Pola formularza

Formularz: PASKF Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej (z możliwością edycji kwot)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>28267418</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>[NIP]</p4_4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_6_1>[Pole tekstowe]</p6_6_1>
       <p6_7_1>[Pole tekstowe]</p6_7_1>
       <p6_8_1>[Pole tekstowe]</p6_8_1>
       <p6_9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_1>
       <p6_10_1>[Pole kwoty]</p6_10_1>
       <p6_1_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_1_12>
       <p6_1_13_subfield_0>[ Pole p6_1_13 = p6_1_13_subfield_1 || p6_1_13_subfield_1_format_zero ? p6_1_13_subfield_1 : p6_1_11-p6_1_11*(1/(p6_1_12*0.01+1)) ]</p6_1_13_subfield_0>
       <p6_1_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_1_13 = p6_1_13_subfield_1 || p6_1_13_subfield_1_format_zero ? p6_1_13_subfield_1 : p6_1_11-p6_1_11*(1/(p6_1_12*0.01+1)) ]</p6_1_13_subfield_1>
       <p6_1_14_subfield_0>[ Pole p6_1_14 = p6_1_14_subfield_1 || p6_1_14_subfield_1_format_zero ? p6_1_14_subfield_1 : p6_1_12 == &quot;zw&quot; ? p6_1_11/((0*0.01)+1) : p6_1_11/((p6_1_12*0.01)+1) ]</p6_1_14_subfield_0>
       <p6_1_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_1_14 = p6_1_14_subfield_1 || p6_1_14_subfield_1_format_zero ? p6_1_14_subfield_1 : p6_1_12 == &quot;zw&quot; ? p6_1_11/((0*0.01)+1) : p6_1_11/((p6_1_12*0.01)+1) ]</p6_1_14_subfield_1>
       <p6_6_2>[Pole tekstowe]</p6_6_2>
       <p6_7_2>[Pole tekstowe]</p6_7_2>
       <p6_8_2>[Pole tekstowe]</p6_8_2>
       <p6_9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_2>
       <p6_10_2>[Pole kwoty]</p6_10_2>
       <p6_2_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_2_12>
       <p6_2_13_subfield_0>[ Pole p6_2_13 = p6_2_13_subfield_1 || p6_2_13_subfield_1_format_zero ? p6_2_13_subfield_1 : p6_2_11-p6_2_11*(1/(p6_2_12*0.01+1)) ]</p6_2_13_subfield_0>
       <p6_2_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_2_13 = p6_2_13_subfield_1 || p6_2_13_subfield_1_format_zero ? p6_2_13_subfield_1 : p6_2_11-p6_2_11*(1/(p6_2_12*0.01+1)) ]</p6_2_13_subfield_1>
       <p6_2_14_subfield_0>[ Pole p6_2_14 = p6_2_14_subfield_1 || p6_2_14_subfield_1_format_zero ? p6_2_14_subfield_1 : p6_2_12 == &quot;zw&quot; ? p6_2_11/((0*0.01)+1) : p6_2_11/((p6_2_12*0.01)+1) ]</p6_2_14_subfield_0>
       <p6_2_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_2_14 = p6_2_14_subfield_1 || p6_2_14_subfield_1_format_zero ? p6_2_14_subfield_1 : p6_2_12 == &quot;zw&quot; ? p6_2_11/((0*0.01)+1) : p6_2_11/((p6_2_12*0.01)+1) ]</p6_2_14_subfield_1>
       <p6_6_3>[Pole tekstowe]</p6_6_3>
       <p6_7_3>[Pole tekstowe]</p6_7_3>
       <p6_8_3>[Pole tekstowe]</p6_8_3>
       <p6_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_3>
       <p6_10_3>[Pole kwoty]</p6_10_3>
       <p6_3_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_3_12>
       <p6_3_13_subfield_0>[ Pole p6_3_13 = p6_3_13_subfield_1 || p6_3_13_subfield_1_format_zero ? p6_3_13_subfield_1 : p6_3_11-p6_3_11*(1/(p6_3_12*0.01+1)) ]</p6_3_13_subfield_0>
       <p6_3_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_3_13 = p6_3_13_subfield_1 || p6_3_13_subfield_1_format_zero ? p6_3_13_subfield_1 : p6_3_11-p6_3_11*(1/(p6_3_12*0.01+1)) ]</p6_3_13_subfield_1>
       <p6_3_14_subfield_0>[ Pole p6_3_14 = p6_3_14_subfield_1 || p6_3_14_subfield_1_format_zero ? p6_3_14_subfield_1 : p6_3_12 == &quot;zw&quot; ? p6_3_11/((0*0.01)+1) : p6_3_11/((p6_3_12*0.01)+1) ]</p6_3_14_subfield_0>
       <p6_3_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_3_14 = p6_3_14_subfield_1 || p6_3_14_subfield_1_format_zero ? p6_3_14_subfield_1 : p6_3_12 == &quot;zw&quot; ? p6_3_11/((0*0.01)+1) : p6_3_11/((p6_3_12*0.01)+1) ]</p6_3_14_subfield_1>
       <p6_6_4>[Pole tekstowe]</p6_6_4>
       <p6_7_4>[Pole tekstowe]</p6_7_4>
       <p6_8_4>[Pole tekstowe]</p6_8_4>
       <p6_9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_4>
       <p6_10_4>[Pole kwoty]</p6_10_4>
       <p6_4_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_4_12>
       <p6_4_13_subfield_0>[ Pole p6_4_13 = p6_4_13_subfield_1 || p6_4_13_subfield_1_format_zero ? p6_4_13_subfield_1 : p6_4_11-p6_4_11*(1/(p6_4_12*0.01+1)) ]</p6_4_13_subfield_0>
       <p6_4_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_4_13 = p6_4_13_subfield_1 || p6_4_13_subfield_1_format_zero ? p6_4_13_subfield_1 : p6_4_11-p6_4_11*(1/(p6_4_12*0.01+1)) ]</p6_4_13_subfield_1>
       <p6_4_14_subfield_0>[ Pole p6_4_14 = p6_4_14_subfield_1 || p6_4_14_subfield_1_format_zero ? p6_4_14_subfield_1 : p6_4_12 == &quot;zw&quot; ? p6_4_11/((0*0.01)+1) : p6_4_11/((p6_4_12*0.01)+1) ]</p6_4_14_subfield_0>
