Pola formularza

Formularz: EPR-zal Ewidencja przychodów ryczałtowych - załącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25253545</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <klawDodArk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawDodArk>
       <p0_1>[data]</p0_1>
       <arkuszNo>[Pole integer - wartość liczbowa]</arkuszNo>
       <plp_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_17>
       <plp_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_1>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p3_1>[data]</p3_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p5_1>[Pole kwoty]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty]</p6_1>
       <p7_1>[Pole kwoty]</p7_1>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[Pole kwoty]</p9_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p12_1>[Pole kwoty]</p12_1>
       <p13_1>[Pole kwoty]</p13_1>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <plp_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_2>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_2>[Pole kwoty]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty]</p6_2>
       <p7_2>[Pole kwoty]</p7_2>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[Pole kwoty]</p9_2>
       <p10_2>[Pole kwoty]</p10_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p13_2>[Pole kwoty]</p13_2>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <plp_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_3>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p5_3>[Pole kwoty]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty]</p6_3>
       <p7_3>[Pole kwoty]</p7_3>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <plp_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_4>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p5_4>[Pole kwoty]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <plp_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_5>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p5_5>[Pole kwoty]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p7_5>[Pole kwoty]</p7_5>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p10_5>[Pole kwoty]</p10_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p12_5>[Pole kwoty]</p12_5>
       <p13_5>[Pole kwoty]</p13_5>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <plp_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_6>
       <p2_6>[data]</p2_6>
       <p3_6>[data]</p3_6>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p15_6>[Pole tekstowe]</p15_6>
       <plp_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_7>
       <p2_7>[data]</p2_7>
       <p3_7>[data]</p3_7>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p5_7>[Pole kwoty]</p5_7>
       <p6_7>[Pole kwoty]</p6_7>
       <p7_7>[Pole kwoty]</p7_7>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[Pole kwoty]</p9_7>
       <p10_7>[Pole kwoty]</p10_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p13_7>[Pole kwoty]</p13_7>
       <p15_7>[Pole tekstowe]</p15_7>
       <plp_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_8>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p3_8>[data]</p3_8>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p5_8>[Pole kwoty]</p5_8>
       <p6_8>[Pole kwoty]</p6_8>
       <p7_8>[Pole kwoty]</p7_8>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[Pole kwoty]</p9_8>
       <p10_8>[Pole kwoty]</p10_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p12_8>[Pole kwoty]</p12_8>
       <p13_8>[Pole kwoty]</p13_8>
       <p15_8>[Pole tekstowe]</p15_8>
       <plp_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_9>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p3_9>[data]</p3_9>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p5_9>[Pole kwoty]</p5_9>
       <p6_9>[Pole kwoty]</p6_9>
       <p7_9>[Pole kwoty]</p7_9>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[Pole kwoty]</p9_9>
       <p10_9>[Pole kwoty]</p10_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p15_9>[Pole tekstowe]</p15_9>
       <plp_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_18>
       <plp_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_10>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p3_10>[data]</p3_10>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p5_10>[Pole kwoty]</p5_10>
       <p6_10>[Pole kwoty]</p6_10>
       <p7_10>[Pole kwoty]</p7_10>
       <p8_10>[Pole kwoty]</p8_10>
       <p9_10>[Pole kwoty]</p9_10>
       <p10_10>[Pole kwoty]</p10_10>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p12_10>[Pole kwoty]</p12_10>
       <p13_10>[Pole kwoty]</p13_10>
       <p15_10>[Pole tekstowe]</p15_10>
       <plp_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_11>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p3_11>[data]</p3_11>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p5_11>[Pole kwoty]</p5_11>
       <p6_11>[Pole kwoty]</p6_11>
       <p7_11>[Pole kwoty]</p7_11>
       <p8_11>[Pole kwoty]</p8_11>
       <p9_11>[Pole kwoty]</p9_11>
       <p10_11>[Pole kwoty]</p10_11>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p12_11>[Pole kwoty]</p12_11>
       <p13_11>[Pole kwoty]</p13_11>
       <p15_11>[Pole tekstowe]</p15_11>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <plp_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_12>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p3_12>[data]</p3_12>
       <p4_12>[Pole tekstowe]</p4_12>
       <p5_12>[Pole kwoty]</p5_12>
       <p6_12>[Pole kwoty]</p6_12>
       <p7_12>[Pole kwoty]</p7_12>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p9_12>[Pole kwoty]</p9_12>
       <p10_12>[Pole kwoty]</p10_12>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p12_12>[Pole kwoty]</p12_12>
       <p13_12>[Pole kwoty]</p13_12>
       <p15_12>[Pole tekstowe]</p15_12>
       <plp_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_13>
