Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-5L (3) (archiwalny) (do XII 2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763047</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_1>[Miesiąc na druku]</p4_1>
       <p4_2>[Rok na druku]</p4_2>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p23_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych zgodnie z art.9 ust.3 i 3a ustawy z uwzględnieniem art.3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. Pole p23 = ograniczDo(p23_subfield_1, p21) ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>[Składki na ubezpieczenie społeczne - na podstawie art.30c ust.2 w związku z art.26 ust.1 pkt 2 lit.a, z zastrzeżeniem art.30c ust.3 ustawy Pole p24 = ograniczDo(p24_subfield_1, (p21-p23)) ]</p24_subfield_1>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <zdrowotne_tekst>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zdrowotne_tekst>
       <zdrowotne_label>[pole wyświetlające tylko tekst]</zdrowotne_label>
       <dochod_zdrowotne_subfield_0>[Dochód narastająco do składki zdrowotnej Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_0>
       <dochod_zdrowotne_subfield_1>[Dochód/strata za styczeń Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_1>
       <dochod_zdrowotne_subfield_2>[Dochód/strata za luty Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_2>
       <dochod_zdrowotne_subfield_3>[Dochód/strata za marzec Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_3>
       <dochod_zdrowotne_subfield_4>[Dochód/strata za kwiecień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_4>
       <dochod_zdrowotne_subfield_5>[Dochód/strata za maj Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_5>
       <dochod_zdrowotne_subfield_6>[Dochód/strata za czerwiec Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_6>
       <dochod_zdrowotne_subfield_7>[Dochód/strata za lipiec Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_7>
       <dochod_zdrowotne_subfield_8>[Dochód/strata za sierpień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_8>
       <dochod_zdrowotne_subfield_9>[Dochód/strata za wrzesień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_9>
       <dochod_zdrowotne_subfield_10>[Dochód/strata za październik Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_10>
       <dochod_zdrowotne_subfield_11>[Dochód/strata za listopad Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_11>
       <dochod_zdrowotne_subfield_12>[Dochód/strata za grudzień Pole dochod_zdrowotne = _tmp_dochNar = 0;&#10;if (p4_1) {&#10; for (i = 1; i &lt;= parseInt(p4_1) - 1; i++) {&#10; _tmp_dochNar = zaokr(_tmp_dochNar + thisObj()['dochod_zdrowotne_subfield_' + i] - thisObj()['zus_spol_' + i], 2);&#10; }&#10;}&#10; return zaokr(_tmp_dochNar, 0);&#10; ]</dochod_zdrowotne_subfield_12>
       <p29_subfield_1>[Składka na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.27b ust.1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art.27b ust.2 ustawy opłacona od początku roku Pole p29 = p4_2 &lt; 2022 ? ograniczDo(p29_subfield_1,p28) : 0&#10; ]</p29_subfield_1>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35_1>[data]</p35_1>
       <p35_2>[data]</p35_2>
       <p35_3>[data]</p35_3>
       <p35_4>[data]</p35_4>
       <p35_5>[data]</p35_5>
       <p35_6>[data]</p35_6>
       <p35_7>[data]</p35_7>
       <p35_8>[data]</p35_8>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38_subfield_1>[Kwota do zrealizowania w niniejszej deklaracji Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1, p32) ]</p38_subfield_1>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <rect641>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect641>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[NIP]</p43>
       <p44>[REGON]</p44>
       <p45>[nazwaPelna]</p45>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p52>[NIP]</p52>
       <p53>[REGON]</p53>
       <p54>[nazwaPelna]</p54>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p61>[NIP]</p61>
       <p62>[REGON]</p62>
       <p63>[nazwaPelna]</p63>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p70>[NIP]</p70>
       <p71>[REGON]</p71>
       <p72>[nazwaPelna]</p72>
       <p74>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-5L (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763047</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8832175725</p1>
       <p4_1>09</p4_1>
       <p4_2>2013</p4_2>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>138138876200</p8>
       <p9>Polska</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-144</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p26>10</p26>
       <zdrowotne_tekst>10</zdrowotne_tekst>
       <zdrowotne_label>10</zdrowotne_label>
       <dochod_zdrowotne_subfield_0>1</dochod_zdrowotne_subfield_0>
       <dochod_zdrowotne_subfield_1>1</dochod_zdrowotne_subfield_1>
       <dochod_zdrowotne_subfield_2>1</dochod_zdrowotne_subfield_2>
       <dochod_zdrowotne_subfield_3>1</dochod_zdrowotne_subfield_3>
       <dochod_zdrowotne_subfield_4>1</dochod_zdrowotne_subfield_4>
       <dochod_zdrowotne_subfield_5>1</dochod_zdrowotne_subfield_5>
       <dochod_zdrowotne_subfield_6>1</dochod_zdrowotne_subfield_6>
       <dochod_zdrowotne_subfield_7>1</dochod_zdrowotne_subfield_7>
       <dochod_zdrowotne_subfield_8>1</dochod_zdrowotne_subfield_8>
       <dochod_zdrowotne_subfield_9>1</dochod_zdrowotne_subfield_9>
       <dochod_zdrowotne_subfield_10>1</dochod_zdrowotne_subfield_10>
       <dochod_zdrowotne_subfield_11>1</dochod_zdrowotne_subfield_11>
       <dochod_zdrowotne_subfield_12>1</dochod_zdrowotne_subfield_12>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p31>10</p31>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p35_4>10</p35_4>
       <p35_5>10</p35_5>
       <p35_6>10</p35_6>
       <p35_7>10</p35_7>
       <p35_8>10</p35_8>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <rect641></rect641>
       <p42>10</p42>
       <p43>8813539735</p43>
       <p44>512678591</p44>
       <p45>Nazwa Pełna</p45>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p52>1828423952</p52>
       <p53>512678591</p53>
       <p54>Nazwa Pełna</p54>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p61>4555690092</p61>
       <p62>512678591</p62>
       <p63>Nazwa Pełna</p63>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p70>8861425389</p70>
       <p71>512678591</p71>
       <p72>Nazwa Pełna</p72>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>