       <p6_4_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_4_14 = p6_4_14_subfield_1 || p6_4_14_subfield_1_format_zero ? p6_4_14_subfield_1 : p6_4_12 == &quot;zw&quot; ? p6_4_11/((0*0.01)+1) : p6_4_11/((p6_4_12*0.01)+1) ]</p6_4_14_subfield_1>
       <p6_6_5>[Pole tekstowe]</p6_6_5>
       <p6_7_5>[Pole tekstowe]</p6_7_5>
       <p6_8_5>[Pole tekstowe]</p6_8_5>
       <p6_9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_5>
       <p6_10_5>[Pole kwoty]</p6_10_5>
       <p6_5_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_5_12>
       <p6_5_13_subfield_0>[ Pole p6_5_13 = p6_5_13_subfield_1 || p6_5_13_subfield_1_format_zero ? p6_5_13_subfield_1 : p6_5_11-p6_5_11*(1/(p6_5_12*0.01+1)) ]</p6_5_13_subfield_0>
       <p6_5_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_5_13 = p6_5_13_subfield_1 || p6_5_13_subfield_1_format_zero ? p6_5_13_subfield_1 : p6_5_11-p6_5_11*(1/(p6_5_12*0.01+1)) ]</p6_5_13_subfield_1>
       <p6_5_14_subfield_0>[ Pole p6_5_14 = p6_5_14_subfield_1 || p6_5_14_subfield_1_format_zero ? p6_5_14_subfield_1 : p6_5_12 == &quot;zw&quot; ? p6_5_11/((0*0.01)+1) : p6_5_11/((p6_5_12*0.01)+1) ]</p6_5_14_subfield_0>
       <p6_5_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_5_14 = p6_5_14_subfield_1 || p6_5_14_subfield_1_format_zero ? p6_5_14_subfield_1 : p6_5_12 == &quot;zw&quot; ? p6_5_11/((0*0.01)+1) : p6_5_11/((p6_5_12*0.01)+1) ]</p6_5_14_subfield_1>
       <p6_6_6>[Pole tekstowe]</p6_6_6>
       <p6_7_6>[Pole tekstowe]</p6_7_6>
       <p6_8_6>[Pole tekstowe]</p6_8_6>
       <p6_9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_6>
       <p6_10_6>[Pole kwoty]</p6_10_6>
       <p6_6_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_6_12>
       <p6_6_13_subfield_0>[ Pole p6_6_13 = p6_6_13_subfield_1 || p6_6_13_subfield_1_format_zero ? p6_6_13_subfield_1 : p6_6_11-p6_6_11*(1/(p6_6_12*0.01+1)) ]</p6_6_13_subfield_0>
       <p6_6_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_6_13 = p6_6_13_subfield_1 || p6_6_13_subfield_1_format_zero ? p6_6_13_subfield_1 : p6_6_11-p6_6_11*(1/(p6_6_12*0.01+1)) ]</p6_6_13_subfield_1>
       <p6_6_14_subfield_0>[ Pole p6_6_14 = p6_6_14_subfield_1 || p6_6_14_subfield_1_format_zero ? p6_6_14_subfield_1 : p6_6_12 == &quot;zw&quot; ? p6_6_11/((0*0.01)+1) : p6_6_11/((p6_6_12*0.01)+1) ]</p6_6_14_subfield_0>
       <p6_6_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_6_14 = p6_6_14_subfield_1 || p6_6_14_subfield_1_format_zero ? p6_6_14_subfield_1 : p6_6_12 == &quot;zw&quot; ? p6_6_11/((0*0.01)+1) : p6_6_11/((p6_6_12*0.01)+1) ]</p6_6_14_subfield_1>
       <p6_6_7>[Pole tekstowe]</p6_6_7>
       <p6_7_7>[Pole tekstowe]</p6_7_7>
       <p6_8_7>[Pole tekstowe]</p6_8_7>
       <p6_9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_7>
       <p6_10_7>[Pole kwoty]</p6_10_7>
       <p6_7_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_7_12>
       <p6_7_13_subfield_0>[ Pole p6_7_13 = p6_7_13_subfield_1 || p6_7_13_subfield_1_format_zero ? p6_7_13_subfield_1 : p6_7_11-p6_7_11*(1/(p6_7_12*0.01+1)) ]</p6_7_13_subfield_0>
       <p6_7_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_7_13 = p6_7_13_subfield_1 || p6_7_13_subfield_1_format_zero ? p6_7_13_subfield_1 : p6_7_11-p6_7_11*(1/(p6_7_12*0.01+1)) ]</p6_7_13_subfield_1>
       <p6_7_14_subfield_0>[ Pole p6_7_14 = p6_7_14_subfield_1 || p6_7_14_subfield_1_format_zero ? p6_7_14_subfield_1 : p6_7_12 == &quot;zw&quot; ? p6_7_11/((0*0.01)+1) : p6_7_11/((p6_7_12*0.01)+1) ]</p6_7_14_subfield_0>
       <p6_7_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_7_14 = p6_7_14_subfield_1 || p6_7_14_subfield_1_format_zero ? p6_7_14_subfield_1 : p6_7_12 == &quot;zw&quot; ? p6_7_11/((0*0.01)+1) : p6_7_11/((p6_7_12*0.01)+1) ]</p6_7_14_subfield_1>
       <p6_6_8>[Pole tekstowe]</p6_6_8>
       <p6_7_8>[Pole tekstowe]</p6_7_8>
       <p6_8_8>[Pole tekstowe]</p6_8_8>
       <p6_9_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_8>
       <p6_10_8>[Pole kwoty]</p6_10_8>
       <p6_8_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_8_12>
       <p6_8_13_subfield_0>[ Pole p6_8_13 = p6_8_13_subfield_1 || p6_8_13_subfield_1_format_zero ? p6_8_13_subfield_1 : p6_8_11-p6_8_11*(1/(p6_8_12*0.01+1)) ]</p6_8_13_subfield_0>
       <p6_8_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_8_13 = p6_8_13_subfield_1 || p6_8_13_subfield_1_format_zero ? p6_8_13_subfield_1 : p6_8_11-p6_8_11*(1/(p6_8_12*0.01+1)) ]</p6_8_13_subfield_1>
       <p6_8_14_subfield_0>[ Pole p6_8_14 = p6_8_14_subfield_1 || p6_8_14_subfield_1_format_zero ? p6_8_14_subfield_1 : p6_8_12 == &quot;zw&quot; ? p6_8_11/((0*0.01)+1) : p6_8_11/((p6_8_12*0.01)+1) ]</p6_8_14_subfield_0>
