Pola formularza

Formularz: KRUS SR-9 Zeznanie świadkaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6173348</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_2>[dataUrodzenia]</p5_2>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_2>[dataUrodzenia]</p6_2>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Stanowisko]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p13>[miejscowość]</p13>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[nazwaPelna]</p14>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>[poczta]</p15_subfield_5>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 4 ]</p21_>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 ]</p28_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p26_>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-9</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6173348</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_2>30-10-1985</p5_2>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_2>30-10-1985</p6_2>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>manager</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p11_>1</p11_>
       <p13>Poznań</p13>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>Pełna nazwa testowa</p14>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>61-155</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>Poznań</p15_subfield_5>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p28_>1</p28_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>