Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KPIR-zal (archiwalny) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - załącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9528755</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <p0_1>[data]</p0_1>
       <p0_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_2>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p6_1_subfield_0>[miejscowość]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[ulica]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>[nr domu]</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p6_1_subfield_3>
       <p6_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_1_subfield_4>
       <p6_1_subfield_5>[poczta]</p6_1_subfield_5>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p17_1>[pole wielowierszowe]</p17_1>
       <p16_1>[pole wielowierszowe]</p16_1>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p3_1>[data]</p3_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[Pole kwoty]</p9_1>
       <p18_1>[Pole kwoty]</p18_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p12_1>[Pole kwoty]</p12_1>
       <p13_1>[Pole kwoty]</p13_1>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p20_1>[Pole kwoty]</p20_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>[poczta]</p6_2_subfield_5>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p17_2>[pole wielowierszowe]</p17_2>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[Pole kwoty]</p9_2>
       <p18_2>[Pole kwoty]</p18_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p13_2>[Pole kwoty]</p13_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p20_2>[Pole kwoty]</p20_2>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p6_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>[ulica]</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>[nr domu]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>[poczta]</p6_3_subfield_5>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p17_3>[pole wielowierszowe]</p17_3>
       <p16_3>[pole wielowierszowe]</p16_3>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p18_3>[Pole kwoty]</p18_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p20_3>[Pole kwoty]</p20_3>
       <p5_4>[pole wielowierszowe]</p5_4>
       <p6_4_subfield_0>[miejscowość]</p6_4_subfield_0>
       <p6_4_subfield_1>[ulica]</p6_4_subfield_1>
       <p6_4_subfield_2>[nr domu]</p6_4_subfield_2>
       <p6_4_subfield_3>[nr lokalu]</p6_4_subfield_3>
       <p6_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_4_subfield_4>
       <p6_4_subfield_5>[poczta]</p6_4_subfield_5>
       <p7_4>[pole wielowierszowe]</p7_4>
       <p17_4>[pole wielowierszowe]</p17_4>
       <p16_4>[pole wielowierszowe]</p16_4>
       <p2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p18_4>[Pole kwoty]</p18_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p20_4>[Pole kwoty]</p20_4>
       <p5_5>[pole wielowierszowe]</p5_5>
       <p6_5_subfield_0>[miejscowość]</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>[ulica]</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>[nr domu]</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>[nr lokalu]</p6_5_subfield_3>
       <p6_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_5_subfield_4>
       <p6_5_subfield_5>[poczta]</p6_5_subfield_5>
       <p7_5>[pole wielowierszowe]</p7_5>
       <p17_5>[pole wielowierszowe]</p17_5>
       <p16_5>[pole wielowierszowe]</p16_5>
       <p2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p12_5>[Pole kwoty]</p12_5>
       <p13_5>[Pole kwoty]</p13_5>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>
       <p20_5>[Pole kwoty]</p20_5>
       <p5_6>[pole wielowierszowe]</p5_6>
       <p6_6_subfield_0>[miejscowość]</p6_6_subfield_0>
       <p6_6_subfield_1>[ulica]</p6_6_subfield_1>
       <p6_6_subfield_2>[nr domu]</p6_6_subfield_2>
       <p6_6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_6_subfield_3>
       <p6_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_6_subfield_4>