       <p6_8_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_8_14 = p6_8_14_subfield_1 || p6_8_14_subfield_1_format_zero ? p6_8_14_subfield_1 : p6_8_12 == &quot;zw&quot; ? p6_8_11/((0*0.01)+1) : p6_8_11/((p6_8_12*0.01)+1) ]</p6_8_14_subfield_1>
       <p6_6_9>[Pole tekstowe]</p6_6_9>
       <p6_7_9>[Pole tekstowe]</p6_7_9>
       <p6_8_9>[Pole tekstowe]</p6_8_9>
       <p6_9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_9>
       <p6_10_9>[Pole kwoty]</p6_10_9>
       <p6_9_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_9_12>
       <p6_9_13_subfield_0>[ Pole p6_9_13 = p6_9_13_subfield_1 || p6_9_13_subfield_1_format_zero ? p6_9_13_subfield_1 : p6_9_11-p6_9_11*(1/(p6_9_12*0.01+1)) ]</p6_9_13_subfield_0>
       <p6_9_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_9_13 = p6_9_13_subfield_1 || p6_9_13_subfield_1_format_zero ? p6_9_13_subfield_1 : p6_9_11-p6_9_11*(1/(p6_9_12*0.01+1)) ]</p6_9_13_subfield_1>
       <p6_9_14_subfield_0>[ Pole p6_9_14 = p6_9_14_subfield_1 || p6_9_14_subfield_1_format_zero ? p6_9_14_subfield_1 : p6_9_12 == &quot;zw&quot; ? p6_9_11/((0*0.01)+1) : p6_9_11/((p6_9_12*0.01)+1) ]</p6_9_14_subfield_0>
       <p6_9_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_9_14 = p6_9_14_subfield_1 || p6_9_14_subfield_1_format_zero ? p6_9_14_subfield_1 : p6_9_12 == &quot;zw&quot; ? p6_9_11/((0*0.01)+1) : p6_9_11/((p6_9_12*0.01)+1) ]</p6_9_14_subfield_1>
       <p6_6_10>[Pole tekstowe]</p6_6_10>
       <p6_7_10>[Pole tekstowe]</p6_7_10>
       <p6_8_10>[Pole tekstowe]</p6_8_10>
       <p6_9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9_10>
       <p6_10_10>[Pole kwoty]</p6_10_10>
       <p6_10_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_10_12>
       <p6_10_13_subfield_0>[ Pole p6_10_13 = p6_10_13_subfield_1 || p6_10_13_subfield_1_format_zero ? p6_10_13_subfield_1 : p6_10_11-p6_10_11*(1/(p6_10_12*0.01+1)) ]</p6_10_13_subfield_0>
       <p6_10_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_10_13 = p6_10_13_subfield_1 || p6_10_13_subfield_1_format_zero ? p6_10_13_subfield_1 : p6_10_11-p6_10_11*(1/(p6_10_12*0.01+1)) ]</p6_10_13_subfield_1>
       <p6_10_14_subfield_0>[ Pole p6_10_14 = p6_10_14_subfield_1 || p6_10_14_subfield_1_format_zero ? p6_10_14_subfield_1 : p6_10_12 == &quot;zw&quot; ? p6_10_11/((0*0.01)+1) : p6_10_11/((p6_10_12*0.01)+1) ]</p6_10_14_subfield_0>
       <p6_10_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_10_14 = p6_10_14_subfield_1 || p6_10_14_subfield_1_format_zero ? p6_10_14_subfield_1 : p6_10_12 == &quot;zw&quot; ? p6_10_11/((0*0.01)+1) : p6_10_11/((p6_10_12*0.01)+1) ]</p6_10_14_subfield_1>
       <p6_6_11a>[Pole tekstowe]</p6_6_11a>
       <p6_7_11a>[Pole tekstowe]</p6_7_11a>
       <p6_11b_10>[Pole tekstowe]</p6_11b_10>
       <p6_11a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_11a_10>
       <p6_11_10>[Pole kwoty]</p6_11_10>
       <p6_11_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_11_12>
       <p6_11_13_subfield_0>[ Pole p6_11_13 = p6_11_13_subfield_1 || p6_11_13_subfield_1_format_zero ? p6_11_13_subfield_1 : p6_11_11-p6_11_11*(1/(p6_11_12*0.01+1)) ]</p6_11_13_subfield_0>
       <p6_11_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_11_13 = p6_11_13_subfield_1 || p6_11_13_subfield_1_format_zero ? p6_11_13_subfield_1 : p6_11_11-p6_11_11*(1/(p6_11_12*0.01+1)) ]</p6_11_13_subfield_1>
       <p6_11_14_subfield_0>[ Pole p6_11_14 = p6_11_14_subfield_1 || p6_11_14_subfield_1_format_zero ? p6_11_14_subfield_1 : p6_11_12 == &quot;zw&quot; ? p6_11_11/((0*0.01)+1) : p6_11_11/((p6_11_12*0.01)+1) ]</p6_11_14_subfield_0>
       <p6_11_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_11_14 = p6_11_14_subfield_1 || p6_11_14_subfield_1_format_zero ? p6_11_14_subfield_1 : p6_11_12 == &quot;zw&quot; ? p6_11_11/((0*0.01)+1) : p6_11_11/((p6_11_12*0.01)+1) ]</p6_11_14_subfield_1>
       <p6_6_12a>[Pole tekstowe]</p6_6_12a>
       <p6_7_12a>[Pole tekstowe]</p6_7_12a>
       <p6_12b_10>[Pole tekstowe]</p6_12b_10>
       <p6_12a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_12a_10>
       <p6_12_10>[Pole kwoty]</p6_12_10>
       <p6_12_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_12_12>
       <p6_12_13_subfield_0>[ Pole p6_12_13 = p6_12_13_subfield_1 || p6_12_13_subfield_1_format_zero ? p6_12_13_subfield_1 : p6_12_11-p6_12_11*(1/(p6_12_12*0.01+1)) ]</p6_12_13_subfield_0>
       <p6_12_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_12_13 = p6_12_13_subfield_1 || p6_12_13_subfield_1_format_zero ? p6_12_13_subfield_1 : p6_12_11-p6_12_11*(1/(p6_12_12*0.01+1)) ]</p6_12_13_subfield_1>
