OoN Oświadczenie o niekaralności

Wersja: 20.03.2013 | Pobrań: 5021
3.5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)

Opis: OoN Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o niekaralności należy odróżnić od zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenie zdobywa się w Krajowym Rejestrze Karnym. Koszt wydania dokumentu to 50 zł. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.

Możliwe jest występowanie o zaświadczenie do KRK przez samego zainteresowanego, czyli osobę, której dotyczy zaświadczenie lub przez inny podmiot, w przypadku, gdy przepisy prawa pozwalają mu otrzymać zaświadczenie o danej osobie.

Oświadczenie o niekaralności natomiast nie jest wydawane na podstawie danych z rejestru, lecz jest oświadczeniem wiedzy ze strony osoby je podpisującej. W obu przypadkach (zaświadczenia i oświadczenia) pracodawca nie może zmusić do jego przekazania, jeżeli nie zobowiązuje do jego uzyskania w procesie rekrutacji przepis prawa, niemniej możliwe jest dobrowolne jego oddanie rekrutującemu.

Przekazane dobrowolnie tak samo zaświadczenie o niekaralności, jak i oświadczenie w tym zakresie, przechowywane powinno być w aktach pracowniczych za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie ze względu na rozszerzenie danych osobowych, do których przetwarzania zobowiązuje przepis prawa. W przypadku pewnych zawodów jak taksówkarz, pracownik ochrony i detektyw, przewodnik i pilot, urzędnik samorządowy, państwowy oraz inspektor kontroli skarbowej zaświadczenie wymagane jest przez przepisy prawa.

Prywatne oświadczenie o niekaralności nie stanowi wniosku do Krajowego Rejestru Karnego oraz nie powoduje sankcji karnych za złożenie nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie. Strony mogą natomiast dochodzić w tym zakresie odszkodowania. Jak wskazuje wykładnia przepisu 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.), poświadczenie nieprawdy nie jest przestępstwem powszechnym. Mogą je popełnić tylko niektóre osoby, które zostały wskazane w ustawach lub na których spoczywa szczególny obowiązek przekazywania oświadczeń w danym zakresie.

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.