Pola formularza

Formularz: PoR Pozew o rozwódPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2619951</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p76>Powód / Powódka</p76>
       <p60_subfield_1>[nazwisko]</p60_subfield_1>
       <p60_subfield_0>[imię]</p60_subfield_0>
       <p61_subfield_0>[miejscowość]</p61_subfield_0>
       <p61_subfield_1>[ulica]</p61_subfield_1>
       <p61_subfield_2>[nr domu]</p61_subfield_2>
       <p61_subfield_3>[nr lokalu]</p61_subfield_3>
       <p119_subfield_0>[kod pocztowy]</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>[poczta]</p119_subfield_1>
       <p78>Pozwany / Pozwana</p78>
       <p67_subfield_1>[nazwisko]</p67_subfield_1>
       <p67_subfield_0>[imię]</p67_subfield_0>
       <p68_subfield_0>[miejscowość]</p68_subfield_0>
       <p68_subfield_1>[ulica]</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>[nr domu]</p68_subfield_2>
       <p68_subfield_3>[nr lokalu]</p68_subfield_3>
       <p121>[fun]</p121>
       <p4>[miejsc]</p4>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>Orzeczenie o winie / Nie orzekanie o winie którejkolwiek ze stron</p18>
       <p19> / pozwanego / po obu stronach / powoda</p19>
       <p6>[wpis_umowa]</p6>
       <p20>[k]</p20>
       <p21>[k]</p21>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p12>synem / córką</p12>
       <p14>[wpis_umowa]</p14>
       <p15>[wpis_umowa]</p15>
       <p82>powoda / powódki</p82>
       <p30>pozwanego / pozwanej</p30>
       <p69>[wpis_umowa]</p69>
       <p85>powoda / powódki</p85>
       <p70>[wpis_umowa]</p70>
       <p86>pozwanego / pozwanej</p86>
       <p71>[wpis_umowa]</p71>
       <p43>[fun]</p43>
       <p26>powód / powódka</p26>
       <p23>[fun]</p23>
       <p73>pozwana / pozwany</p73>
       <p45>[fun]</p45>
       <p74>[wpis_umowa]</p74>
       <p56>[wpis_umowa]</p56>
       <p124>dziecko / dzieci</p124>
       <p90>powoda / powódki</p90>
       <p92>pozwanego / pozwanej</p92>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[data]</p58>
       <p94>[wpis_umowa]</p94>
       <p95>[wpis_umowa]</p95>
       <p125>[wpis_umowa]</p125>
       <p127>[wpis_umowa]</p127>
       <p97>powodem / powódką</p97>
       <p99>pozwanym / pozwaną</p99>
       <p101>[wpis_umowa]</p101>
       <p100>[wpis_umowa]</p100>
       <p106>powoda i pozwanej / powódki i pozwanego</p106>
       <p109>małżonka niewinnego / małżonki niewinnej</p109>
       <p110>[wpis_umowa]</p110>
       <p111>[wpis_umowa]</p111>
       <p115>pozwanego / pozwanej</p115>
       <p117>powoda / powódki</p117>
       <p118>[wpis_umowa]</p118>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p120_subfield_0>[kod pocztowy]</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>[poczta]</p120_subfield_1>
       <p123_subfield_0>[kod pocztowy]</p123_subfield_0>
       <p123_subfield_1>[poczta]</p123_subfield_1>
       <p122_subfield_0>[miejscowość]</p122_subfield_0>
       <p122_subfield_1>[ulica]</p122_subfield_1>
       <p122_subfield_2>[nr domu]</p122_subfield_2>
       <p122_subfield_3>[nr lokalu]</p122_subfield_3>
       <p65_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p65_subfield_>
       <p65_subfield_3>[nazwa pełna]</p65_subfield_3>
       <p65_subfield_2>[nazwisko]</p65_subfield_2>
       <p65_subfield_1>[imię]</p65_subfield_1>
       <p80>powoda i pozwanej / powódki i pozwanego</p80>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PoR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2619951</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p76>Powód</p76>
       <p60_subfield_1>Kowalski</p60_subfield_1>
       <p60_subfield_0>Jan</p60_subfield_0>
       <p61_subfield_0>Poznań</p61_subfield_0>
       <p61_subfield_1>Strzelecka</p61_subfield_1>
       <p61_subfield_2>1</p61_subfield_2>
       <p61_subfield_3>1</p61_subfield_3>
       <p119_subfield_0>61-155</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>Poznań</p119_subfield_1>
       <p78>Pozwany</p78>
       <p67_subfield_1>Kowalski</p67_subfield_1>
       <p67_subfield_0>Jan</p67_subfield_0>
       <p68_subfield_0>Poznań</p68_subfield_0>
       <p68_subfield_1>Strzelecka</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>1</p68_subfield_2>
       <p68_subfield_3>1</p68_subfield_3>
       <p121></p121>
       <p4>Poznań</p4>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>Orzeczenie o winie</p18>
       <p19></p19>
       <p6></p6>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p12>synem</p12>
       <p14></p14>
       <p15></p15>
       <p82>powoda</p82>
       <p30>pozwanego</p30>
       <p69></p69>
       <p85>powoda</p85>
       <p70></p70>
       <p86>pozwanego</p86>
       <p71></p71>
       <p43></p43>
       <p26>powód</p26>
       <p23></p23>
       <p73>pozwana</p73>
       <p45></p45>
       <p74></p74>
       <p56></p56>
       <p124>dziecko</p124>
       <p90>powoda</p90>
       <p92>pozwanego</p92>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p94></p94>
       <p95></p95>
       <p125></p125>
       <p127></p127>
       <p97>powodem</p97>
       <p99>pozwanym</p99>
       <p101></p101>
       <p100></p100>
       <p106>powoda i pozwanej</p106>
       <p109>małżonka niewinnego</p109>
       <p110></p110>
       <p111></p111>
       <p115>pozwanego</p115>
       <p117>powoda</p117>
       <p118></p118>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p120_subfield_0>61-155</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>Poznań</p120_subfield_1>
       <p123_subfield_0>61-155</p123_subfield_0>
       <p123_subfield_1>Poznań</p123_subfield_1>
       <p122_subfield_0>Poznań</p122_subfield_0>
       <p122_subfield_1>Strzelecka</p122_subfield_1>
       <p122_subfield_2>1</p122_subfield_2>
       <p122_subfield_3>1</p122_subfield_3>
       <p65_subfield_>2</p65_subfield_>
       <p65_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p65_subfield_3>
       <p65_subfield_2>Kowalski</p65_subfield_2>
       <p65_subfield_1>Jan</p65_subfield_1>
       <p80>powoda i pozwanej</p80>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>