Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-2 (10) - D.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Dane wyodrębnionej jednostki wewnętrznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405188</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_88_>[Wartość wyboru w polu p1_88. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_88_>
       <p1_89>[nazwaPelna]</p1_89>
       <p1_90>[nazwa]</p1_90>
       <p1_91>[NIP]</p1_91>
       <p1_92>[REGON]</p1_92>
       <p1_93>[KodKraju]</p1_93>
       <p1_94>[Wojewodztwo]</p1_94>
       <p1_95>[Powiat]</p1_95>
       <p1_96>[Gmina]</p1_96>
       <p1_97>[Ulica]</p1_97>
       <p1_98>[NrDomu]</p1_98>
       <p1_99>[NrLokalu]</p1_99>
       <p1_100>[Miejscowosc]</p1_100>
       <p1_101>[KodPocztowy]</p1_101>
       <p1_102>[Poczta]</p1_102>
       <p2_88_>[Wartość wyboru w polu p2_88. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_88_>
       <p2_89>[nazwaPelna]</p2_89>
       <p2_90>[nazwa]</p2_90>
       <p2_91>[NIP]</p2_91>
       <p2_92>[REGON]</p2_92>
       <p2_93>[KodKraju]</p2_93>
       <p2_94>[Wojewodztwo]</p2_94>
       <p2_95>[Powiat]</p2_95>
       <p2_96>[Gmina]</p2_96>
       <p2_97>[Ulica]</p2_97>
       <p2_98>[NrDomu]</p2_98>
       <p2_99>[NrLokalu]</p2_99>
       <p2_100>[Miejscowosc]</p2_100>
       <p2_101>[KodPocztowy]</p2_101>
       <p2_102>[Poczta]</p2_102>
       <p3_88_>[Wartość wyboru w polu p3_88. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_88_>
       <p3_89>[nazwaPelna]</p3_89>
       <p3_90>[nazwa]</p3_90>
       <p3_91>[NIP]</p3_91>
       <p3_92>[REGON]</p3_92>
       <p3_93>[KodKraju]</p3_93>
       <p3_94>[Wojewodztwo]</p3_94>
       <p3_95>[Powiat]</p3_95>
       <p3_96>[Gmina]</p3_96>
       <p3_97>[Ulica]</p3_97>
       <p3_98>[NrDomu]</p3_98>
       <p3_99>[NrLokalu]</p3_99>
       <p3_100>[Miejscowosc]</p3_100>
       <p3_101>[KodPocztowy]</p3_101>
       <p3_102>[Poczta]</p3_102>
       <p4_88_>[Wartość wyboru w polu p4_88. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_88_>
       <p4_89>[nazwaPelna]</p4_89>
       <p4_90>[nazwa]</p4_90>
       <p4_91>[NIP]</p4_91>
       <p4_92>[REGON]</p4_92>
       <p4_93>[KodKraju]</p4_93>
       <p4_94>[Wojewodztwo]</p4_94>
       <p4_95>[Powiat]</p4_95>
       <p4_96>[Gmina]</p4_96>
       <p4_97>[Ulica]</p4_97>
       <p4_98>[NrDomu]</p4_98>
       <p4_99>[NrLokalu]</p4_99>
       <p4_100>[Miejscowosc]</p4_100>
       <p4_101>[KodPocztowy]</p4_101>
       <p4_102>[Poczta]</p4_102>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (10) - D.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405188</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_88_>1</p1_88_>
       <p1_89>Pełna nazwa testowa</p1_89>
       <p1_90>nazwa testowa</p1_90>
       <p1_91>8875155741</p1_91>
       <p1_92>773461194</p1_92>
       <p1_93>PL</p1_93>
       <p1_94>wielkopolskie</p1_94>
       <p1_95>poznański</p1_95>
       <p1_96>Poznań</p1_96>
       <p1_97>Strzelecka</p1_97>
       <p1_98>1</p1_98>
       <p1_99>1</p1_99>
       <p1_100>Poznań</p1_100>
       <p1_101>61-155</p1_101>
       <p1_102>Poznań</p1_102>
       <p2_88_>1</p2_88_>
       <p2_89>Pełna nazwa testowa</p2_89>
       <p2_90>nazwa testowa</p2_90>
       <p2_91>8875155741</p2_91>
       <p2_92>773461194</p2_92>
       <p2_93>PL</p2_93>
       <p2_94>wielkopolskie</p2_94>
       <p2_95>poznański</p2_95>
       <p2_96>Poznań</p2_96>
       <p2_97>Strzelecka</p2_97>
       <p2_98>1</p2_98>
       <p2_99>1</p2_99>
       <p2_100>Poznań</p2_100>
       <p2_101>61-155</p2_101>
       <p2_102>Poznań</p2_102>
       <p3_88_>1</p3_88_>
       <p3_89>Pełna nazwa testowa</p3_89>
       <p3_90>nazwa testowa</p3_90>
       <p3_91>8875155741</p3_91>
       <p3_92>773461194</p3_92>
       <p3_93>PL</p3_93>
       <p3_94>wielkopolskie</p3_94>
       <p3_95>poznański</p3_95>
       <p3_96>Poznań</p3_96>
       <p3_97>Strzelecka</p3_97>
       <p3_98>1</p3_98>
       <p3_99>1</p3_99>
       <p3_100>Poznań</p3_100>
       <p3_101>61-155</p3_101>
       <p3_102>Poznań</p3_102>
       <p4_88_>1</p4_88_>
       <p4_89>Pełna nazwa testowa</p4_89>
       <p4_90>nazwa testowa</p4_90>
       <p4_91>8875155741</p4_91>
       <p4_92>773461194</p4_92>
       <p4_93>PL</p4_93>
       <p4_94>wielkopolskie</p4_94>
       <p4_95>poznański</p4_95>
       <p4_96>Poznań</p4_96>
       <p4_97>Strzelecka</p4_97>
       <p4_98>1</p4_98>
       <p4_99>1</p4_99>
       <p4_100>Poznań</p4_100>
       <p4_101>61-155</p4_101>
       <p4_102>Poznań</p4_102>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>