       <p6_6_subfield_5>[poczta]</p6_6_subfield_5>
       <p7_6>[pole wielowierszowe]</p7_6>
       <p17_6>[pole wielowierszowe]</p17_6>
       <p16_6>[pole wielowierszowe]</p16_6>
       <p2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6>
       <p3_6>[data]</p3_6>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p18_6>[Pole kwoty]</p18_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p20_6>[Pole kwoty]</p20_6>
       <p5_7>[pole wielowierszowe]</p5_7>
       <p6_7_subfield_0>[miejscowość]</p6_7_subfield_0>
       <p6_7_subfield_1>[ulica]</p6_7_subfield_1>
       <p6_7_subfield_2>[nr domu]</p6_7_subfield_2>
       <p6_7_subfield_3>[nr lokalu]</p6_7_subfield_3>
       <p6_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_7_subfield_4>
       <p6_7_subfield_5>[poczta]</p6_7_subfield_5>
       <p7_7>[pole wielowierszowe]</p7_7>
       <p17_7>[pole wielowierszowe]</p17_7>
       <p16_7>[pole wielowierszowe]</p16_7>
       <p2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_7>
       <p3_7>[data]</p3_7>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[Pole kwoty]</p9_7>
       <p18_7>[Pole kwoty]</p18_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p13_7>[Pole kwoty]</p13_7>
       <p15_7>[Pole kwoty]</p15_7>
       <p20_7>[Pole kwoty]</p20_7>
       <p5_8>[pole wielowierszowe]</p5_8>
       <p6_8_subfield_0>[miejscowość]</p6_8_subfield_0>
       <p6_8_subfield_1>[ulica]</p6_8_subfield_1>
       <p6_8_subfield_2>[nr domu]</p6_8_subfield_2>
       <p6_8_subfield_3>[nr lokalu]</p6_8_subfield_3>
       <p6_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_8_subfield_4>
       <p6_8_subfield_5>[poczta]</p6_8_subfield_5>
       <p7_8>[pole wielowierszowe]</p7_8>
       <p17_8>[pole wielowierszowe]</p17_8>
       <p16_8>[pole wielowierszowe]</p16_8>
       <p2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8>
       <p3_8>[data]</p3_8>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[Pole kwoty]</p9_8>
       <p18_8>[Pole kwoty]</p18_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p12_8>[Pole kwoty]</p12_8>
       <p13_8>[Pole kwoty]</p13_8>
       <p15_8>[Pole kwoty]</p15_8>
       <p20_8>[Pole kwoty]</p20_8>
       <p5_9>[pole wielowierszowe]</p5_9>
       <p6_9_subfield_0>[miejscowość]</p6_9_subfield_0>
       <p6_9_subfield_1>[ulica]</p6_9_subfield_1>
       <p6_9_subfield_2>[nr domu]</p6_9_subfield_2>
       <p6_9_subfield_3>[nr lokalu]</p6_9_subfield_3>
       <p6_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_9_subfield_4>
       <p6_9_subfield_5>[poczta]</p6_9_subfield_5>
       <p7_9>[pole wielowierszowe]</p7_9>
       <p17_9>[pole wielowierszowe]</p17_9>
       <p16_9>[pole wielowierszowe]</p16_9>
       <p2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9>
       <p3_9>[data]</p3_9>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[Pole kwoty]</p9_9>
       <p18_9>[Pole kwoty]</p18_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p15_9>[Pole kwoty]</p15_9>
       <p20_9>[Pole kwoty]</p20_9>
       <p5_10>[pole wielowierszowe]</p5_10>
       <p6_10_subfield_0>[miejscowość]</p6_10_subfield_0>
       <p6_10_subfield_1>[ulica]</p6_10_subfield_1>
       <p6_10_subfield_2>[nr domu]</p6_10_subfield_2>
       <p6_10_subfield_3>[nr lokalu]</p6_10_subfield_3>
       <p6_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_10_subfield_4>
       <p6_10_subfield_5>[poczta]</p6_10_subfield_5>
       <p7_10>[pole wielowierszowe]</p7_10>
       <p17_10>[pole wielowierszowe]</p17_10>
       <p16_10>[pole wielowierszowe]</p16_10>
       <p2_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_10>
       <p3_10>[data]</p3_10>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p8_10>[Pole kwoty]</p8_10>
       <p9_10>[Pole kwoty]</p9_10>
       <p18_10>[Pole kwoty]</p18_10>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p12_10>[Pole kwoty]</p12_10>
       <p13_10>[Pole kwoty]</p13_10>
       <p15_10>[Pole kwoty]</p15_10>
