Pola formularza

Formularz: GEO ZG-3 Zgłoszenie prac geodezyjnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24952445</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Data wypełnienia]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6_1>[nazwaPelna]</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>[poczta]</p6_2_subfield_5>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[Pole tekstowe]</p7_1_5>
       <p7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_2>
       <p7_2_1>[data]</p7_2_1>
       <p7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_3>
       <p7_3_1_subfield_0>[imię]</p7_3_1_subfield_0>
       <p7_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_3_1_subfield_1>
       <p7_3_2>[Pole tekstowe]</p7_3_2>
       <p7_3_3>[Pole tekstowe]</p7_3_3>
       <p7_3_4>[Pole tekstowe]</p7_3_4>
       <p7_3_5_subfield_0>[telefon]</p7_3_5_subfield_0>
       <p7_3_5_subfield_1>[e-mail]</p7_3_5_subfield_1>
       <p7_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_4>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GEO ZG-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24952445</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>30-10-2014</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6_1>Pełna nazwa testowa</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Strzelecka</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>61-155</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>Poznań</p6_2_subfield_5>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_1_1>1</p7_1_1>
       <p7_1_2>1</p7_1_2>
       <p7_1_3>1</p7_1_3>
       <p7_1_4>1</p7_1_4>
       <p7_1_5>test pola tekstowego</p7_1_5>
       <p7_2>1</p7_2>
       <p7_2_1>30-10-1990</p7_2_1>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_3_1_subfield_0>Jan</p7_3_1_subfield_0>
       <p7_3_1_subfield_1>Kowalski</p7_3_1_subfield_1>
       <p7_3_2>test pola tekstowego</p7_3_2>
       <p7_3_3>test pola tekstowego</p7_3_3>
       <p7_3_4>test pola tekstowego</p7_3_4>
       <p7_3_5_subfield_0>500600400</p7_3_5_subfield_0>
       <p7_3_5_subfield_1>test@test.pl</p7_3_5_subfield_1>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>