Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RMUA (archiwalny) Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758300</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwisko]</p2_6>
       <p2_5_4>[pierwszeImie]</p2_5_4>
       <p2_7>[nazwa]</p2_7>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[pierwszeImie]</p3_2>
       <p3_3>: / P:P / 1:1 / 2:2</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p2_9_8>[dataUrodzenia]</p2_9_8>
       <p4a_1>[Pole tekstowe]</p4a_1>
       <p4a_2>[Pole tekstowe]</p4a_2>
       <p4a_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4a_3_1>
       <p4a_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4a_3_2>
       <p4a_4>[Pole kwoty]</p4a_4>
       <p4a_5>[Pole kwoty]</p4a_5>
       <p4a_6>[Pole kwoty]</p4a_6>
       <p4a_7>[Pole kwoty]</p4a_7>
       <p4a_8>[Pole kwoty]</p4a_8>
       <p4a_9>[Pole kwoty]</p4a_9>
       <p4a_10>[Pole kwoty]</p4a_10>
       <p4a_11>[Pole kwoty]</p4a_11>
       <p4a_12>[Pole kwoty]</p4a_12>
       <p4a_13>[Pole kwoty]</p4a_13>
       <p4a_14>[Pole kwoty]</p4a_14>
       <p4b_1>[Pole tekstowe]</p4b_1>
       <p4b_2>[Pole tekstowe]</p4b_2>
       <p4b_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_3_1>
       <p4b_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_3_2>
       <p4b_4>[Pole kwoty]</p4b_4>
       <p4b_5>[Pole kwoty]</p4b_5>
       <p4b_6>[Pole kwoty]</p4b_6>
       <p4b_7>[Pole kwoty]</p4b_7>
       <p4b_8>[Pole kwoty]</p4b_8>
       <p4b_9>[Pole kwoty]</p4b_9>
       <p4b_10>[Pole kwoty]</p4b_10>
       <p4b_11>[Pole kwoty]</p4b_11>
       <p4b_12>[Pole kwoty]</p4b_12>
       <p4b_13>[Pole kwoty]</p4b_13>
       <p4b_14>[Pole kwoty]</p4b_14>
       <p5_1>[Pole kwoty]</p5_1>
       <p6a_1>[Pole tekstowe]</p6a_1>
       <p6a_2>[data]</p6a_2>
       <p6a_3>[data]</p6a_3>
       <p6a_4>[Pole tekstowe]</p6a_4>
       <p6a_5>[Pole kwoty]</p6a_5>
       <p6b_3>[PESEL]</p6b_3>
       <p6b_4>[NIP]</p6b_4>
       <p6b_5>[Pole tekstowe]</p6b_5>
       <p6b_6>[Pole tekstowe]</p6b_6>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p6b_7>[data]</p6b_7>
       <p6b_8>[data]</p6b_8>
       <p6b_9>[Pole tekstowe]</p6b_9>
       <p6b_10>[Pole kwoty]</p6b_10>
       <p6b_11>[Pole tekstowe]</p6b_11>
       <p6b_12>[data]</p6b_12>
       <p6b_13>[data]</p6b_13>
       <p6b_14>[Pole tekstowe]</p6b_14>
       <p6b_15>[Pole kwoty]</p6b_15>
       <p6b_16>[Pole tekstowe]</p6b_16>
       <p6b_17>[data]</p6b_17>
       <p6b_18>[data]</p6b_18>
       <p6b_19>[Pole tekstowe]</p6b_19>
       <p6b_20>[Pole kwoty]</p6b_20>
       <p6b_21>[Pole tekstowe]</p6b_21>
       <p6b_22>[data]</p6b_22>
       <p6b_23>[data]</p6b_23>
       <p6b_24>[Pole tekstowe]</p6b_24>
       <p6b_25>[Pole kwoty]</p6b_25>
       <p6b_26>[Pole tekstowe]</p6b_26>
       <p6b_27>[data]</p6b_27>
       <p6b_28>[data]</p6b_28>
       <p6b_29>[Pole tekstowe]</p6b_29>
       <p6b_30>[Pole kwoty]</p6b_30>
       <p6b_31>[Pole tekstowe]</p6b_31>
       <p6b_32>[data]</p6b_32>
       <p6b_33>[data]</p6b_33>
       <p6b_34>[Pole tekstowe]</p6b_34>
       <p6b_35>[Pole kwoty]</p6b_35>
       <p6b_36>[Pole tekstowe]</p6b_36>
       <p6b_37>[data]</p6b_37>
       <p6b_38>[data]</p6b_38>
       <p6b_39>[Pole tekstowe]</p6b_39>
       <p6b_40>[Pole kwoty]</p6b_40>