       <p20_10>[Pole kwoty]</p20_10>
       <p5_11>[pole wielowierszowe]</p5_11>
       <p6_11_subfield_0>[miejscowość]</p6_11_subfield_0>
       <p6_11_subfield_1>[ulica]</p6_11_subfield_1>
       <p6_11_subfield_2>[nr domu]</p6_11_subfield_2>
       <p6_11_subfield_3>[nr lokalu]</p6_11_subfield_3>
       <p6_11_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_11_subfield_4>
       <p6_11_subfield_5>[poczta]</p6_11_subfield_5>
       <p7_11>[pole wielowierszowe]</p7_11>
       <p17_11>[pole wielowierszowe]</p17_11>
       <p16_11>[pole wielowierszowe]</p16_11>
       <p2_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11>
       <p3_11>[data]</p3_11>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p8_11>[Pole kwoty]</p8_11>
       <p9_11>[Pole kwoty]</p9_11>
       <p18_11>[Pole kwoty]</p18_11>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p12_11>[Pole kwoty]</p12_11>
       <p13_11>[Pole kwoty]</p13_11>
       <p15_11>[Pole kwoty]</p15_11>
       <p20_11>[Pole kwoty]</p20_11>
       <p2_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12>
       <p3_12>[data]</p3_12>
       <p4_12>[Pole tekstowe]</p4_12>
       <p5_12>[pole wielowierszowe]</p5_12>
       <p6_12_subfield_0>[miejscowość]</p6_12_subfield_0>
       <p6_12_subfield_1>[ulica]</p6_12_subfield_1>
       <p6_12_subfield_2>[nr domu]</p6_12_subfield_2>
       <p6_12_subfield_3>[nr lokalu]</p6_12_subfield_3>
       <p6_12_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_12_subfield_4>
       <p6_12_subfield_5>[poczta]</p6_12_subfield_5>
       <p7_12>[pole wielowierszowe]</p7_12>
       <p17_12>[pole wielowierszowe]</p17_12>
       <p16_12>[pole wielowierszowe]</p16_12>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p9_12>[Pole kwoty]</p9_12>
       <p18_12>[Pole kwoty]</p18_12>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p12_12>[Pole kwoty]</p12_12>
       <p13_12>[Pole kwoty]</p13_12>
       <p15_12>[Pole kwoty]</p15_12>
       <p20_12>[Pole kwoty]</p20_12>
       <p5_13>[pole wielowierszowe]</p5_13>
       <p6_13_subfield_0>[miejscowość]</p6_13_subfield_0>
       <p6_13_subfield_1>[ulica]</p6_13_subfield_1>
       <p6_13_subfield_2>[nr domu]</p6_13_subfield_2>
       <p6_13_subfield_3>[nr lokalu]</p6_13_subfield_3>
       <p6_13_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_13_subfield_4>
       <p6_13_subfield_5>[poczta]</p6_13_subfield_5>
       <p7_13>[pole wielowierszowe]</p7_13>
       <p17_13>[pole wielowierszowe]</p17_13>
       <p16_13>[pole wielowierszowe]</p16_13>
       <p2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13>
       <p3_13>[data]</p3_13>
       <p4_13>[Pole tekstowe]</p4_13>
       <p8_13>[Pole kwoty]</p8_13>
       <p9_13>[Pole kwoty]</p9_13>
       <p18_13>[Pole kwoty]</p18_13>
       <p11_13>[Pole kwoty]</p11_13>
       <p12_13>[Pole kwoty]</p12_13>
       <p13_13>[Pole kwoty]</p13_13>
       <p15_13>[Pole kwoty]</p15_13>
       <p20_13>[Pole kwoty]</p20_13>
       <p22_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p26 = p26_subfield_1 ]</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p27 = p27_subfield_1 ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p28 = p28_subfield_1 ]</p28_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p30 = p30_subfield_1 ]</p30_subfield_1>
       <p20_15_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p20_15 = p20_15_subfield_1 ]</p20_15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KPIR-zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9528755</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect964_4></rect964_4>
       <p0_1>30-10-1990</p0_1>
       <p0_2>10</p0_2>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p6_1_subfield_0>Poznań</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Strzelecka</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>1</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>1</p6_1_subfield_3>
       <p6_1_subfield_4>61-155</p6_1_subfield_4>