       <p6_12_14_subfield_0>[ Pole p6_12_14 = p6_12_14_subfield_1 || p6_12_14_subfield_1_format_zero ? p6_12_14_subfield_1 : p6_12_12 == &quot;zw&quot; ? p6_12_11/((0*0.01)+1) : p6_12_11/((p6_12_12*0.01)+1) ]</p6_12_14_subfield_0>
       <p6_12_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_12_14 = p6_12_14_subfield_1 || p6_12_14_subfield_1_format_zero ? p6_12_14_subfield_1 : p6_12_12 == &quot;zw&quot; ? p6_12_11/((0*0.01)+1) : p6_12_11/((p6_12_12*0.01)+1) ]</p6_12_14_subfield_1>
       <p6_6_13a>[Pole tekstowe]</p6_6_13a>
       <p6_7_13a>[Pole tekstowe]</p6_7_13a>
       <p6_13b_10>[Pole tekstowe]</p6_13b_10>
       <p6_13a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_13a_10>
       <p6_13_10>[Pole kwoty]</p6_13_10>
       <p6_13_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_13_12>
       <p6_13_13_subfield_0>[ Pole p6_13_13 = p6_13_13_subfield_1 || p6_13_13_subfield_1_format_zero ? p6_13_13_subfield_1 : p6_13_11-p6_13_11*(1/(p6_13_12*0.01+1)) ]</p6_13_13_subfield_0>
       <p6_13_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_13_13 = p6_13_13_subfield_1 || p6_13_13_subfield_1_format_zero ? p6_13_13_subfield_1 : p6_13_11-p6_13_11*(1/(p6_13_12*0.01+1)) ]</p6_13_13_subfield_1>
       <p6_13_14_subfield_0>[ Pole p6_13_14 = p6_13_14_subfield_1 || p6_13_14_subfield_1_format_zero ? p6_13_14_subfield_1 : p6_13_12 == &quot;zw&quot; ? p6_13_11/((0*0.01)+1) : p6_13_11/((p6_13_12*0.01)+1) ]</p6_13_14_subfield_0>
       <p6_13_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_13_14 = p6_13_14_subfield_1 || p6_13_14_subfield_1_format_zero ? p6_13_14_subfield_1 : p6_13_12 == &quot;zw&quot; ? p6_13_11/((0*0.01)+1) : p6_13_11/((p6_13_12*0.01)+1) ]</p6_13_14_subfield_1>
       <p6_6_14a>[Pole tekstowe]</p6_6_14a>
       <p6_7_14a>[Pole tekstowe]</p6_7_14a>
       <p6_14b_10>[Pole tekstowe]</p6_14b_10>
       <p6_14a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_14a_10>
       <p6_14_10>[Pole kwoty]</p6_14_10>
       <p6_14_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_14_12>
       <p6_14_13_subfield_0>[ Pole p6_14_13 = p6_14_13_subfield_1 || p6_14_13_subfield_1_format_zero ? p6_14_13_subfield_1 : p6_14_11-p6_14_11*(1/(p6_14_12*0.01+1)) ]</p6_14_13_subfield_0>
       <p6_14_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_14_13 = p6_14_13_subfield_1 || p6_14_13_subfield_1_format_zero ? p6_14_13_subfield_1 : p6_14_11-p6_14_11*(1/(p6_14_12*0.01+1)) ]</p6_14_13_subfield_1>
       <p6_14_14_subfield_0>[ Pole p6_14_14 = p6_14_14_subfield_1 || p6_14_14_subfield_1_format_zero ? p6_14_14_subfield_1 : p6_14_12 == &quot;zw&quot; ? p6_14_11/((0*0.01)+1) : p6_14_11/((p6_14_12*0.01)+1) ]</p6_14_14_subfield_0>
       <p6_14_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_14_14 = p6_14_14_subfield_1 || p6_14_14_subfield_1_format_zero ? p6_14_14_subfield_1 : p6_14_12 == &quot;zw&quot; ? p6_14_11/((0*0.01)+1) : p6_14_11/((p6_14_12*0.01)+1) ]</p6_14_14_subfield_1>
       <p6_6_15a>[Pole tekstowe]</p6_6_15a>
       <p6_7_15a>[Pole tekstowe]</p6_7_15a>
       <p6_15b_10>[Pole tekstowe]</p6_15b_10>
       <p6_15a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_15a_10>
       <p6_15_10>[Pole kwoty]</p6_15_10>
       <p6_15_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_15_12>
       <p6_15_13_subfield_0>[ Pole p6_15_13 = p6_15_13_subfield_1 || p6_15_13_subfield_1_format_zero ? p6_15_13_subfield_1 : p6_15_11-p6_15_11*(1/(p6_15_12*0.01+1)) ]</p6_15_13_subfield_0>
       <p6_15_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_15_13 = p6_15_13_subfield_1 || p6_15_13_subfield_1_format_zero ? p6_15_13_subfield_1 : p6_15_11-p6_15_11*(1/(p6_15_12*0.01+1)) ]</p6_15_13_subfield_1>
       <p6_15_14_subfield_0>[ Pole p6_15_14 = p6_15_14_subfield_1 || p6_15_14_subfield_1_format_zero ? p6_15_14_subfield_1 : p6_15_12 == &quot;zw&quot; ? p6_15_11/((0*0.01)+1) : p6_15_11/((p6_15_12*0.01)+1) ]</p6_15_14_subfield_0>
       <p6_15_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_15_14 = p6_15_14_subfield_1 || p6_15_14_subfield_1_format_zero ? p6_15_14_subfield_1 : p6_15_12 == &quot;zw&quot; ? p6_15_11/((0*0.01)+1) : p6_15_11/((p6_15_12*0.01)+1) ]</p6_15_14_subfield_1>
       <p6_6_16a>[Pole tekstowe]</p6_6_16a>
       <p6_7_16a>[Pole tekstowe]</p6_7_16a>
       <p6_16b_10>[Pole tekstowe]</p6_16b_10>
       <p6_16a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_16a_10>
       <p6_16_10>[Pole kwoty]</p6_16_10>
       <p6_16_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_16_12>
