Pola formularza

Formularz: PoPA Pozew o podwyższenie alimentówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766306</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p14_subfield_0>[miejscowość]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[ulica]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>[nr domu]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>[nr lokalu]</p14_subfield_3>
       <p15_subfield_0>[kod pocztowy]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[poczta]</p15_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica korespondencji]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[poczta korespondencji]</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>[nazwa pełna]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>[nazwisko]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[imię]</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>[miejscowość]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu]</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>[kod pocztowy]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[poczta]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p22_subfield_0>[miejscowość]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[ulica]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[nr domu]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[nr lokalu]</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_0>[kod pocztowy]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[poczta]</p23_subfield_1>
       <p24>[k]</p24>
       <p28>z góry / z dołu</p28>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p30>[k]</p30>
       <p31>[k]</p31>
       <p32>[wpis_umowa]</p32>
       <p45>[wpis_umowa]</p45>
       <p33>[data]</p33>
       <p34_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p34_subfield_0>
       <p35>[wpis_umowa]</p35>
       <p36>[k]</p36>
       <p37>[wpis_umowa]</p37>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p42>[wpis_umowa]</p42>
       <p43>[wpis_umowa]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PoPA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766306</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p14_subfield_0>Poznań</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Strzelecka</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>1</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>1</p14_subfield_3>
       <p15_subfield_0>61-155</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Poznań</p15_subfield_1>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Półwiejska</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>61-155</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Poznań</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>Kowalski</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Jan</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Strzelecka</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>61-155</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Poznań</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p22_subfield_0>Poznań</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Strzelecka</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>1</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>1</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_0>61-155</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Poznań</p23_subfield_1>
       <p24>10</p24>
       <p28>z góry</p28>
       <p29></p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32></p32>
       <p45></p45>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34_subfield_0>27700</p34_subfield_0>
       <p35></p35>
       <p36>10</p36>
       <p37></p37>
       <p41></p41>
       <p39></p39>
       <p40></p40>
       <p42></p42>
       <p43></p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>