       <p6_1_subfield_5>Poznań</p6_1_subfield_5>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p17_1>to jest pole wielowierszowe</p17_1>
       <p16_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p3_1>30-10-1990</p3_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Strzelecka</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>61-155</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>Poznań</p6_2_subfield_5>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p17_2>to jest pole wielowierszowe</p17_2>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p3_2>30-10-1990</p3_2>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p6_3_subfield_0>Poznań</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>Strzelecka</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>1</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>1</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>61-155</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>Poznań</p6_3_subfield_5>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p17_3>to jest pole wielowierszowe</p17_3>
       <p16_3>to jest pole wielowierszowe</p16_3>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p5_4>to jest pole wielowierszowe</p5_4>
       <p6_4_subfield_0>Poznań</p6_4_subfield_0>
       <p6_4_subfield_1>Strzelecka</p6_4_subfield_1>
       <p6_4_subfield_2>1</p6_4_subfield_2>
       <p6_4_subfield_3>1</p6_4_subfield_3>
       <p6_4_subfield_4>61-155</p6_4_subfield_4>
       <p6_4_subfield_5>Poznań</p6_4_subfield_5>
       <p7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4>
       <p17_4>to jest pole wielowierszowe</p17_4>
       <p16_4>to jest pole wielowierszowe</p16_4>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p5_5>to jest pole wielowierszowe</p5_5>
       <p6_5_subfield_0>Poznań</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>Strzelecka</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>1</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>1</p6_5_subfield_3>
       <p6_5_subfield_4>61-155</p6_5_subfield_4>
       <p6_5_subfield_5>Poznań</p6_5_subfield_5>
       <p7_5>to jest pole wielowierszowe</p7_5>
       <p17_5>to jest pole wielowierszowe</p17_5>
       <p16_5>to jest pole wielowierszowe</p16_5>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p5_6>to jest pole wielowierszowe</p5_6>
       <p6_6_subfield_0>Poznań</p6_6_subfield_0>
       <p6_6_subfield_1>Strzelecka</p6_6_subfield_1>
       <p6_6_subfield_2>1</p6_6_subfield_2>
       <p6_6_subfield_3>1</p6_6_subfield_3>
       <p6_6_subfield_4>61-155</p6_6_subfield_4>
       <p6_6_subfield_5>Poznań</p6_6_subfield_5>
       <p7_6>to jest pole wielowierszowe</p7_6>
       <p17_6>to jest pole wielowierszowe</p17_6>
       <p16_6>to jest pole wielowierszowe</p16_6>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p3_6>30-10-1990</p3_6>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p20_6>10</p20_6>
       <p5_7>to jest pole wielowierszowe</p5_7>
       <p6_7_subfield_0>Poznań</p6_7_subfield_0>
       <p6_7_subfield_1>Strzelecka</p6_7_subfield_1>
       <p6_7_subfield_2>1</p6_7_subfield_2>
       <p6_7_subfield_3>1</p6_7_subfield_3>
       <p6_7_subfield_4>61-155</p6_7_subfield_4>
       <p6_7_subfield_5>Poznań</p6_7_subfield_5>
       <p7_7>to jest pole wielowierszowe</p7_7>
       <p17_7>to jest pole wielowierszowe</p17_7>
       <p16_7>to jest pole wielowierszowe</p16_7>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p3_7>30-10-1990</p3_7>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p20_7>10</p20_7>
       <p5_8>to jest pole wielowierszowe</p5_8>
       <p6_8_subfield_0>Poznań</p6_8_subfield_0>
       <p6_8_subfield_1>Strzelecka</p6_8_subfield_1>
       <p6_8_subfield_2>1</p6_8_subfield_2>
       <p6_8_subfield_3>1</p6_8_subfield_3>
       <p6_8_subfield_4>61-155</p6_8_subfield_4>
       <p6_8_subfield_5>Poznań</p6_8_subfield_5>
       <p7_8>to jest pole wielowierszowe</p7_8>
       <p17_8>to jest pole wielowierszowe</p17_8>
