Pola formularza

Formularz: KRUS SR-24 Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowaniePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4586579</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p6>[miejscowość]</p6>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p10_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[numer paszportu]</p10_subfield_0>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[data]</p14>
       <p15_1_subfield_0>[imię]</p15_1_subfield_0>
       <p15_1_subfield_1>[nazwisko]</p15_1_subfield_1>
       <p15_2>[PESEL]</p15_2>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>[PESEL]</p16_2>
       <p17_1_subfield_0>[imię]</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>[PESEL]</p17_2>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p22_1>[data]</p22_1>
       <p22_2>[data]</p22_2>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_1>[NazwaBanku]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p25_3>[Rachunek]</p25_3>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[miejscowość]</p29>
       <p30>[data]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-24</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4586579</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p6>Poznań</p6>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p11_>1</p11_>
       <p10_subfield_1>ACN285956</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>DI3148049</p10_subfield_0>
       <p12>23050608219</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15_1_subfield_0>Jan</p15_1_subfield_0>
       <p15_1_subfield_1>Kowalski</p15_1_subfield_1>
       <p15_2>23050608219</p15_2>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>23050608219</p16_2>
       <p17_1_subfield_0>Jan</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>Kowalski</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>23050608219</p17_2>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p22_1>30-10-1990</p22_1>
       <p22_2>30-10-1990</p22_2>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_1>Bank Zachodni WBK</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p25_3>453054504926965134154839080720</p25_3>
       <p25>10</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>