       <p6_16_13_subfield_0>[ Pole p6_16_13 = p6_16_13_subfield_1 || p6_16_13_subfield_1_format_zero ? p6_16_13_subfield_1 : p6_16_11-p6_16_11*(1/(p6_16_12*0.01+1)) ]</p6_16_13_subfield_0>
       <p6_16_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_16_13 = p6_16_13_subfield_1 || p6_16_13_subfield_1_format_zero ? p6_16_13_subfield_1 : p6_16_11-p6_16_11*(1/(p6_16_12*0.01+1)) ]</p6_16_13_subfield_1>
       <p6_16_14_subfield_0>[ Pole p6_16_14 = p6_16_14_subfield_1 || p6_16_14_subfield_1_format_zero ? p6_16_14_subfield_1 : p6_16_12 == &quot;zw&quot; ? p6_16_11/((0*0.01)+1) : p6_16_11/((p6_16_12*0.01)+1) ]</p6_16_14_subfield_0>
       <p6_16_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_16_14 = p6_16_14_subfield_1 || p6_16_14_subfield_1_format_zero ? p6_16_14_subfield_1 : p6_16_12 == &quot;zw&quot; ? p6_16_11/((0*0.01)+1) : p6_16_11/((p6_16_12*0.01)+1) ]</p6_16_14_subfield_1>
       <p6_6_17a>[Pole tekstowe]</p6_6_17a>
       <p6_7_17a>[Pole tekstowe]</p6_7_17a>
       <p6_17b_10>[Pole tekstowe]</p6_17b_10>
       <p6_17a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_17a_10>
       <p6_17_10>[Pole kwoty]</p6_17_10>
       <p6_17_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_17_12>
       <p6_17_13_subfield_0>[ Pole p6_17_13 = p6_17_13_subfield_1 || p6_17_13_subfield_1_format_zero ? p6_17_13_subfield_1 : p6_17_11-p6_17_11*(1/(p6_17_12*0.01+1)) ]</p6_17_13_subfield_0>
       <p6_17_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_17_13 = p6_17_13_subfield_1 || p6_17_13_subfield_1_format_zero ? p6_17_13_subfield_1 : p6_17_11-p6_17_11*(1/(p6_17_12*0.01+1)) ]</p6_17_13_subfield_1>
       <p6_17_14_subfield_0>[ Pole p6_17_14 = p6_17_14_subfield_1 || p6_17_14_subfield_1_format_zero ? p6_17_14_subfield_1 : p6_17_12 == &quot;zw&quot; ? p6_17_11/((0*0.01)+1) : p6_17_11/((p6_17_12*0.01)+1) ]</p6_17_14_subfield_0>
       <p6_17_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_17_14 = p6_17_14_subfield_1 || p6_17_14_subfield_1_format_zero ? p6_17_14_subfield_1 : p6_17_12 == &quot;zw&quot; ? p6_17_11/((0*0.01)+1) : p6_17_11/((p6_17_12*0.01)+1) ]</p6_17_14_subfield_1>
       <p6_6_18a>[Pole tekstowe]</p6_6_18a>
       <p6_7_18a>[Pole tekstowe]</p6_7_18a>
       <p6_18b_10>[Pole tekstowe]</p6_18b_10>
       <p6_18a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_18a_10>
       <p6_18_10>[Pole kwoty]</p6_18_10>
       <p6_18_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_18_12>
       <p6_18_13_subfield_0>[ Pole p6_18_13 = p6_18_13_subfield_1 || p6_18_13_subfield_1_format_zero ? p6_18_13_subfield_1 : p6_18_11-p6_18_11*(1/(p6_18_12*0.01+1)) ]</p6_18_13_subfield_0>
       <p6_18_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_18_13 = p6_18_13_subfield_1 || p6_18_13_subfield_1_format_zero ? p6_18_13_subfield_1 : p6_18_11-p6_18_11*(1/(p6_18_12*0.01+1)) ]</p6_18_13_subfield_1>
       <p6_18_14_subfield_0>[ Pole p6_18_14 = p6_18_14_subfield_1 || p6_18_14_subfield_1_format_zero ? p6_18_14_subfield_1 : p6_18_12 == &quot;zw&quot; ? p6_18_11/((0*0.01)+1) : p6_18_11/((p6_18_12*0.01)+1) ]</p6_18_14_subfield_0>
       <p6_18_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_18_14 = p6_18_14_subfield_1 || p6_18_14_subfield_1_format_zero ? p6_18_14_subfield_1 : p6_18_12 == &quot;zw&quot; ? p6_18_11/((0*0.01)+1) : p6_18_11/((p6_18_12*0.01)+1) ]</p6_18_14_subfield_1>
       <p6_6_19a>[Pole tekstowe]</p6_6_19a>
       <p6_7_19a>[Pole tekstowe]</p6_7_19a>
       <p6_19b_10>[Pole tekstowe]</p6_19b_10>
       <p6_19a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_19a_10>
       <p6_19_10>[Pole kwoty]</p6_19_10>
       <p6_19_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_19_12>
       <p6_19_13_subfield_0>[ Pole p6_19_13 = p6_19_13_subfield_1 || p6_19_13_subfield_1_format_zero ? p6_19_13_subfield_1 : p6_19_11-p6_19_11*(1/(p6_19_12*0.01+1)) ]</p6_19_13_subfield_0>
       <p6_19_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_19_13 = p6_19_13_subfield_1 || p6_19_13_subfield_1_format_zero ? p6_19_13_subfield_1 : p6_19_11-p6_19_11*(1/(p6_19_12*0.01+1)) ]</p6_19_13_subfield_1>
       <p6_19_14_subfield_0>[ Pole p6_19_14 = p6_19_14_subfield_1 || p6_19_14_subfield_1_format_zero ? p6_19_14_subfield_1 : p6_19_12 == &quot;zw&quot; ? p6_19_11/((0*0.01)+1) : p6_19_11/((p6_19_12*0.01)+1) ]</p6_19_14_subfield_0>
       <p6_19_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_19_14 = p6_19_14_subfield_1 || p6_19_14_subfield_1_format_zero ? p6_19_14_subfield_1 : p6_19_12 == &quot;zw&quot; ? p6_19_11/((0*0.01)+1) : p6_19_11/((p6_19_12*0.01)+1) ]</p6_19_14_subfield_1>
       <p6_6_20a>[Pole tekstowe]</p6_6_20a>
       <p6_7_20a>[Pole tekstowe]</p6_7_20a>
       <p6_20b_10>[Pole tekstowe]</p6_20b_10>
