Pola formularza

Formularz: ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766443</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[NIP_LUB_PUSTE]</p3_2>
       <p3_3>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_3>
       <p3_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_4>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_6>[pierwszeImie]</p3_6>
       <p3_7>[dataUrodzenia]</p3_7>
       <p4_1_1>1:1 / 2:2</p4_1_1>
       <p4_1_2>[data]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[PESEL]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[NIP_LUB_PUSTE]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p4_1_5>
       <p4_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_1_6>
       <p4_1_7>[nazwisko]</p4_1_7>
       <p4_1_8>[pierwszeImie]</p4_1_8>
       <p4_1_9>[dataUrodzenia]</p4_1_9>
       <p4_1_10>01:małżonek / 11:dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka / 21:wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej / 30:matka / 31:ojciec / 32:macocha / 33:ojczym / 40:babka / 41:dziadek / 50:osoby przysypiające osoby ubezpieczone / 60:inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym</p4_1_10>
       <p4_1_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_11>
       <p4_1_12>0:osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności / 1:osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności / 2:osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / 3:osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności / 4:osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16.roku życia</p4_1_12>
       <p4_2_1>[Pole tekstowe]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole tekstowe]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Pole tekstowe]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Pole tekstowe]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Pole tekstowe]</p4_2_5>
       <p4_2_6>[Pole tekstowe]</p4_2_6>
       <p4_2_7>[Pole tekstowe]</p4_2_7>
       <p4_2_8_1>[kraj]</p4_2_8_1>
       <p4_2_8_2>[Pole tekstowe]</p4_2_8_2>
       <p5_1_1>1:1 / 2:2</p5_1_1>
       <p5_1_2>[data]</p5_1_2>
       <p5_1_3>[PESEL]</p5_1_3>
       <p5_1_4>[NIP_LUB_PUSTE]</p5_1_4>
       <p5_1_5>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p5_1_5>
       <p5_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_1_6>
       <p5_1_7>[nazwisko]</p5_1_7>
       <p5_1_8>[pierwszeImie]</p5_1_8>
       <p5_1_9>[dataUrodzenia]</p5_1_9>
       <p5_1_10>01:małżonek / 11:dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka / 21:wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej / 30:matka / 31:ojciec / 32:macocha / 33:ojczym / 40:babka / 41:dziadek / 50:osoby przysypiające osoby ubezpieczone / 60:inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym</p5_1_10>
       <p5_1_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_11>
       <p5_1_12>0:osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności / 1:osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności / 2:osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / 3:osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności / 4:osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16.roku życia</p5_1_12>
       <p5_2_1>[Pole tekstowe]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[Pole tekstowe]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[Pole tekstowe]</p5_2_3>
       <p5_2_4>[Pole tekstowe]</p5_2_4>
       <p5_2_5>[Pole tekstowe]</p5_2_5>
       <p5_2_6>[Pole tekstowe]</p5_2_6>
       <p5_2_7>[Pole tekstowe]</p5_2_7>
       <p5_2_8_1>[kraj]</p5_2_8_1>
       <p5_2_8_2>[Pole tekstowe]</p5_2_8_2>
       <p6_1>[Data wypełnienia]</p6_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZCNA </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766443</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2></p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4>nr-test</p3_4>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_6>Jan</p3_6>
       <p3_7>30-10-1985</p3_7>
       <p4_1_1>1</p4_1_1>
       <p4_1_2>30-10-1990</p4_1_2>
       <p4_1_3>23050608219</p4_1_3>
       <p4_1_4></p4_1_4>
       <p4_1_5>1</p4_1_5>
       <p4_1_6>nr-test</p4_1_6>
       <p4_1_7>Kowalski</p4_1_7>
       <p4_1_8>Jan</p4_1_8>
       <p4_1_9>30-10-1985</p4_1_9>
       <p4_1_10>01</p4_1_10>
       <p4_1_11>1</p4_1_11>
       <p4_1_12>0</p4_1_12>
       <p4_2_1>test pola tekstowego</p4_2_1>
       <p4_2_2>test pola tekstowego</p4_2_2>
       <p4_2_3>test pola tekstowego</p4_2_3>
       <p4_2_4>test pola tekstowego</p4_2_4>
       <p4_2_5>test pola tekstowego</p4_2_5>
       <p4_2_6>test pola tekstowego</p4_2_6>
       <p4_2_7>test pola tekstowego</p4_2_7>
       <p4_2_8_1>PL</p4_2_8_1>
       <p4_2_8_2>test pola tekstowego</p4_2_8_2>
       <p5_1_1>1</p5_1_1>
       <p5_1_2>30-10-1990</p5_1_2>
       <p5_1_3>23050608219</p5_1_3>
       <p5_1_4></p5_1_4>
       <p5_1_5>1</p5_1_5>
       <p5_1_6>nr-test</p5_1_6>
       <p5_1_7>Kowalski</p5_1_7>
       <p5_1_8>Jan</p5_1_8>
       <p5_1_9>30-10-1985</p5_1_9>
       <p5_1_10>01</p5_1_10>
       <p5_1_11>1</p5_1_11>
       <p5_1_12>0</p5_1_12>
       <p5_2_1>test pola tekstowego</p5_2_1>
       <p5_2_2>test pola tekstowego</p5_2_2>
       <p5_2_3>test pola tekstowego</p5_2_3>
       <p5_2_4>test pola tekstowego</p5_2_4>
       <p5_2_5>test pola tekstowego</p5_2_5>
       <p5_2_6>test pola tekstowego</p5_2_6>
       <p5_2_7>test pola tekstowego</p5_2_7>
       <p5_2_8_1>PL</p5_2_8_1>
       <p5_2_8_2>test pola tekstowego</p5_2_8_2>
       <p6_1>30-10-2014</p6_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>