Pola formularza

Formularz: ZUS RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek - wersja papierowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25242415</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[UlicaKor]</p6>
       <p7>[NrDomuKor]</p7>
       <p8>[NrLokaluKor]</p8>
       <p9>[KodPocztowyKor]</p9>
       <p10>[MiejscowoscKor]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Rachunek]</p15>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p16_7_subfield_0>[imię]</p16_7_subfield_0>
       <p16_7_subfield_1>[nazwisko]</p16_7_subfield_1>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[bank]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p24>[Data wypełnienia]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RZS-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25242415</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>Półwiejska</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>453054504926965134154839080720</p15>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p16_7_subfield_0>Jan</p16_7_subfield_0>
       <p16_7_subfield_1>Kowalski</p16_7_subfield_1>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19></p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p24>30-10-2014</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>