       <p7_1>[Data wypełnienia]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p7_3>01R:Dolnośląski NFZ / 02R:Kujawsko-Pomorski NFZ / 03R:Lubelski NFZ / 04R:Lubuski NFZ / 05R:Łódzki NFZ / 06R:Małopolski NFZ / 07R:Mazowiecki NFZ / 08R:Opolski NFZ / 09R:Podkarpacki NFZ / 10R:Podlaski NFZ / 11R:Pomorski NFZ / 12R:Śląski NFZ / 13R:Świętokrzyski NFZ / 14R:Warmińsko-Mazurski NFZ / 15R:Wielkopolski NFZ / 16R:Zachodniopomorski NFZ</p7_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RMUA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758300</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>10</p1_1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>Kowalski</p2_6>
       <p2_5_4>Jan</p2_5_4>
       <p2_7>nazwa testowa</p2_7>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Jan</p3_2>
       <p3_3></p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p2_9_8>30-10-1985</p2_9_8>
       <p4a_1>test pola tekstowego</p4a_1>
       <p4a_2>2</p4a_2>
       <p4a_3_1>3</p4a_3_1>
       <p4a_3_2>3</p4a_3_2>
       <p4a_4>1</p4a_4>
       <p4a_5>2</p4a_5>
       <p4a_6>3</p4a_6>
       <p4a_7>1</p4a_7>
       <p4a_8>2</p4a_8>
       <p4a_9>3</p4a_9>
       <p4a_10>3</p4a_10>
       <p4a_11>1</p4a_11>
       <p4a_12>2</p4a_12>
       <p4a_13>2</p4a_13>
       <p4a_14>2</p4a_14>
       <p4b_1>test pola tekstowego</p4b_1>
       <p4b_2>2</p4b_2>
       <p4b_3_1>3</p4b_3_1>
       <p4b_3_2>3</p4b_3_2>
       <p4b_4>1</p4b_4>
       <p4b_5>2</p4b_5>
       <p4b_6>3</p4b_6>
       <p4b_7>1</p4b_7>
       <p4b_8>2</p4b_8>
       <p4b_9>3</p4b_9>
       <p4b_10>3</p4b_10>
       <p4b_11>1</p4b_11>
       <p4b_12>2</p4b_12>
       <p4b_13>2</p4b_13>
       <p4b_14>2</p4b_14>
       <p5_1>3</p5_1>
       <p6a_1>test pola tekstowego</p6a_1>
       <p6a_2>30-10-1990</p6a_2>
       <p6a_3>30-10-1990</p6a_3>
       <p6a_4>3</p6a_4>
       <p6a_5>3</p6a_5>
       <p6b_3>23050608219</p6b_3>
       <p6b_4>8875155741</p6b_4>
       <p6b_5>test pola tekstowego</p6b_5>
       <p6b_6>test pola tekstowego</p6b_6>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p6b_7>30-10-1990</p6b_7>
       <p6b_8>30-10-1990</p6b_8>
       <p6b_9>3</p6b_9>
       <p6b_10>3</p6b_10>
       <p6b_11>test pola tekstowego</p6b_11>
       <p6b_12>30-10-1990</p6b_12>
       <p6b_13>30-10-1990</p6b_13>
       <p6b_14>3</p6b_14>
       <p6b_15>3</p6b_15>
       <p6b_16>test pola tekstowego</p6b_16>
       <p6b_17>30-10-1990</p6b_17>
       <p6b_18>30-10-1990</p6b_18>
       <p6b_19>3</p6b_19>
       <p6b_20>3</p6b_20>
       <p6b_21>test pola tekstowego</p6b_21>
       <p6b_22>30-10-1990</p6b_22>
       <p6b_23>30-10-1990</p6b_23>
       <p6b_24>3</p6b_24>
       <p6b_25>3</p6b_25>
       <p6b_26>test pola tekstowego</p6b_26>
       <p6b_27>30-10-1990</p6b_27>
       <p6b_28>30-10-1990</p6b_28>
       <p6b_29>3</p6b_29>
       <p6b_30>3</p6b_30>
       <p6b_31>test pola tekstowego</p6b_31>
       <p6b_32>30-10-1990</p6b_32>
       <p6b_33>30-10-1990</p6b_33>
       <p6b_34>3</p6b_34>
       <p6b_35>3</p6b_35>
       <p6b_36>test pola tekstowego</p6b_36>
       <p6b_37>30-10-1990</p6b_37>
       <p6b_38>30-10-1990</p6b_38>
       <p6b_39>3</p6b_39>
       <p6b_40>3</p6b_40>
       <p7_1>30-10-2014</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>01R</p7_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>