Pola formularza

Formularz: WoPDE (archiwalny) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4485490</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[miejscowość]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[ulica]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr domu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[nr lokalu]</p2_subfield_4>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[PESEL]</p15>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[PESEL]</p18>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[PESEL]</p21>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[PESEL]</p24>
       <p25_subfield_0>[imię]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[PESEL]</p27>
       <p28_subfield_0>[imię]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[nazwisko]</p28_subfield_1>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[PESEL]</p30>
       <p31_subfield_0>[imię]</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>[nazwisko]</p31_subfield_1>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[PESEL]</p33>
       <p34_subfield_0>[imię]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[nazwisko]</p34_subfield_1>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[PESEL]</p36>
       <p37_subfield_0>[imię]</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>[nazwisko]</p37_subfield_1>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[PESEL]</p39>
       <p40_subfield_0>[imię]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[nazwisko]</p40_subfield_1>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[PESEL]</p42>
       <p43_subfield_0>[imię]</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>[nazwisko]</p43_subfield_1>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[PESEL]</p45>
       <p46_subfield_0>[imię]</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>[nazwisko]</p46_subfield_1>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[PESEL]</p48>
       <p49_subfield_0>[imię]</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>[nazwisko]</p49_subfield_1>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[PESEL]</p51>
       <p52_subfield_0>[imię]</p52_subfield_0>
       <p52_subfield_1>[nazwisko]</p52_subfield_1>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[PESEL]</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPDE</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4485490</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>61-155</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Poznań</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>Strzelecka</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>1</p2_subfield_4>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>500600400</p4>
       <p5>10</p5>
       <p8_>1</p8_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>23050608219</p12>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>23050608219</p15>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>23050608219</p18>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>23050608219</p21>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>23050608219</p24>
       <p25_subfield_0>Jan</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>23050608219</p27>
       <p28_subfield_0>Jan</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Kowalski</p28_subfield_1>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>23050608219</p30>
       <p31_subfield_0>Jan</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>Kowalski</p31_subfield_1>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>23050608219</p33>
       <p34_subfield_0>Jan</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Kowalski</p34_subfield_1>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>23050608219</p36>
       <p37_subfield_0>Jan</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>Kowalski</p37_subfield_1>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>23050608219</p39>
       <p40_subfield_0>Jan</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Kowalski</p40_subfield_1>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>23050608219</p42>
       <p43_subfield_0>Jan</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>Kowalski</p43_subfield_1>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>23050608219</p45>
       <p46_subfield_0>Jan</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>Kowalski</p46_subfield_1>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>23050608219</p48>
       <p49_subfield_0>Jan</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>Kowalski</p49_subfield_1>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>23050608219</p51>
       <p52_subfield_0>Jan</p52_subfield_0>
       <p52_subfield_1>Kowalski</p52_subfield_1>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>23050608219</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>