Pola formularza

Formularz: MS Metryka sprawyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3363066</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_5>[NIP]</p0_5>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p4_1>[data]</p4_1>
       <p5_1_1>[nazwisko]</p5_1_1>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p5_1_2>[pierwszeImie]</p5_1_2>
       <p5_1_3>[Stanowisko]</p5_1_3>
       <p3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2>
       <p4_2>[data]</p4_2>
       <p5_2_1>[nazwisko]</p5_2_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p5_2_2>[pierwszeImie]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[Stanowisko]</p5_2_3>
       <p3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p5_3_1>[nazwisko]</p5_3_1>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p5_3_2>[pierwszeImie]</p5_3_2>
       <p5_3_3>[Stanowisko]</p5_3_3>
       <p3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p5_4_1>[nazwisko]</p5_4_1>
       <p6_4>[pole wielowierszowe]</p6_4>
       <p7_4>[pole wielowierszowe]</p7_4>
       <p5_4_2>[pierwszeImie]</p5_4_2>
       <p5_4_3>[Stanowisko]</p5_4_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>MS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3363066</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_5>8875155741</p0_5>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p4_1>30-10-1990</p4_1>
       <p5_1_1>Kowalski</p5_1_1>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p5_1_2>Jan</p5_1_2>
       <p5_1_3>manager</p5_1_3>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p5_2_1>Kowalski</p5_2_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p5_2_2>Jan</p5_2_2>
       <p5_2_3>manager</p5_2_3>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p5_3_1>Kowalski</p5_3_1>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p5_3_2>Jan</p5_3_2>
       <p5_3_3>manager</p5_3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p5_4_1>Kowalski</p5_4_1>
       <p6_4>to jest pole wielowierszowe</p6_4>
       <p7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4>
       <p5_4_2>Jan</p5_4_2>
       <p5_4_3>manager</p5_4_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>