Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: B-2 (archiwalny) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6372622</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[ID Urzędu Miasta z bazy danych programu fillup]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[ID Starostwa Powiatowego z bazy programu fillup]</p1_subfield_1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[KodKraju]</p3>
       <p4>[Wojewodztwo]</p4>
       <p5>[Powiat]</p5>
       <p6>[Gmina]</p6>
       <p7>[Miejscowosc]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12_subfield_0>[telefon]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[e-mail]</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica korespondencji]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>[poczta korespondencji]</p13_subfield_5>
       <p14_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_1>
       <p14_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_4>
       <p14_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_2>
       <p14_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_5>
       <p14_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_3>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[województwo]</p16>
       <p17>[powiat]</p17>
       <p18>[gmina]</p18>
       <p19>[miejscowość]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p35>[data]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>B-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6372622</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>5670</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>194</p1_subfield_1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>PL</p3>
       <p4>wielkopolskie</p4>
       <p5>poznański</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12_subfield_0>500600400</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>test@test.pl</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Półwiejska</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>61-155</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>Poznań</p13_subfield_5>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_4>1</p14_4>
       <p14_2>1</p14_2>
       <p14_5>1</p14_5>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <_>1</_>
       <p35>30-10-1990</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>