       <p6_20a_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_20a_10>
       <p6_20_10>[Pole kwoty]</p6_20_10>
       <p6_20_12>[Lista wartości podatku VAT]</p6_20_12>
       <p6_20_13_subfield_0>[ Pole p6_20_13 = p6_20_13_subfield_1 || p6_20_13_subfield_1_format_zero ? p6_20_13_subfield_1 : p6_20_11-p6_20_11*(1/(p6_20_12*0.01+1)) ]</p6_20_13_subfield_0>
       <p6_20_13_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_20_13 = p6_20_13_subfield_1 || p6_20_13_subfield_1_format_zero ? p6_20_13_subfield_1 : p6_20_11-p6_20_11*(1/(p6_20_12*0.01+1)) ]</p6_20_13_subfield_1>
       <p6_20_14_subfield_0>[ Pole p6_20_14 = p6_20_14_subfield_1 || p6_20_14_subfield_1_format_zero ? p6_20_14_subfield_1 : p6_20_12 == &quot;zw&quot; ? p6_20_11/((0*0.01)+1) : p6_20_11/((p6_20_12*0.01)+1) ]</p6_20_14_subfield_0>
       <p6_20_14_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p6_20_14 = p6_20_14_subfield_1 || p6_20_14_subfield_1_format_zero ? p6_20_14_subfield_1 : p6_20_12 == &quot;zw&quot; ? p6_20_11/((0*0.01)+1) : p6_20_11/((p6_20_12*0.01)+1) ]</p6_20_14_subfield_1>
       <p26_subfield_0>[ Pole p26 = ]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p26 = ]</p26_subfield_1>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p27_subfield_0>[ Pole p27 = ]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p27 = ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>[ Pole p28 = ]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p28 = ]</p28_subfield_1>
       <p40_subfield_0>[ Pole p40 = ]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p40 = ]</p40_subfield_1>
       <p46_subfield_0>[ Pole p46 = ]</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p46 = ]</p46_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[ Pole p29 = ]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p29 = ]</p29_subfield_1>
       <p41_subfield_0>[ Pole p41 = ]</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p41 = ]</p41_subfield_1>
       <p47_subfield_0>[ Pole p47 = ]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p47 = ]</p47_subfield_1>
       <p30_subfield_0>[ Pole p30 = ]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p30 = ]</p30_subfield_1>
       <p42_subfield_0>[ Pole p42 = ]</p42_subfield_0>
       <p42_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p42 = ]</p42_subfield_1>
       <p48_subfield_0>[ Pole p48 = ]</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p48 = ]</p48_subfield_1>
       <p31_subfield_0>[ Pole p31 = ]</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p31 = ]</p31_subfield_1>
       <p43_subfield_0>[ Pole p43 = ]</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p43 = ]</p43_subfield_1>
       <p49_subfield_0>[ Pole p49 = ]</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p49 = ]</p49_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p22_subfield_0>[ Pole p22 = p22_subfield_1 || p22_subfield_1_format_zero ? p22_subfield_1 : p16_7 ]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p22 = p22_subfield_1 || p22_subfield_1_format_zero ? p22_subfield_1 : p16_7 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>[ Pole p23 = p23_subfield_1 || p23_subfield_1_format_zero ? p23_subfield_1 : p17_7 ]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p23 = p23_subfield_1 || p23_subfield_1_format_zero ? p23_subfield_1 : p17_7 ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[ Pole p24 = p23_subfield_1 || p23_subfield_1_format_zero ? p23_subfield_1 : p18_7 ]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[wpisz kwotę ręcznie jeśli nie ma być liczona przez program Pole p24 = p23_subfield_1 || p23_subfield_1_format_zero ? p23_subfield_1 : p18_7 ]</p24_subfield_1>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PASKF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>28267418</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>8875155741</p4_4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_6_1>test pola tekstowego</p6_6_1>
       <p6_7_1>test pola tekstowego</p6_7_1>
       <p6_8_1>test pola tekstowego</p6_8_1>
       <p6_9_1>1</p6_9_1>
       <p6_10_1>2</p6_10_1>
       <p6_1_12></p6_1_12>
       <p6_1_13_subfield_0>1</p6_1_13_subfield_0>
       <p6_1_13_subfield_1>1</p6_1_13_subfield_1>
       <p6_1_14_subfield_0>1</p6_1_14_subfield_0>
       <p6_1_14_subfield_1>1</p6_1_14_subfield_1>
       <p6_6_2>test pola tekstowego</p6_6_2>
       <p6_7_2>test pola tekstowego</p6_7_2>
       <p6_8_2>test pola tekstowego</p6_8_2>
       <p6_9_2>1</p6_9_2>
       <p6_10_2>2</p6_10_2>
       <p6_2_12></p6_2_12>
       <p6_2_13_subfield_0>1</p6_2_13_subfield_0>
