Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZzUSD (archiwalny) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758803</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p3_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_2>
       <p2>[PESEL]</p2>
       <p3_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_1>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_2>[data urodzenia]</p4_subfield_2>
       <p6_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_2>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6_1>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_2>[data urodzenia]</p7_subfield_2>
       <p8>[rok]</p8>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZzUSD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758803</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p2>23050608219</p2>
       <p3_1>NR-4321</p3_1>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_2>30-10-1985</p4_subfield_2>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6_1>NR-4321</p6_1>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_2>30-10-1985</p7_subfield_2>
       <p8></p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>