>
       <p8_1_3_subfield_1>Kowalski</p8_1_3_subfield_1>
       <p8_2_3>test pola tekstowego</p8_2_3>
       <p8_3_3>test pola tekstowego</p8_3_3>
       <p8_4_3>test pola tekstowego</p8_4_3>
       <p8_5_3_subfield_0>500600400</p8_5_3_subfield_0>
       <p8_5_3_subfield_1>test@test.pl</p8_5_3_subfield_1>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p10_4>1</p10_4>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>