       <p6_2_13_subfield_1>1</p6_2_13_subfield_1>
       <p6_2_14_subfield_0>1</p6_2_14_subfield_0>
       <p6_2_14_subfield_1>1</p6_2_14_subfield_1>
       <p6_6_3>test pola tekstowego</p6_6_3>
       <p6_7_3>test pola tekstowego</p6_7_3>
       <p6_8_3>test pola tekstowego</p6_8_3>
       <p6_9_3>1</p6_9_3>
       <p6_10_3>2</p6_10_3>
       <p6_3_12></p6_3_12>
       <p6_3_13_subfield_0>1</p6_3_13_subfield_0>
       <p6_3_13_subfield_1>1</p6_3_13_subfield_1>
       <p6_3_14_subfield_0>1</p6_3_14_subfield_0>
       <p6_3_14_subfield_1>1</p6_3_14_subfield_1>
       <p6_6_4>test pola tekstowego</p6_6_4>
       <p6_7_4>test pola tekstowego</p6_7_4>
       <p6_8_4>test pola tekstowego</p6_8_4>
       <p6_9_4>1</p6_9_4>
       <p6_10_4>2</p6_10_4>
       <p6_4_12></p6_4_12>
       <p6_4_13_subfield_0>1</p6_4_13_subfield_0>
       <p6_4_13_subfield_1>1</p6_4_13_subfield_1>
       <p6_4_14_subfield_0>1</p6_4_14_subfield_0>
       <p6_4_14_subfield_1>1</p6_4_14_subfield_1>
       <p6_6_5>test pola tekstowego</p6_6_5>
       <p6_7_5>test pola tekstowego</p6_7_5>
       <p6_8_5>test pola tekstowego</p6_8_5>
       <p6_9_5>1</p6_9_5>
       <p6_10_5>2</p6_10_5>
       <p6_5_12></p6_5_12>
       <p6_5_13_subfield_0>1</p6_5_13_subfield_0>
       <p6_5_13_subfield_1>1</p6_5_13_subfield_1>
       <p6_5_14_subfield_0>1</p6_5_14_subfield_0>
       <p6_5_14_subfield_1>1</p6_5_14_subfield_1>
       <p6_6_6>test pola tekstowego</p6_6_6>
       <p6_7_6>test pola tekstowego</p6_7_6>
       <p6_8_6>test pola tekstowego</p6_8_6>
       <p6_9_6>1</p6_9_6>
       <p6_10_6>2</p6_10_6>
       <p6_6_12></p6_6_12>
       <p6_6_13_subfield_0>1</p6_6_13_subfield_0>
       <p6_6_13_subfield_1>1</p6_6_13_subfield_1>
       <p6_6_14_subfield_0>1</p6_6_14_subfield_0>
       <p6_6_14_subfield_1>1</p6_6_14_subfield_1>
       <p6_6_7>test pola tekstowego</p6_6_7>
       <p6_7_7>test pola tekstowego</p6_7_7>
       <p6_8_7>test pola tekstowego</p6_8_7>
       <p6_9_7>1</p6_9_7>
       <p6_10_7>2</p6_10_7>
       <p6_7_12></p6_7_12>
       <p6_7_13_subfield_0>1</p6_7_13_subfield_0>
       <p6_7_13_subfield_1>1</p6_7_13_subfield_1>
       <p6_7_14_subfield_0>1</p6_7_14_subfield_0>
       <p6_7_14_subfield_1>1</p6_7_14_subfield_1>
       <p6_6_8>test pola tekstowego</p6_6_8>
       <p6_7_8>test pola tekstowego</p6_7_8>
       <p6_8_8>test pola tekstowego</p6_8_8>
       <p6_9_8>1</p6_9_8>
       <p6_10_8>2</p6_10_8>
       <p6_8_12></p6_8_12>
       <p6_8_13_subfield_0>1</p6_8_13_subfield_0>
       <p6_8_13_subfield_1>1</p6_8_13_subfield_1>
       <p6_8_14_subfield_0>1</p6_8_14_subfield_0>
       <p6_8_14_subfield_1>1</p6_8_14_subfield_1>
       <p6_6_9>test pola tekstowego</p6_6_9>
       <p6_7_9>test pola tekstowego</p6_7_9>
       <p6_8_9>test pola tekstowego</p6_8_9>
       <p6_9_9>1</p6_9_9>
       <p6_10_9>2</p6_10_9>
       <p6_9_12></p6_9_12>
       <p6_9_13_subfield_0>1</p6_9_13_subfield_0>
       <p6_9_13_subfield_1>1</p6_9_13_subfield_1>
       <p6_9_14_subfield_0>1</p6_9_14_subfield_0>
       <p6_9_14_subfield_1>1</p6_9_14_subfield_1>
       <p6_6_10>test pola tekstowego</p6_6_10>
       <p6_7_10>test pola tekstowego</p6_7_10>
       <p6_8_10>test pola tekstowego</p6_8_10>
       <p6_9_10>1</p6_9_10>
       <p6_10_10>2</p6_10_10>
       <p6_10_12></p6_10_12>
       <p6_10_13_subfield_0>1</p6_10_13_subfield_0>
       <p6_10_13_subfield_1>1</p6_10_13_subfield_1>
       <p6_10_14_subfield_0>1</p6_10_14_subfield_0>
       <p6_10_14_subfield_1>1</p6_10_14_subfield_1>
       <p6_6_11a>test pola tekstowego</p6_6_11a>
       <p6_7_11a>test pola tekstowego</p6_7_11a>
       <p6_11b_10>test pola tekstowego</p6_11b_10>
       <p6_11a_10>1</p6_11a_10>
       <p6_11_10>2</p6_11_10>
       <p6_11_12></p6_11_12>
       <p6_11_13_subfield_0>1</p6_11_13_subfield_0>
       <p6_11_13_subfield_1>1</p6_11_13_subfield_1>
       <p6_11_14_subfield_0>1</p6_11_14_subfield_0>
       <p6_11_14_subfield_1>1</p6_11_14_subfield_1>
       <p6_6_12a>test pola tekstowego</p6_6_12a>
       <p6_7_12a>test pola tekstowego</p6_7_12a>
       <p6_12b_10>test pola tekstowego</p6_12b_10>
       <p6_12a_10>1</p6_12a_10>
       <p6_12_10>2</p6_12_10>
       <p6_12_12></p6_12_12>
       <p6_12_13_subfield_0>1</p6_12_13_subfield_0>
       <p6_12_13_subfield_1>1</p6_12_13_subfield_1>
       <p6_12_14_subfield_0>1</p6_12_14_subfield_0>
       <p6_12_14_subfield_1>1</p6_12_14_subfield_1>
       <p6_6_13a>test pola tekstowego</p6_6_13a>
       <p6_7_13a>test pola tekstowego</p6_7_13a>
       <p6_13b_10>test pola tekstowego</p6_13b_10>
       <p6_13a_10>1</p6_13a_10>
       <p6_13_10>2</p6_13_10>