       <p16_8>to jest pole wielowierszowe</p16_8>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p3_8>30-10-1990</p3_8>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p18_8>10</p18_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p20_8>10</p20_8>
       <p5_9>to jest pole wielowierszowe</p5_9>
       <p6_9_subfield_0>Poznań</p6_9_subfield_0>
       <p6_9_subfield_1>Strzelecka</p6_9_subfield_1>
       <p6_9_subfield_2>1</p6_9_subfield_2>
       <p6_9_subfield_3>1</p6_9_subfield_3>
       <p6_9_subfield_4>61-155</p6_9_subfield_4>
       <p6_9_subfield_5>Poznań</p6_9_subfield_5>
       <p7_9>to jest pole wielowierszowe</p7_9>
       <p17_9>to jest pole wielowierszowe</p17_9>
       <p16_9>to jest pole wielowierszowe</p16_9>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p3_9>30-10-1990</p3_9>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p20_9>10</p20_9>
       <p5_10>to jest pole wielowierszowe</p5_10>
       <p6_10_subfield_0>Poznań</p6_10_subfield_0>
       <p6_10_subfield_1>Strzelecka</p6_10_subfield_1>
       <p6_10_subfield_2>1</p6_10_subfield_2>
       <p6_10_subfield_3>1</p6_10_subfield_3>
       <p6_10_subfield_4>61-155</p6_10_subfield_4>
       <p6_10_subfield_5>Poznań</p6_10_subfield_5>
       <p7_10>to jest pole wielowierszowe</p7_10>
       <p17_10>to jest pole wielowierszowe</p17_10>
       <p16_10>to jest pole wielowierszowe</p16_10>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p3_10>30-10-1990</p3_10>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p18_10>10</p18_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p15_10>10</p15_10>
       <p20_10>10</p20_10>
       <p5_11>to jest pole wielowierszowe</p5_11>
       <p6_11_subfield_0>Poznań</p6_11_subfield_0>
       <p6_11_subfield_1>Strzelecka</p6_11_subfield_1>
       <p6_11_subfield_2>1</p6_11_subfield_2>
       <p6_11_subfield_3>1</p6_11_subfield_3>
       <p6_11_subfield_4>61-155</p6_11_subfield_4>
       <p6_11_subfield_5>Poznań</p6_11_subfield_5>
       <p7_11>to jest pole wielowierszowe</p7_11>
       <p17_11>to jest pole wielowierszowe</p17_11>
       <p16_11>to jest pole wielowierszowe</p16_11>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p3_11>30-10-1990</p3_11>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p18_11>10</p18_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p15_11>10</p15_11>
       <p20_11>10</p20_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p3_12>30-10-1990</p3_12>
       <p4_12>test pola tekstowego</p4_12>
       <p5_12>to jest pole wielowierszowe</p5_12>
       <p6_12_subfield_0>Poznań</p6_12_subfield_0>
       <p6_12_subfield_1>Strzelecka</p6_12_subfield_1>
       <p6_12_subfield_2>1</p6_12_subfield_2>
       <p6_12_subfield_3>1</p6_12_subfield_3>
       <p6_12_subfield_4>61-155</p6_12_subfield_4>
       <p6_12_subfield_5>Poznań</p6_12_subfield_5>
       <p7_12>to jest pole wielowierszowe</p7_12>
       <p17_12>to jest pole wielowierszowe</p17_12>
       <p16_12>to jest pole wielowierszowe</p16_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p15_12>10</p15_12>
       <p20_12>10</p20_12>
       <p5_13>to jest pole wielowierszowe</p5_13>
       <p6_13_subfield_0>Poznań</p6_13_subfield_0>
       <p6_13_subfield_1>Strzelecka</p6_13_subfield_1>
       <p6_13_subfield_2>1</p6_13_subfield_2>
       <p6_13_subfield_3>1</p6_13_subfield_3>
       <p6_13_subfield_4>61-155</p6_13_subfield_4>
       <p6_13_subfield_5>Poznań</p6_13_subfield_5>
       <p7_13>to jest pole wielowierszowe</p7_13>
       <p17_13>to jest pole wielowierszowe</p17_13>
       <p16_13>to jest pole wielowierszowe</p16_13>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p3_13>30-10-1990</p3_13>
       <p4_13>test pola tekstowego</p4_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p18_13>10</p18_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p15_13>10</p15_13>
       <p20_13>10</p20_13>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p20_15_subfield_1>1</p20_15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>