       <p2_13>[data]</p2_13>
       <p3_13>[data]</p3_13>
       <p4_13>[Pole tekstowe]</p4_13>
       <p5_13>[Pole kwoty]</p5_13>
       <p6_13>[Pole kwoty]</p6_13>
       <p7_13>[Pole kwoty]</p7_13>
       <p8_13>[Pole kwoty]</p8_13>
       <p9_13>[Pole kwoty]</p9_13>
       <p10_13>[Pole kwoty]</p10_13>
       <p11_13>[Pole kwoty]</p11_13>
       <p12_13>[Pole kwoty]</p12_13>
       <p13_13>[Pole kwoty]</p13_13>
       <p15_13>[Pole tekstowe]</p15_13>
       <plp_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_14>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p3_14>[data]</p3_14>
       <p4_14>[Pole tekstowe]</p4_14>
       <p5_14>[Pole kwoty]</p5_14>
       <p6_14>[Pole kwoty]</p6_14>
       <p7_14>[Pole kwoty]</p7_14>
       <p8_14>[Pole kwoty]</p8_14>
       <p9_14>[Pole kwoty]</p9_14>
       <p10_14>[Pole kwoty]</p10_14>
       <p11_14>[Pole kwoty]</p11_14>
       <p12_14>[Pole kwoty]</p12_14>
       <p13_14>[Pole kwoty]</p13_14>
       <p15_14>[Pole tekstowe]</p15_14>
       <plp_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_15>
       <p2_15>[data]</p2_15>
       <p3_15>[data]</p3_15>
       <p4_15>[Pole tekstowe]</p4_15>
       <p5_15>[Pole kwoty]</p5_15>
       <p6_15>[Pole kwoty]</p6_15>
       <p7_15>[Pole kwoty]</p7_15>
       <p8_15>[Pole kwoty]</p8_15>
       <p9_15>[Pole kwoty]</p9_15>
       <p10_15>[Pole kwoty]</p10_15>
       <p11_15>[Pole kwoty]</p11_15>
       <p12_15>[Pole kwoty]</p12_15>
       <p13_15>[Pole kwoty]</p13_15>
       <p15_15>[Pole tekstowe]</p15_15>
       <plp_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_16>
       <p2_16>[data]</p2_16>
       <p3_16>[data]</p3_16>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p5_16>[Pole kwoty]</p5_16>
       <p6_16>[Pole kwoty]</p6_16>
       <p7_16>[Pole kwoty]</p7_16>
       <p8_16>[Pole kwoty]</p8_16>
       <p9_16>[Pole kwoty]</p9_16>
       <p10_16>[Pole kwoty]</p10_16>
       <p11_16>[Pole kwoty]</p11_16>
       <p12_16>[Pole kwoty]</p12_16>
       <p13_16>[Pole kwoty]</p13_16>
       <p15_16>[Pole tekstowe]</p15_16>
       <p15_17>[Pole tekstowe]</p15_17>
       <p5_18>[Pole kwoty]</p5_18>
       <p6_18>[Pole kwoty]</p6_18>
       <p7_18>[Pole kwoty]</p7_18>
       <p8_18>[Pole kwoty]</p8_18>
       <p9_18>[Pole kwoty]</p9_18>
       <p10_18>[Pole kwoty]</p10_18>
       <p11_18>[Pole kwoty]</p11_18>
       <p12_18>[Pole kwoty]</p12_18>
       <p13_18>[Pole kwoty]</p13_18>
       <p14_18>[Pole kwoty]</p14_18>
       <p15_18>[Pole tekstowe]</p15_18>
       <p15_19>[Pole tekstowe]</p15_19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EPR-zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25253545</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <klawDodArk></klawDodArk>
       <p0_1>30-10-1990</p0_1>
       <arkuszNo>10</arkuszNo>
       <plp_17>10</plp_17>
       <plp_1>10</plp_1>
       <p2_1>30-10-1990</p2_1>
       <p3_1>30-10-1990</p3_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <plp_2>10</plp_2>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p3_2>30-10-1990</p3_2>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <plp_3>10</plp_3>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <plp_4>10</plp_4>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <plp_5>10</plp_5>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <plp_6>10</plp_6>
       <p2_6>30-10-1990</p2_6>
       <p3_6>30-10-1990</p3_6>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p15_6>test pola tekstowego</p15_6>
       <plp_7>10</plp_7>
       <p2_7>30-10-1990</p2_7>
       <p3_7>30-10-1990</p3_7>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p15_7>test pola tekstowego</p15_7>
       <plp_8>10</plp_8>
       <p2_8>30-10-1990</p2_8>
       <p3_8>30-10-1990</p3_8>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p15_8>test pola tekstowego</p15_8>
       <plp_9>10</plp_9>
       <p2_9>30-10-1990</p2_9>
       <p3_9>30-10-1990</p3_9>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p15_9>test pola tekstowego</p15_9>
       <plp_18>10</plp_18>
       <plp_10>10</plp_10>
       <p2_10>30-10-1990</p2_10>
       <p3_10>30-10-1990</p3_10>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p15_10>test pola tekstowego</p15_10>
       <plp_11>10</plp_11>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p3_11>30-10-1990</p3_11>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p15_11>test pola tekstowego</p15_11>
       <refreshForm></refreshForm>
       <plp_12>10</plp_12>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p3_12>30-10-1990</p3_12>
       <p4_12>test pola tekstowego</p4_12>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p15_12>test pola tekstowego</p15_12>
       <plp_13>10</plp_13>
       <p2_13>30-10-1990</p2_13>
       <p3_13>30-10-1990</p3_13>
       <p4_13>test pola tekstowego</p4_13>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p15_13>test pola tekstowego</p15_13>
       <plp_14>10</plp_14>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <p3_14>30-10-1990</p3_14>
       <p4_14>test pola tekstowego</p4_14>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p15_14>test pola tekstowego</p15_14>
       <plp_15>10</plp_15>
       <p2_15>30-10-1990</p2_15>
       <p3_15>30-10-1990</p3_15>
       <p4_15>test pola tekstowego</p4_15>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p15_15>test pola tekstowego</p15_15>
       <plp_16>10</plp_16>
       <p2_16>30-10-1990</p2_16>
       <p3_16>30-10-1990</p3_16>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p13_16>10</p13_16>
       <p15_16>test pola tekstowego</p15_16>
       <p15_17>test pola tekstowego</p15_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p13_18>10</p13_18>
       <p14_18>10</p14_18>
       <p15_18>test pola tekstowego</p15_18>
       <p15_19>test pola tekstowego</p15_19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>