Pola formularza

Formularz: PIT-38 (15) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/01/04/11199/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25240906</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20_subfield_1>[Przychód z PIT-8C, część D Pole p20 = p20_subfield_1 ]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[Koszt z PIT-8C, część D Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[Koszt niewykazany w PIT-8C Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[Przychód z PIT-8C z cz. E i inne przychody Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Koszt z PIT-8C z cz. E i inne koszty Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Kwota straty z lat ubiegłych Pole p28 = ograniczDo(p28_subfield_1,p26) ]</p28_subfield_1>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34_subfield_1>[Przychód z odpłatnego zbycia walut wirtualnych Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_1>
       <p35_subfield_1>[Koszty odpłatnego zbycia walut wirtualnych w roku podatkowym Pole p35 = p35_subfield_1 ]</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_1>[Koszty odpłatnego zbycia walut wirtualnych poniesione i niepotrącone w poprzednim roku podatkowym Pole p36 = p36_subfield_1 ]</p36_subfield_1>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p44 = (p44_subfield_1) ]</p44_subfield_1>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p46 = ograniczDo(p46_subfield_1,p45) ]</p46_subfield_1>
       <podatek_zagranica_pit38_zaokr>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</podatek_zagranica_pit38_zaokr>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p64>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <zmienCel>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zmienCel>
       <wyrazamZgode>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</wyrazamZgode>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p70>[PosiadaczRachunku]</p70>
       <p71>[KrajBanku]</p71>
       <p72>[WalutaRachunku]</p72>
       <p73>[Rachunek]</p73>
       <p73_1>[Swift]</p73_1>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p76_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p76_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-38 (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25240906</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p6_>1</p6_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20_subfield_1>1</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p30>10</p30>
       <p32>10</p32>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <p42>10</p42>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p45>10</p45>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <podatek_zagranica_pit38_zaokr>1</podatek_zagranica_pit38_zaokr>
       <p48>10</p48>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64></p64>
       <rect2783></rect2783>
       <zmienCel></zmienCel>
       <wyrazamZgode>1</wyrazamZgode>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>Jan Nowak</p70>
       <p71>Polska</p71>
       <p72></p72>
       <p73>453054504926965134154839080720</p73>
       <p73_1>SWIFT</p73_1>
       <p74>1</p74>
       <p76_subfield_0>Krzysztof</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>Kowalczyk</p76_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>