Pola formularza

Formularz: UUSO Umowa użyczenia samochodu osobowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761466</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p89>Użyczającym / Użyczającymi</p89>
       <p90>przez którego / przez których</p90>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p59> / PESEL / NIP</p59>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8>
       <p9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p9>
       <p120> / wydany przez</p120>
       <p10>[Dokument wydany przez]</p10>
       <p86_subfield_1>[nazwisko]</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_0>[imię]</p86_subfield_0>
       <p80_subfield_0>[miejscowość]</p80_subfield_0>
       <p80_subfield_1>[ulica]</p80_subfield_1>
       <p80_subfield_2>[nr domu]</p80_subfield_2>
       <p80_subfield_3>[nr lokalu]</p80_subfield_3>
       <p80_subfield_4>[kod pocztowy]</p80_subfield_4>
       <p80_subfield_5>[poczta]</p80_subfield_5>
       <p81> / PESEL / NIP</p81>
       <p82_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p82_subfield_>
       <p82_subfield_2>[Pole PESEL]</p82_subfield_2>
       <p82_subfield_3>[Pole NIP]</p82_subfield_3>
       <p83>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p83>
       <p84>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p84>
       <p116> / wydany przez </p116>
       <p85>[Dokument wydany przez]</p85>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p13_subfield_0>[miejscowość]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>[kod pocztowy]</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>[poczta]</p13_subfield_5>
       <p69> / PESEL / NIP</p69>
       <p15_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Pole NIP]</p15_subfield_3>
       <p16>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p16>
       <p17>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p17>
       <p118> / wydany przez</p118>
       <p18>[Dokument wydany przez]</p18>
       <p94>Użyczający oświadcza, że jest właścicielem / Użyczający oświadczają, że są właścicielami</p94>
       <p45>[rok]</p45>
       <p46>[wpis_umowa]</p46>
       <p48>[wpis_umowa]</p48>
       <p49>[wpis_umowa]</p49>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p68>[wpis_umowa]</p68>
       <p50>[wpis_umowa]</p50>
       <p26>[data]</p26>
       <p52>[wpis_umowa]</p52>
       <p95>Użyczający oświadcza / Użyczający oświadczają</p95>
       <p126>zezwala / zezwalają</p126>
       <p127>[wpis_umowa]</p127>
       <p128>[wpis_umowa]</p128>
       <p129>dnia podpisania umowy / dnia wydania przedmiotu umowy / dnia (podać datę)</p129>
       <p130>oznaczony (podać termin, np. rok, dwa lata) / oznaczony od (podać datę) do (podać datę) / nieoznaczony</p130>
       <p131>[wpis_umowa]</p131>
       <p132>[wpis_umowa]</p132>
       <p136>może / mogą</p136>
       <p134>może / mogą</p134>
       <p44>dwóch / (podać ilość)</p44>
       <p122>Użyczającego / Użyczających</p122>
       <p137>zezwala / zezwalają</p137>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UUSO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761466</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p89>Użyczającym</p89>
       <p90>przez którego</p90>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p59></p59>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p8>1</p8>
       <p9>NR-4321</p9>
       <p120></p120>
       <p10>Prezydent m. Poznania</p10>
       <p86_subfield_1>Kowalski</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_0>Jan</p86_subfield_0>
       <p80_subfield_0>Poznań</p80_subfield_0>
       <p80_subfield_1>Strzelecka</p80_subfield_1>
       <p80_subfield_2>1</p80_subfield_2>
       <p80_subfield_3>1</p80_subfield_3>
       <p80_subfield_4>61-155</p80_subfield_4>
       <p80_subfield_5>Poznań</p80_subfield_5>
       <p81></p81>
       <p82_subfield_>2</p82_subfield_>
       <p82_subfield_2>23050608219</p82_subfield_2>
       <p82_subfield_3>8875155741</p82_subfield_3>
       <p83>1</p83>
       <p84>NR-4321</p84>
       <p116></p116>
       <p85>Prezydent m. Poznania</p85>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Strzelecka</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>61-155</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>Poznań</p13_subfield_5>
       <p69></p69>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>23050608219</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>8875155741</p15_subfield_3>
       <p16>1</p16>
       <p17>NR-4321</p17>
       <p118></p118>
       <p18>Prezydent m. Poznania</p18>
       <p94>Użyczający oświadcza, że jest właścicielem</p94>
       <p45></p45>
       <p46></p46>
       <p48></p48>
       <p49></p49>
       <p23></p23>
       <p68></p68>
       <p50></p50>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p52></p52>
       <p95>Użyczający oświadcza</p95>
       <p126>zezwala</p126>
       <p127></p127>
       <p128></p128>
       <p129>dnia podpisania umowy</p129>
       <p130>oznaczony (podać termin, np. rok, dwa lata)</p130>
       <p131></p131>
       <p132></p132>
       <p136>może</p136>
       <p134>może</p134>
       <p44>dwóch</p44>
       <p122>Użyczającego</p122>
       <p137>zezwala</p137>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>