       <p6_13_12></p6_13_12>
       <p6_13_13_subfield_0>1</p6_13_13_subfield_0>
       <p6_13_13_subfield_1>1</p6_13_13_subfield_1>
       <p6_13_14_subfield_0>1</p6_13_14_subfield_0>
       <p6_13_14_subfield_1>1</p6_13_14_subfield_1>
       <p6_6_14a>test pola tekstowego</p6_6_14a>
       <p6_7_14a>test pola tekstowego</p6_7_14a>
       <p6_14b_10>test pola tekstowego</p6_14b_10>
       <p6_14a_10>1</p6_14a_10>
       <p6_14_10>2</p6_14_10>
       <p6_14_12></p6_14_12>
       <p6_14_13_subfield_0>1</p6_14_13_subfield_0>
       <p6_14_13_subfield_1>1</p6_14_13_subfield_1>
       <p6_14_14_subfield_0>1</p6_14_14_subfield_0>
       <p6_14_14_subfield_1>1</p6_14_14_subfield_1>
       <p6_6_15a>test pola tekstowego</p6_6_15a>
       <p6_7_15a>test pola tekstowego</p6_7_15a>
       <p6_15b_10>test pola tekstowego</p6_15b_10>
       <p6_15a_10>1</p6_15a_10>
       <p6_15_10>2</p6_15_10>
       <p6_15_12></p6_15_12>
       <p6_15_13_subfield_0>1</p6_15_13_subfield_0>
       <p6_15_13_subfield_1>1</p6_15_13_subfield_1>
       <p6_15_14_subfield_0>1</p6_15_14_subfield_0>
       <p6_15_14_subfield_1>1</p6_15_14_subfield_1>
       <p6_6_16a>test pola tekstowego</p6_6_16a>
       <p6_7_16a>test pola tekstowego</p6_7_16a>
       <p6_16b_10>test pola tekstowego</p6_16b_10>
       <p6_16a_10>1</p6_16a_10>
       <p6_16_10>2</p6_16_10>
       <p6_16_12></p6_16_12>
       <p6_16_13_subfield_0>1</p6_16_13_subfield_0>
       <p6_16_13_subfield_1>1</p6_16_13_subfield_1>
       <p6_16_14_subfield_0>1</p6_16_14_subfield_0>
       <p6_16_14_subfield_1>1</p6_16_14_subfield_1>
       <p6_6_17a>test pola tekstowego</p6_6_17a>
       <p6_7_17a>test pola tekstowego</p6_7_17a>
       <p6_17b_10>test pola tekstowego</p6_17b_10>
       <p6_17a_10>1</p6_17a_10>
       <p6_17_10>2</p6_17_10>
       <p6_17_12></p6_17_12>
       <p6_17_13_subfield_0>1</p6_17_13_subfield_0>
       <p6_17_13_subfield_1>1</p6_17_13_subfield_1>
       <p6_17_14_subfield_0>1</p6_17_14_subfield_0>
       <p6_17_14_subfield_1>1</p6_17_14_subfield_1>
       <p6_6_18a>test pola tekstowego</p6_6_18a>
       <p6_7_18a>test pola tekstowego</p6_7_18a>
       <p6_18b_10>test pola tekstowego</p6_18b_10>
       <p6_18a_10>1</p6_18a_10>
       <p6_18_10>2</p6_18_10>
       <p6_18_12></p6_18_12>
       <p6_18_13_subfield_0>1</p6_18_13_subfield_0>
       <p6_18_13_subfield_1>1</p6_18_13_subfield_1>
       <p6_18_14_subfield_0>1</p6_18_14_subfield_0>
       <p6_18_14_subfield_1>1</p6_18_14_subfield_1>
       <p6_6_19a>test pola tekstowego</p6_6_19a>
       <p6_7_19a>test pola tekstowego</p6_7_19a>
       <p6_19b_10>test pola tekstowego</p6_19b_10>
       <p6_19a_10>1</p6_19a_10>
       <p6_19_10>2</p6_19_10>
       <p6_19_12></p6_19_12>
       <p6_19_13_subfield_0>1</p6_19_13_subfield_0>
       <p6_19_13_subfield_1>1</p6_19_13_subfield_1>
       <p6_19_14_subfield_0>1</p6_19_14_subfield_0>
       <p6_19_14_subfield_1>1</p6_19_14_subfield_1>
       <p6_6_20a>test pola tekstowego</p6_6_20a>
       <p6_7_20a>test pola tekstowego</p6_7_20a>
       <p6_20b_10>test pola tekstowego</p6_20b_10>
       <p6_20a_10>1</p6_20a_10>
       <p6_20_10>2</p6_20_10>
       <p6_20_12></p6_20_12>
       <p6_20_13_subfield_0>1</p6_20_13_subfield_0>
       <p6_20_13_subfield_1>1</p6_20_13_subfield_1>
       <p6_20_14_subfield_0>1</p6_20_14_subfield_0>
       <p6_20_14_subfield_1>1</p6_20_14_subfield_1>
       <p26_subfield_0>1</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p27_subfield_0>1</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>1</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p40_subfield_0>1</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p46_subfield_0>1</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p29_subfield_0>1</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p41_subfield_0>1</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p47_subfield_0>1</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p30_subfield_0>1</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p42_subfield_0>1</p42_subfield_0>
       <p42_subfield_1>1</p42_subfield_1>
       <p48_subfield_0>1</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p31_subfield_0>1</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p43_subfield_0>1</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p49_subfield_0>1</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p22_subfield_0>1</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>1</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>1</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25>test pola tekstowego</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>